Wieś Klimiec

UWAGA: Wersja testowa (28-08-2001).

u4_19.jpg   [25 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wieś Klimiec. Cerkiew.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 1999. 

u4_20.jpg   [23 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wieś Klimiec. Dzwonnica.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 1999. 

u4_18.jpg   [34 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wieś Klimiec. Ruiny dawnego zboru (?).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 1999. 

u4_21.jpg   [19 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wieś Klimiec. Ruiny dawnego zboru (?).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 1999. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013