Góry Gyrbowa (Munții Gîrbova, Baiului)

UWAGA: Wersja testowa (25-01-2002).

rrw1.jpg  [21 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Grzbiet Culmea Gagu Mare (1549).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw4_2.jpg  [13 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Grzbiet Muntele Gagu Mic. W tle szczyty Vf. Mirlei (1660) /po prawej/ oraz Vf. Vornicul (1627) [Vf. Vornicu (1636)] /po lewej/. Widok ze szczytu Gagu Mare (1549).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

r0898_03.jpg  [76 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Szczyty Vf. Vf. Vornicul (1627) [Vf. Vornicu (1636)] /po prawej/ oraz Piscul Ciinelui (1658) [Vf. Câinelui (1656)] /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw4_3.jpg  [16 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Grzbiet boczny w masywie Mt. Baiu (1899) [Culmea Baiu]. Liczne jary ostro wżynaj±ce siê w zbocza grzbietów bocznych - czêsto spotykany element krajobrazu Gór Gyrbowa.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

r0898_04.jpg  [77 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Szczyt Mt. Zamura (1825) [Vf. Băiuțul (1826)].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw2.jpg  [15 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Szczyt Vrf. Cazacu (1757). Widok spod szczytu Vrf. Ceausoaei (1617) [Vf. Ceaușoaiei].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw3.jpg  [16 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Grzbiet opadaj±cy ze szczytu Vrf. Cazacu (1757) w kierunku wschodnim. W tle szczytu Vrf. Ceausoaei (1617) [Vf. Ceaușoaiei] oraz grzbiet Culmea Petru - Orjogoaia.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw4_4.jpg  [21 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Grzbiet Culmea Petru - Orjogoaia. W tle szczyt Vrf. Prislop (1601) oraz Virful lui Petru (1591). W oddali szczyt Orjogoaea (1521) [Orjogoaia (1447)]. Widok spod szczytu Vrf. Ceausoaei (1617) [Vf. Ceaușoaiei].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

r0898_05.jpg  [71 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Panorama południowej czê¶ci gór Gyrbowa. Widoczne s± m.in. grzbiet Culmea Petru - Orjogoaia /w dole/ oraz szczyty /od prawej/ Vrf. Cazacu (1757), Mt. Zamura (1825) [Vf. Băiuțul (1826)], Baiul Mic (1834) oraz Mt. Baiu (1899) [Vf. Baiul Mare (1908)] /w głêbi/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw6.jpg  [15 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Krowa. W tle szczyt Mt. Unghia Mare (1850). Widok z grzbietu Culmea Petru - Orjogoaia.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw4_5.jpg  [24 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Szczyt Mt. Manolescu (1795).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw4.jpg  [13 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Szczyt Vrf. Rusului (1905) [Vf. Rușu (1902)].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw4_6.jpg  [17 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Szczyt Vrf. Rusului (1905) [Vf. Rușu (1902)]. W tle szczyty: Vf. Neamțu (1926) /po lewej/ oraz Vf. Paltinul (1900) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw5.jpg  [20 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Szczyt Vrf. Rusului (1905) [Vf. Rușu (1902)].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw7.jpg  [20 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Widok ze szczytu Vrf. Rusului (1905) [Vf. Rușu (1902)] w kierunku północnym. W tle /kolejno/ szczyty: Vrf. Steviei (1910), Vf. Neamțu (1926) oraz Vf. Paltinul (1900).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw4_7.jpg  [26 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Grzbiet opadaj±cy ze szczytu Vrf. Steviei (1910) na południe. W oddali /po prawej/ szczyt Vf. Neamțu (1926).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw4_8.jpg  [19 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Wschodnie zbocza szczytu Vrf. Steviei (1910). W tle szczyty: Vf. Neamțu (1926) oraz Vf. Paltinul (1900) /w oddali/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw4_9.jpg  [14 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Grzbiet opadaj±cy ze szczytu Vf. Neamțu (1926) na południe. W tle szczyty: Vrf. Steviei (1910) oraz Vrf. Rusului (1905) [Vf. Rușu (1902)] /w oddali/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw4_10.jpg  [17 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Przełêcz Șaua Paltinu. W tle szczyt Vf. Neamțu (1926). W oddali /po lewej/ szczyt Vrf. Steviei (1910). Widok spod szczytu Vf. Paltinul (1900).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw4_11.jpg  [11 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Szczyt Vf. Neamțu (1926). W oddali /po lewej/ szczyt Vrf. Steviei (1910). Widok ze szczytu Vf. Paltinul (1900).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw8.jpg  [17 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Szczyt Vf. Paltinul (1900). Poniżej przełêcz Șaua Paltinu. Widok spod szczytu Vf. Neamțu (1926).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

rrw4_12.jpg  [16 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Wschodnie zbocza szczytu Vf. Neamțu (1926). W oddali /po lewej/ szczyt Vrf. Steviei (1910). Widok z grzbietu Predeluțul (1659) [Piciorul Predeluș].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 

r0898_06.jpg  [90 kB]

Karpaty Wschodnie [Carpații Orientali] (Rumunia); Karpaty Zakrêtu [Carpații Curburii]; Góry Gyrbowa [Munții Gîrbova (Munții Baiului)]; Grzbiet Predeluțul (1659) [Piciorul Predeluș].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1998. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013