Pikuj zimą

UWAGA: Wersja testowa (16-04-2002).

wwwu0202_01.jpg  [23 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Łąki na grzbiecie powyżej wsi Miszkarowice. W tle Pikuj (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_02.jpg  [18 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Łąki na grzbiecie powyżej wsi Miszkarowice. W tle Połonina Borżawa.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_03.jpg  [14 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Pikuj (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_04.jpg  [13 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Pikuj (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_05.jpg  [15 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połonina Borżawa. Widok spod szczytu Pikuja (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_06.jpg  [14 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wychodnie skalne pod szczytem Pikuja (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_07.jpg  [18 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Pod szczytem Pikuja (1406). Od lewej: Justyna Świdzińska, Anna Baraniuk, Justyna Świdzińska.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_08.jpg  [23 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Vysoký Munčel (1207). W tle Połonina Borżawa. Widok spod szczytu Pikuja (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_09.jpg  [28 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wychodnie skalne pod szczytem Pikuja (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_10.jpg  [26 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; W kierunku Pikuja (1406). Wędrówka po oblodzonym stoku. Od lewej: Anna Baraniuk, Justyna Świdzińska, Anna Jaworska.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_11.jpg  [27 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Podejście po oblodzonym stoku na szczyt Pikuja (1406). Od lewej: Anna Jaworska, Justyna Świdzińska.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_12.jpg  [19 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Na szczycie Pikuja (1406). W tle Vysoký Munčel (1207). W oddali Połonina Borżawa.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_13.jpg  [18 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Kamienny obelisk stojący na szczycie Pikuja (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_14.jpg  [20 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Na szczycie Pikuja (1406). Od lewej: Paweł Pontek, Anna Jaworska, Anna Baraniuk, Justyna Świdzińska.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_15.jpg  [18 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połonina Równa (1482). Widok ze szczytu Pikuja (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_16.jpg  [13 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Ostra Hora (1407). Widok ze szczytu Pikuja (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_17.jpg  [12 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połonina Równa (1482) /po lewej/ i Ostra Hora (1407) /po prawej/. Widok ze szczytu Pikuja (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_18.jpg  [15 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Grzbiet główny Bieszczadów Wschodnich. W oddali Bieszczady Zachodnie (Polska). Widok ze szczytu Pikuja (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_19.jpg  [13 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połonina Równa (1482). Widok ze szczytu Pikuja (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_20.jpg  [16 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Kamienny obelisk stojący na szczycie Pikuja (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_21.jpg  [18 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Skały na szczycie Pikuja (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_22.jpg  [26 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Pikuj (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_23.jpg  [21 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wędrówka stokami Połoniny Szeredowskiej. Od lewej: Justyna Świdzińska, Anna Baraniuk, Anna Jaworska.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_24.jpg  [13 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połonina Równa (1482).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_25.jpg  [14 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Ostra Hora (1407).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_26.jpg  [26 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wędrówka grzbietem Połoniny Szeredowskiej. W tle Pikuj (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_27.jpg  [22 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połonina Szeredowska (1318). W tle Pikuj (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_28.jpg  [22 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Podejście na szczyt Zełemenego (1306). W tle Połonina Szeredowska (1318) /po prawej/ oraz Pikuj (1406) /w głębi/.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_29.jpg  [22 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wychodnie skalne na szczycie Zełemenego (1306). W tle /od prawej/ Przypór, Nondag (1303), Ostry Wierch (1294) oraz Wielki Wierch (1312) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_30.jpg  [22 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połonina Szeredowska (1318). W tle Pikuj (1406). Widok spod szczytu Zełemenego (1306).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_31.jpg  [23 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połonina Szeredowska (1318). W tle Pikuj (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_32.jpg  [20 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połonina Bukowska. W tle /od prawej/ Przypór, Nondag (1303), Ostry Wierch (1294) oraz Wielki Wierch (1312) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_33.jpg  [16 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połonina Bukowska. Powyżej szczyt Zełemenego (1306). W tle Połonina Szeredowska (1318) oraz Pikuj (1406) /w oddali/.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_34.jpg  [20 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wędrówka grzbietem Połoniny Bukowskiej (Anna Jaworska /po lewej/ oraz Justyna Świdzińska /po prawej/). W tle Połonina Szeredowska (1318) oraz Pikuj (1406) /w oddali/.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_35.jpg  [14 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Sąsiadująca z Pikujem od zachodu grupa Połoniny Równej. Od lewej: Połonina Równa (1482), Ostra Hora (1407) oraz Lyutanska Holica (1376).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_36.jpg  [25 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Pod szczytem Nondaga (1303). W tle: Połonina Bukowska oraz Zełemeny (1306) /po prawej/ oraz Połonina Szeredowska (1318) i Pikuj (1406) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_37.jpg  [21 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Południowe stoki grzbietu głównego Bieszczadów Wschodnich stromo opadające do doliny Zdeniówki. Ostry Wierch (1294) /po prawej/ oraz Wielki Wierch (1312) /po lewej/. Widok spod szczytu Nondaga (1303).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_38.jpg  [15 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Nondag (1303). W tle Zełemeny (1306). Widok spod szczytu Przypora.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_39.jpg  [16 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Przełęcz Dziurawy Żłób. Powyżej Ostry Wierch (1294) /po prawej/. W tle Wielki Wierch (1312). Widok ze szczytu Przypora.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_40.jpg  [13 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Zjazd z Przypora na przełęcz Dziurawy Żłób. Powyżej przełęczy Ostry Wierch (1294) /po prawej/. W tle Wielki Wierch (1312).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_41.jpg  [23 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Nondag (1303). W oddali Pikuj (1406). Widok spod szczytu Ostrego Wierchu (1294).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_42.jpg  [18 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wielki Wierch (1312). Widok ze szczytu Ostrego Wierchu (1294).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_43.jpg  [17 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Na grzbiecie pomiędzy Wielkim Wierchem (1312) i Ostrym Wierchem (1294). W tle /od lewej/ Przypór, Nondag (1303) oraz Zełemeny (1306).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_44.jpg  [17 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wychodnie skalne na grzbiecie pomiędzy Wielkim Wierchem (1312) i Ostrym Wierchem (1294). W tle Wielki Wierch (1312).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_45.jpg  [16 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Na grzbiecie pomiędzy Wielkim Wierchem (1312) i Ostrym Wierchem (1294). W tle Ostry Wierch (1294) /po lewej/ oraz Przypór /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_46.jpg  [16 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Na grzbiecie pomiędzy Wielkim Wierchem (1312) i Ostrym Wierchem (1294). W tle /od lewej/ Ostry Wierch (1294) Przypór, Nondag (1303), Połonina Bukowska oraz Zełemeny (1306). W oddali /powyżej Połoniny Bukowskiej/ Połonina Szeredowska (1318) oraz Pikuj (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_47.jpg  [16 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wielki Wierch (1312).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_48.jpg  [19 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Pod Wielkim Wierchem (1312). Anna Baraniuk /po lewej/ oraz Justyna Świdzińska /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_49.jpg  [13 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Panorama ze szczytu Wielkiego Wierchu (1312). Od lewej: Ostry Wierch (1294) Przypór, Nondag (1303), Połonina Bukowska oraz Zełemeny (1306). W oddali /powyżej Połoniny Bukowskiej/ Połonina Szeredowska (1318) oraz Pikuj (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_50.jpg  [21 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Na szczycie Wielkiego Wierchu (1312). W tle: /od lewej/ Ostry Wierch (1294) Przypór, Nondag (1303), Połonina Bukowska oraz Zełemeny (1306). W oddali /powyżej Połoniny Bukowskiej/ Połonina Szeredowska (1318), Pikuj (1406) oraz Połonina Borżawa.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_51.jpg  [12 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Panorama ze szczytu Wielkiego Wierchu (1312). Od lewej: Starostyna (1228), Mostek (1186) oraz Kańczyk Hnylski (1116). W oddali panorama Bieszczadów Zachodnich (Polska). Od lewej /m.in./: Wielka i Mała Rawka, Połonina Wetlińska, Połonina Caryńska, Tarnica, Krzemień, Halicz oraz Kińczyk Bukowski.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_52.jpg  [14 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Ostry Wierch (1294) /po lewej/ oraz Przypór /w głębi/. Widok ze szczytu Wielkiego Wierchu (1312).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_53.jpg  [17 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Od lewej: Nondag (1303), Połonina Bukowska oraz Zełemeny (1306). W oddali /powyżej Połoniny Bukowskiej/ Połonina Szeredowska (1318) oraz Pikuj (1406). W tle Połonina Borżawa. Widok ze szczytu Wielkiego Wierchu (1312).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_54.jpg  [21 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Ruski Put (1218). W tle Listkowania (1248).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_55.jpg  [21 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Ruski Put (1218). W tle Wielki Wierch (1312).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_56.jpg  [16 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wychodnie skalne na grzbiecie w okolicy przełęczy Ruski Put (1218). W tle Wielki Wierch (1312).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_57.jpg  [18 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Listkowania (1248).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_58.jpg  [13 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połoniny na grzbiecie Listkowanii (1248). W tle Wielki Wierch (1312) /po lewej/ oraz Nondag (1303), Połonina Bukowska i Zełemeny (1306). W oddali Pikuj (1406) /po lewej/ oraz Połonina Borżawa /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_59.jpg  [18 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połoniny na grzbiecie Listkowanii (1248). W tle /od lewej/ Żurówka (1228), Chresty (1109), Starostyna (1228) oraz Mostek (1186). W oddali panorama Bieszczadów Zachodnich (Polska).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_60.jpg  [12 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Panorama ze szczytu Listkowanii (1248). Od lewej: Starostyna (1228), Mostek (1186) oraz Kańczyk Hnylski (1116). W oddali panorama Bieszczadów Zachodnich (Polska). Od lewej /m.in./: Połonina Caryńska, Tarnica, Krzemień, Halicz oraz Kińczyk Bukowski.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_61.jpg  [23 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Żurówka (1228). Widok ze szczytu Listkowanii (1248).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_62.jpg  [15 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Starostyna (1228). W tle panorama Bieszczadów Zachodnich (Polska). Od lewej /m.in./: Połonina Caryńska, Tarnica, Krzemień, Halicz oraz Kińczyk Bukowski. Widok ze szczytu Listkowanii (1248).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_63.jpg  [19 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Listkowania (1248). Widok spod szczytu Żurówki (1228).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_64.jpg  [18 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Listkowania (1248). W oddali Pikuj (1406) oraz Połonina Borżawa. Widok ze szczytu Żurówki (1228).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_65.jpg  [22 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połoniny pod szczytem Żurówki (1228). Poniżej Rozsypaniec. W tle Chresty (1109) oraz Starostyna (1228). W oddali panorama Bieszczadów Zachodnich (Polska).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_66.jpg  [21 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Na grzbiecie w okolicy Rozsypańca. W tle Chresty (1109) oraz Starostyna (1228).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_67.jpg  [23 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Rozsypaniec. W tle Żurówka (1228).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_68.jpg  [9 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Zachodni szczyt Starostyny.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_69.jpg  [19 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Mostek (1186). Widok z Rozsypańca.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_70.jpg  [19 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Rozsypaniec. Widok spod szczytu Mostka (1186). W tle Starostyna (1228).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_71.jpg  [16 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połoniny pod szczytem Mostka (1186). W tle Rozsypaniec oraz Starostyna (1228). Dalej Listkowania (1248) /ponad Starostyną/, Wielki Wierch (1312) oraz Ostry Wierch (1294) /po lewej/. W oddali Pikuj (1406).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_72.jpg  [14 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Połoniny pod szczytem Mostka (1186). W tle Ostra Hora (1407).

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_73.jpg  [16 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wędrówka przez polany pod szczytem Kańczyka Hnylskiego (1116). W tle Mostek (1186) /po prawej/ oraz Rozsypaniec i Starostyna (1228) /po lewej/. Od lewej: Justyna Świdzińska, Anna Baraniuk, Anna Jaworska.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 

wwwu0202_74.jpg  [13 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Polany na grzbiecie Kańczyka Hnylskiego (1116). W tle Mostek (1186) /po prawej/ oraz Rozsypaniec i Starostyna (1228) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka narciarska Klubu Karpackiego, luty 2002. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013