Góry Czywczyńskie

UWAGA: Wersja testowa (22-08-2001).

u4_61.jpg  [16 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Stoh (1653). W tle Góry Czywczyńskie.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

rw203.jpg  [19 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Stoh (1653).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

mss6.jpg  [13 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Stoh (1653).

© Marek Schmidt-Szałowski. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

rw191.jpg  [28 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Grzbiet wododziałowy Karpat Marmaroskich. W tle Farcaul (1961) /po prawej/ oraz Michajłek (1920) /po lewej/. Widok ze Stoha (1653).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

rw204.jpg  [36 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Tripleks na Stohu (1653). W tle szczyt Popa Iwana (Czarnohorskiego) (2022).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

mss8.jpg  [30 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Tripleks na Stohu (1653).

© Marek Schmidt-Szałowski. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

mss7.jpg  [13 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Połonina Watonarka. W tle panorama Czarnohory. Widok ze szczytu Stoha (1653).

© Marek Schmidt-Szałowski. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

rw207.jpg  [26 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Panorama Gór Czywczyńskich. Widok spod szczytu Stoha (1653).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

u4_62.jpg  [22 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Panorama Gór Czywczyńskich. W tle: Czywczyn (1769) /po lewej/ oraz Suligul (1689) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

u4_79.jpg  [18 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Dawny polsko-rumuński słupek graniczny. W tle Góry Czywczyńskie.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

u170.jpg  [17 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Czywczyn (1769). W głębi Suligul (1689) oraz Torojaga (1939). Widok z Połonin Hryniawskich.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, maj 1998. 

u4_73.jpg  [23 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Czywczyn (1769) /po lewej/ oraz Pietros Budyjowski (1854) /po prawej/. Widok z Połonin Hryniawskich.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, maj 1998. 

u4_71.jpg  [19 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Czywczyn (1769).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

u4_69.jpg  [23 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Czywczyn (1769). W tle Czarnohora.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

rw206.jpg  [26 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Czywczyn (1769) /po prawej/ oraz Suligul (1689) /po lewej/ i Pietros (Budyjowski) (1854) /w tle/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

u4_70.jpg  [17 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Suligul (1689).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

u4_68.jpg  [33 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Dawny polsko-rumuński słupek graniczny. W tle Połoniny Hryniawskie.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

rw205.jpg  [45 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Dawny polsko-rumuński słupek graniczny.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

u4_80.jpg  [26 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Panorama wschodniej części Gór Czywczyńskich. W tle Masyw Torojagi. Widok z Połonin Hryniawskich.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, maj 1998. 

rw208.jpg  [23 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Koman (1721). W tle Palenica (1758).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

rw209.jpg  [16 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Komanowa (1737). W tle Palenica (1758) oraz Kreczela (Czeremosz) (1855) /po prawej/. Widok z Komana (1721).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

u4_67.jpg  [20 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Skały pod szczytem Komanowej (1737). W tle Droga graniczna (UA-RO).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

mss13.jpg  [20 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Skały pod szczytem Komanowej (1737).

© Marek Schmidt-Szałowski. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

rw210.jpg  [16 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Hnitessa (1762). W tle Hostów.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

rw212.jpg  [19 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Hnitessa (1762). W tle Palenica (1758).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 

rw211.jpg  [25 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina/Rumunia); Karpaty Marmaroskie; Góry Czywczyńskie; Skały na szczycie Hnitessy (1762).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 1998. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013