Góry Siriu (Munşii Siriu)

UWAGA: Wersja testowa (06-09-2001).

rrw4_36.jpg  [19 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Grzbiet Tabla Buşii (1379).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rrw22.jpg  [24 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Na grzbiecie Tabla Buşii (1379). W tle masyw Tãtarul Mare (1476) [Tatarul Mare (1479)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rrw4_34.jpg  [26 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Na grzbiecie Tabla Buşii (1379).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rrw4_35.jpg  [20 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Masyw Tãtarul Mare (1476) [Tatarul Mare (1479)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rrw23.jpg  [24 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Stado koni na grzbiecie Tãtarul Mare (1476) [Tatarul Mare (1479)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rrw4_37.jpg  [13 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Krajobraz Gór Siriu u podnó¿a Mãlaia (1662) [Mt. Siriu (1667)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rrw25.jpg  [16 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Zachodnie stoki Mãlaia (1662) [Mt. Siriu (1667)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rrw24.jpg  [18 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Wypas owiec oraz kóz na stokach Mt. Siriu (1640).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw29.jpg  [17 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Masyw Mt. Siriu (1640). Widok z Bucimea (1657) [Mt. Siriu (1662)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw4_41.jpg  [20 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Mt. Siriu (1640). W tle Mt. Siriu (1667). Widok spod szczytu Bucimea (1657) [Mt. Siriu (1662)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw26.jpg  [32 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Na grzbiecie Mt. Siriu (1640). W tle Bucimea (1657) [Mt. Siriu (1662)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw4_39.jpg  [19 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Wschodnie, strome stoki Mãlaia (1662) [Mt. Siriu (1667)] oraz Mt. Siriu (1640). W tle Bucimea (1657) [Mt. Siriu (1662)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw27.jpg  [23 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Strome wschodnie stoki Mãlaia (1662) [Mt. Siriu (1667)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw28.jpg  [21 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Jeziorka pod szczytem Mt. Siriu (1640). W tle Bucimea (1657) [Mt. Siriu (1662)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw4_38.jpg  [27 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Jeziorka pod szczytem Mt. Siriu (1640).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw4_40.jpg  [21 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Bucimea (1657) [Mt. Siriu (1662)]. Widok ze szczytu Mt. Siriu (1640).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw30.jpg  [29 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Dolina potoku Mreaja (Par. Mreaja). W tle strome, skaliste urwiska Bucimea (1657) [Mt. Siriu (1662)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw4_42.jpg  [22 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Grzêdy skalne opadaj±ce spod szczytu Bucimea (1657) [Mt. Siriu (1662)] do doliny potoku Mreaja (Par. Mreaja).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw4_43.jpg  [24 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Urwiska nz zboczach grzbietu Colşil Baler.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw4_44.jpg  [19 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Dolina potoku Mreaja (Par. Mreaja). W tle strome, skaliste urwiska Bucimea (1657) [Mt. Siriu (1662)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw4_45.jpg  [31 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); W dolinie potoku Mreaja (Par. Mreaja).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw31.jpg  [16 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Panorama Gór Siriu. Bucimea (1657) [Mt. Siriu (1662)] /po prawej/ oraz Mt. Siriu (1640) i Mãlaia (1662) [Mt. Siriu (1667)] /po lewej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 

rw4_46.jpg  [34 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpaşii Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpaşii Curburii]; Góry Siriu (Munşii Siriu); Jezioro Lacu Siriu.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1998. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013