Połonina Krasna i okolice - jesień

UWAGA: Wersja testowa (19-04-2002).

wwwu1101_01.jpg  [17 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Menčul; Pastwiska na zachodnich zboczach Menczuła (1487).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_02.jpg  [22 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Menčul; Pastwiska na zachodnich zboczach Menczuła (1487).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_03.jpg  [10 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Bočarski verch; W tle Połonina Kuk (1335). W oddali Połonina Borżawa. Widok z grzbietu Menczuła (1487).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_04.jpg  [15 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Menčul; Połoniny na południowych stokach Menczuła (1487).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_05.jpg  [13 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Menčul (1487).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_06.jpg  [11 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Menčul (1487).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_07.jpg  [14 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Pocanska Kičera. Ślady po budowie rurociągu biegnącego grzbietem Połoniny Krasnej.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_08.jpg  [21 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Pocanska Kičera. Ślady po budowie rurociągu biegnącego grzbietem Połoniny Krasnej.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_09.jpg  [15 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Konjec Menčula (1346). Widok z Pocanskej Kičery.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_10.jpg  [13 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Menčul (1487) /po lewej/ oraz Konjec Menčula (1346) /po prawej/. Widok spod szczytu Bosová (1382).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_11.jpg  [12 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Topas (1552).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_12.jpg  [14 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Kvasni vrvh. W tle /po lewej/ Połonina Piškoňa /m.in. Niegrovec vrch (1712)/ oraz /po prawej/ Masyw Jasenovec (1605) - Darvajka (1506). Widok spod szczytu Bosová (1382).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_13.jpg  [14 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna. Gropa (1568). W tle /po prawej/ Ruša (1498). Widok ze szczytu Topas (1552).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_14.jpg  [11 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Menčul (1487) /po lewej/ oraz Konjec Menčula (1346) /po prawej/. Widok spod szczytu Topas (1552).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_15.jpg  [11 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna. Gropa (1568). W tle /po prawej/ Ruša (1498). Widok ze szczytu Topas (1552).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_16.jpg  [17 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Masyw Tapesa /Tyapes/ (1330). W tle /po prawej/ Mersza (1325). Widok ze szczytu Topasa (1552).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_17.jpg  [13 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Grzbiet w zachodniej części Połoniny Krasnej. Widok ze szczytu Topas (1552).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_18.jpg  [12 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Grzbiet w zachodniej części Połoniny Krasnej. W tle /po prawej/ Gropa (1568). W oddali /po prawej/ Ruša (1498). Widok ze szczytu Topas (1552).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_19.jpg  [13 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Grzbiet w zachodniej części Połoniny Krasnej. W tle Strimba (1723) /po lewej/ oraz Streminos (1599) /po prawej/. Widok ze szczytu Topas (1552).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_20.jpg  [21 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna. Gropa (1568).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_21.jpg  [17 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Północne stoki Połoniny Krasnej. W tle Strimba (1723) /po lewej/ oraz Streminos (1599) /po prawej/. Widok spod szczytu Gropy (1568).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_22.jpg  [9 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Menčul (1487) /po lewej/ oraz Konjec Menčula (1346) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_23.jpg  [23 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Siglanski (1387). W tle Pribuj (1550) /Gorgany/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_24.jpg  [23 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna. Gropa (1568).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_25.jpg  [18 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Siglanski (1387). W tle dolina Mokranki. Powyżej doliny /po lewej/ Strimba (1723) i Streminos (1599) oraz /po prawej/ Pribuj (1550). W oddali Popadia (1742). Widok ze szczytu Ruša (1498).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_26.jpg  [17 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna. Gropa (1568) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_27.jpg  [17 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Przełęcz Přislop. Widok ze szczytu Ruša (1498). W tle /po prawej/ Klimová (1495).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_28.jpg  [28 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Las na południowych stokach Rušy (1498).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_29.jpg  [20 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Panorama centralnej części Połoniny Krasnej. Ruša (1498) /po lewej/ oraz Gropa (1568) /po środku/. Widok znad przełęczy Přislop.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_30.jpg  [15 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); grupa Połoniny Krasnej; Menčul (1487) /po lewej/ oraz Konjec Menčula (1346) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_31.jpg  [17 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Klimová (1495).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_32.jpg  [22 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Klimová (1495) /w tle/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_33.jpg  [14 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Wschodnie krańce Połoniny Krasnej. W tle masyw Apeckiej (1511) /Świdowiec/. W oddali Karpaty Marmaroskie.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_34.jpg  [13 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Panorama Gorganów ze szczytu Klimowej (1495). Pribuj (1550). W tle masyw Perdnej (1603) /po lewej/ oraz Busztuł (1693) /po prawj/. W oddali Popadia (1742).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_35.jpg  [10 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Panorama Gorganów ze szczytu Klimowej (1495). Dil (1219) i Veliká (1484). Dalej /od lewej/ Wlk. Kieputa (1608), Bert (1670) oraz Taupiszyrka (1503) /po prawej/. W oddali Sywula (1836) oraz Bojaryn (1679) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_36.jpg  [13 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Widok spod szczytu Klimowej (1495) w kierunku wschodnim. W tle Świdowiec.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_37.jpg  [20 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Widok spod szczytu Klimowej (1495) w kierunku zachodnim. W głębi /po prawej/ Ruša (1498).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_38.jpg  [10 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Panorama Gorganów ze szczytu Klimowej (1495). Strimba (1723) i Streminos (1599) /po prawej/ oraz Połonina Piškoňa /w oddali po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_39.jpg  [13 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Panorama Gorganów ze szczytu Klimowej (1495). Pribuj (1550). W tle /po prawej/ Busztuł (1693). W oddali Popadia (1742).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_40.jpg  [22 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Na szczycie Klimowej (1495). Uczestnicy wycieczki Klubu Karpackiego na Połoninę Krasną. Od lewej: Paweł Pontek, Leszek Zarębski, Roman Wantoła, Dariusz Stola, Justyna Świdzińska, Robert Więckowski, Jerzy Bartman.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_41.jpg  [21 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Klimová (1495) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_42.jpg  [14 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Północne stoki Połoniny Krasnej. W tle Gorgany, m.in. /od prawej/ Busztuł (1693), Popadia (1742) /w oddali/, Pribuj (1550), Strimba (1723) i Streminos (1599) oraz Połonina Piškoňa /w oddali po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_43.jpg  [16 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Wschodnie krańce Połoniny Krasnej. W tle masyw Apeckiej (1511) /Świdowiec/. W oddali Karpaty Marmaroskie.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_44.jpg  [17 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Wschodnie krańce Połoniny Krasnej. W tle Świdowiec. W oddali /po lewej/ Połonina Czarna.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_45.jpg  [15 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Las na południowych stokach Połoniny Krasnej.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_46.jpg  [18 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Wschodnie krańce Połoniny Krasnej. W tle Świdowiec. W oddali /po lewej/ Połonina Czarna.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_47.jpg  [16 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; W masywie Klimowej (1495). Północne stoki Połoniny Krasnej. W oddali /po prawej/ Strimba (1723) i Streminos (1599).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_48.jpg  [16 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Klimová (1495) /po lewej/. W oddali Pribuj (1550) /po prawej/ oraz Strimba (1723) i Streminos (1599) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_49.jpg  [20 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Gorgany; Strimba (1723).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_50.jpg  [24 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Gorgany; Strimba (1723).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_51.jpg  [23 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Gorgany; Pastwiska na zachodnich stokach Strimby (1723).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_52.jpg  [8 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Topas (1552). Widok spod Strimby (1723).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_53.jpg  [16 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Połonina Krasna; Kołoczawa. W tle Tapes /Tyapes/ (1330). Widok spod Strimby (1723).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_54.jpg  [19 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Gorgany; Połonina Piškoňa; Darvajka (1506). Widok spod Strimby (1723).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_55.jpg  [18 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Gorgany; Dolina Suchara. Widok spod Strimby (1723).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_56.jpg  [20 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Gorgany; Połonina Piškoňa; Przysiółki /Kołoczawy/ na stokach Darvajki (1506).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_57.jpg  [24 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Gorgany; Kołoczawa. Zniszczona przez powódź dolina Suchara.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_58.jpg  [38 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Kołoczawa; Chałupa.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_59.jpg  [24 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Kołoczawa; W tle Strimba (1723).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_60.jpg  [25 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Kołoczawa. W tle Strimba (1723) /po lewej/ i Streminos (1599) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_61.jpg  [23 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Kołoczawa. Zabytkowa drewniana cerkiew pw. Św. Ducha.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_62.jpg  [27 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Kołoczawa. Zabytkowa drewniana cerkiew pw. Św. Ducha.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 

wwwu1101_63.jpg  [16 kB]

Karpaty Wschodnie (Ukraina); Kołoczawa. Zabytkowa drewniana cerkiew pw. Św. Ducha.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 2001. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013