Rejon Czornej Repy

UWAGA: Wersja testowa (21-08-2001).

u2_67.jpg   [22 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Czarna Repa; Zworec (1236).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 1999. 

u49.jpg   [17 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Czarna Repa; Jalina (1171). W tle Gniliszcze (1218), To³sty ¯³ób (1258) oraz Czarna Repa (1288). Widok z Wysokiego Wierchu (1245).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 1999. 

u2_68.jpg   [25 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Czarna Repa; Gniliszcze (1218). W tle To³sty ¯³ób (1258) oraz Czarna Repa (1288).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 1999. 

u2_69.jpg   [18 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Czarna Repa; To³sty ¯³ób (1258). W tle /po lewej/ Czarna Repa (1288) oraz /po prawej/ Bli¼niec (1222). Widok z Gniliszcza (1218).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 1999. 

u2_74.jpg   [18 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Czarna Repa; Wysoki Wierch (1245). W tle Zworec (1236). Widok spod szczytu To³stego ¯³oba (1258).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 1999. 

u2_70.jpg   [21 kB]

Karpaty Wsch. (Ukraina); Bieszczady Wsch.; Czarna Repa; Wysoki Wierch (1245) /po lewej/ oraz Zworec (1236) /po prawej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, czerwiec 1999. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013