Rejon Sywuli

UWAGA: Wersja testowa (06-08-2001).

u55.jpg  [27 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Seredna (1639).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 2000. 

u56.jpg  [14 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Wysoka (1805). Widok spod Serednej (1639).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 2000. 

gg2.jpg  [19 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Wysoka (1805) /po lewej/ oraz Ihrowiec (1807) /w środku/. W tle Sywula (1836).

© Małgorzata Kędzierzawska. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1998. 

u57.jpg  [31 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Wysoka (1805). Widok z Ihrowca (1807).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 2000. 

gg3.jpg  [29 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Wysoka (1805). Widok z Ihrowca (1807).

© Małgorzata Kędzierzawska. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1998. 

u58.jpg  [41 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Ihrowiec (1807). Widok z Wysokiej (1805).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 2000. 

u59.jpg  [21 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Od lewej: Sywula Mała (1815), Sywula Wielka (1836) oraz Łopuszna (1772). Widok z Ihrowca (1807).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 2000. 

gg4.jpg  [35 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Od prawej: Łopuszna (1772), Sywula Wielka (1836) oraz Sywula Mała (1815). Widok spod szczytu Ihrowca (1807).

© Małgorzata Kędzierzawska. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1998. 

gg8.jpg  [20 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Sywula Wielka (1836) oraz Sywula Mała (1815). Widok ze szczytu Ihrowca (1807).

© Małgorzata Kędzierzawska. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1998. 

u4_38.jpg  [28 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Sywula Wielka (1836). Widok z Łopusznej (1772).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 2000. 

u60.jpg  [23 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Sywula Wielka (1836). Widok z Łopusznej (1772).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 2000. 

u4_40.jpg  [22 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Sywula Mała (1815) - widok spod szczytu Sywuli Wielkiej (1836).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 2000. 

u4_39.jpg  [28 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Sywula Mała (1815).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 2000. 

u4_37.jpg  [15 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Sywula (1836). Widok z Taupiszyrki (1503).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 2000. 

u4_11.jpg  [12 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Od lewej: Sywula (1836), Ihrowiec (1807) i Seredna (1639).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 1999. 

gg5.jpg  [27 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Gorgany; Złomiska gorganu na zboczach Wysokiej (1805). W tle Grupa Popadii (1742).

© Małgorzata Kędzierzawska. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1998. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013