Góry Suhard (Munşii Suhardului)

UWAGA: Wersja testowa (03-09-2001).

rw2_68.jpg  [30 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Ousorul (1639).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, grudzieñ 1998. 

rw2_62.jpg  [28 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Ousorul (1639).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, grudzieñ 1998. 

rw2_69.jpg  [19 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Bîtca Livedi (1465). W tle Ousorul (1639).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, grudzieñ 1998. 

rw143.jpg  [24 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Ousorul (1639). W tle góry Kelimeñskie (Munşii Cãlimani).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, grudzieñ 1998. 

rw2_63.jpg  [23 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Polany na grzbiecie Piciorul Stegei (1543). Ousorul (1639).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, grudzieñ 1998. 

rw142.jpg  [22 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Piciorul Stegei (1543).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, grudzieñ 1998. 

rw2_61.jpg  [22 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Polany na wschodnich stokach Piciorul Stegei (1543). W tle Suhardelul (1709).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, grudzieñ 1998. 

rw2_67.jpg  [32 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Suhardelul (1709).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, grudzieñ 1998. 

rw144.jpg  [35 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Na szczycie Suhardelul (1709). W tle: Verful Omului (1932) /po lewej/ oraz masyw Vf. Ineu (2279) [Ineul (2280)] (Góry Rodniañskie (Alpy Rodniañskie) (Munşii Rodnei)).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, grudzieñ 1998. 

rw145.jpg  [27 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Na szczycie Suhardelul (1709). W tle: Verful Omului (1932).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, grudzieñ 1998. 

rw2_66.jpg  [39 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Panorama Gór Suhard. Widok ze szczytu Suhardelul (1709), poni¿ej grzbiet Suhardul Mare (m.in. Vrf. Caprii (1562). W tle Verful Omului (1932) /po lewej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, grudzieñ 1998. 

rw2_73.jpg  [19 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); D. Rosu (1768).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw146.jpg  [23 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Verful Omului (1932).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw147.jpg  [33 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Po³udniowe stoki Verful Omului (1932).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw2_74.jpg  [34 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Po³udniowe stoki Verful Omului (1932).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw148.jpg  [36 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Verful Omului (1932).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw149.jpg  [31 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Na szczycie Verful Omului (1932).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw150.jpg  [24 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Panorama gór Suhard. Widok ze szczytu Verful Omului (1932). W tle Góry Kelimeñskie (Munşii Cãlimani).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw2_79.jpg  [29 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Na grzbiecie Verful Omului (1932). W tle Góry Kelimeñskie (Munşii Cãlimani).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw2_78.jpg  [30 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Na grzbiecie Verful Omului (1932). W tle Obczyny Bukowiñskie.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw2_77.jpg  [26 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Na szczycie Verful Omului (1932). W tle masyw Vf. Ineu (2279) [Ineul (2280)] (Góry Rodniañskie (Alpy Rodniañskie) (Munşii Rodnei)).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw151.jpg  [32 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Panorama gór Suhard. Widok ze szczytu Verful Omului (1932).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw2_75.jpg  [27 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Na grzbiecie Verful Omului (1932). W tle D. Rosu (1768) /po lewej/ oraz Góry Kelimeñskie (Munşii Cãlimani) /w oddali/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw154.jpg  [23 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Panorama gór Suhard.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw2_76.jpg  [20 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Panorama Gór Suhard. Widok ze szczytu Verful Omului (1932). W tle Góry Kelimeñskie (Munşii Cãlimani) /w oddali/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw152.jpg  [31 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Po³udniowe stoki Verful Omului (1932).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw153.jpg  [27 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Panorama gór Suhard. W tle Verful Omului (1932).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw2_81.jpg  [32 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Panorama zachodniej czê¶ci Gór Suhard (rejon Prze³êczy Rotunda (1271) (Pasu Rotunda, Pasu Rodna)).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw157.jpg  [27 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Rodniañskie (Alpy Rodniañskie) (Munşii Rodnei); Panorama gór Rodniañskich. Od lewej: Vf. Roºu (2113) [Verful Rosu (2116)], Vf. Ineuş (2222) [Verful Rosu (2225)], Vf. Ineu (2279) [Ineul (2280)] oraz grzbiet (Creasta) Picioru Pleºcuşei [Piciorul Plescuiti].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw2_71.jpg  [13 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Krzy¿.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 

rw2_72.jpg  [16 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Góry Suhard (Munşii Suhardului, Munşii Suhard); Krzy¿.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, listopad 1996. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013