Kronika Wycieczki Narciarskiej w Niskie Tatry

    
Termin   Miejsce
13.12.1997 - 14.12.1997  Niskie Tatry
Słowacja
Uczestnicy
Marek Schmidt-SzałowskiPiotr Schmidt-Szałowski
Trasa
13.12 sedlo Èertovica 1238 -- Bacúčske sedlo 1319 -- Havrania nocleg ok. 1400
14.12 Havrania -- Homô”ka 1660 -- przełêcz miêdzy Homô”ka a Zadni± ho”± -- Salačná 1415 -- Polomka 628

Nazwy geograficzne s± podane według map "Nízke Tatry - Krá”ova ho”a" (123) z serii "Edícia letnęch turistickęch máp", 1:50000, Vojenskę kartografickę ústav, Harmanec, 1993.