Wieś Hnyła - cmentarz

UWAGA: Wersja testowa (23-08-2001).

u4_31.jpg   [35 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wieś Karpatskoje (d. Hnyła). Cerkiew.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 1999. 

u3_115.jpg   [27 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wieś Karpatskoje (d. Hnyła). Cerkiew.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień 1998. 

u4_30.jpg   [37 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wieś Karpatskoje (d. Hnyła). Cmentarz z nagrobkami wykonanymi z dawnych polsko-czechosłowackich słupków granicznych.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 1999. 

u4_32.jpg   [44 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wieś Karpatskoje (d. Hnyła). Cmentarz z nagrobkami wykonanymi z dawnych polsko-czechosłowackich słupków granicznych.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 1999. 

u4_33.jpg   [40 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wieś Karpatskoje (d. Hnyła). Cmentarz z nagrobkami wykonanymi z dawnych polsko-czechosłowackich słupków granicznych.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 1999. 

u4_34.jpg   [37 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Wieś Karpatskoje (d. Hnyła). Cmentarz z nagrobkami wykonanymi z dawnych polsko-czechosłowackich słupków granicznych.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 1999. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013