Przełom Nery (Cheile Nerei)

UWAGA: Wersja testowa (22-11-2001).

rp20_106.jpg  [23 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Łąki u południowej bramy wąwozu Nery.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_105.jpg  [34 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_107.jpg  [32 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Rumuński biwak turystyczny w wąwozie Nery.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_108.jpg  [28 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Strome ściany skalne otaczające dolinę.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_109.jpg  [41 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Jezioro (Lacul) Draculuii.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_110.jpg  [46 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Jezioro (Lacul) Draculuii.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_111.jpg  [38 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Jezioro (Lacul) Draculuii.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_115.jpg  [37 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_2.jpg  [41 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Strome ściany skalne otaczające dolinę.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_114.jpg  [45 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Jeden z wielu znajdujących się w dolinie Nery wiszących mostków.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_116.jpg  [51 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Jeden z wielu znajdujących się w dolinie Nery wiszących mostków.... nie zawsze w pełni sprawnych rechnicznie.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_5.jpg  [41 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Piarżyska skalne u podnóża skał otaczających dolinę.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_118.jpg  [44 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Niewielkie groty występujące u podnóża skał otaczających dolinę.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_7.jpg  [41 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_8.jpg  [44 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_1.jpg  [44 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Strome ściany skalne otaczające dolinę.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_10.jpg  [33 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Jeden z wielu znajdujących się w dolinie Nery chodników wykutych w skale.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_9.jpg  [33 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Wędrówka jednym z wielu znajdujących się w dolinie Nery chodników wykutych w skale.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_112.jpg  [36 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Wędrówka jednym z wielu znajdujących się w dolinie Nery chodników wykutych w skale.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_11.jpg  [36 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_12.jpg  [39 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_13.jpg  [39 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_14.jpg  [39 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Wędrówka jednym z wielu znajdujących się w dolinie Nery chodników wykutych w skale.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_15.jpg  [35 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Jeden z wielu znajdujących się w dolinie Nery chodników wykutych w skale.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_16.jpg  [37 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_17.jpg  [37 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Jeden z wielu znajdujących się w dolinie Nery chodników wykutych w skale.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_18.jpg  [33 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Wędrówka jednym z wielu znajdujących się w dolinie Nery chodników wykutych w skale.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_19.jpg  [39 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Jeden z wielu znajdujących się w dolinie Nery chodników wykutych w skale.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_20.jpg  [38 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Jeden z wielu znajdujących się w dolinie Nery chodników oraz tuneli wykutych w skale.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_21.jpg  [43 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Piarżyska skalne u podnóża skał otaczających dolinę.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_22.jpg  [42 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_23.jpg  [45 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Jeden z wielu znajdujących się w dolinie Nery chodników oraz tuneli wykutych w skale.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rop21_24.jpg  [23 kB]

Góry Zachodniorumuńskie [Carpaţii Occidentali] (Rumunia); Góry Banackie (Munţii Banatului); Góry Aninei (Munţii Aninei); Przełomowa dolina rzeki Nera (Cheile Nerei). Północna brama kanionu Nery (okolice wsi Sasca Románá).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013