Kołomyja

UWAGA: Wersja testowa (23-08-2001).

u2_45.jpg   [26 kB]

Kołomyja; Stara cerkiew.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 2001. 

u2_44.jpg   [34 kB]

Kołomyja; Dzwonnica stojąca obok starej cerkwi.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 2001. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013