Grupa Vf. Caleanu (czêĥĉ zach.)

UWAGA: Wersja testowa (21-01-2002).

rp20_5.jpg  [30 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Pó³nocne stoki szczytu Vf. Ŝarcu (2190) [Munte Sarco (2190)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 2001. 

rp20_6.jpg  [29 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Pó³nocne stoki szczytu Vf. Ŝarcu (2190) [Munte Sarco (2190)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 2001. 

rp20_7.jpg  [26 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Budynek stacji meteorologicznej po³ożonej na szczycie Vf. Ŝarcu (2190) [Munte Sarco (2190)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 2001. 

rp20_8.jpg  [17 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Kocio³ pod szczytem Vf. Ŝarcu (2190) [Munte Sarco (2190)]. Powyżej grzbiet Petrile Draciloru (m.in. prze³êcz Şaua Plaiului oraz szczyt Vf. Caleanu (2199) [Vrf. Caleanului (2196)]).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 2001. 

rp20_10.jpg  [25 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Kocio³ pod szczytem Vf. Ŝarcu (2190) [Munte Sarco (2190)]. W tle masyw Muntele Mic (1802) [Munte Micu (1806)]. Widok spod szczytu Vf. Ŝarcu (2190) [Munte Sarco (2190)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 2001. 

rp20_11.jpg  [25 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Na grzbiecie Petrile Draciloru. W tle szczyt Vf. Caleanu (2199) [Vrf. Caleanului (2196)]. Widok znad prze³êczy Şaua Plaiului.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 2001. 

rp20_12.jpg  [18 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Szczyt Vf. Brustura (2116) [Vrf. Brusturul (2116)]. W tle masyw Munŝele Mic (1802) [Munte Micu (1806)]. Widok spod szczytu Vf. Caleanu (2199) [Vrf. Caleanului (2196)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 2001. 

rp20_13.jpg  [26 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Na grzbiecie Petrile Draciloru. W tle szczyty Vf. Ŝarcu (2190) [Munte Sarco (2190)] /po prawej/ oraz Vf. Bodea (2169) /po lewej/. Poniżej szczytu Vf Bodea (2169) prze³êcz Şaua Plaiului. Widok spod szczytu Vf. Caleanu (2199) [Vrf. Caleanului (2196)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 2001. 

rp20_14.jpg  [22 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Szczyt Vf. Ŝarcu (2190) [Munte Sarco (2190)] /w g³êbi/. Widok spod szczytu Vf. Caleanu (2199) [Vrf. Caleanului (2196)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 2001. 

rp20_15.jpg  [18 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Wypas koni pod szczytem Vf. Caleanu (2199) [Vrf. Caleanului (2196)]. W tle masyw Culmea Nedeii (m.in. szczyt Vf. Nedeia (2150) [Vrf. Nevoia (2152)]).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 2001. 

rp3_67.jpg  [19 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Kocio³ pod szczytem Vrf. Caleanului (2196) [Caleanu (2199)]. Widok z górnych partii doliny potoku Şuculeŝu.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1997. 

rp3_68.jpg  [20 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Górne partie doliny potoku Şuculeŝu. W tle prze³êcz Şaua Şuculeŝului.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1997. 

rp20_16.jpg  [18 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Rejon prze³êczy Şaua Şuculeŝului (1909). W tle masyw Culmea Nedeii.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 2001. 

rp20_18.jpg  [18 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Rejon prze³êczy Şaua Şuculeŝului (1909). W tle masyw Culmea Nedeii (m.in. szczyt Bistricioara (2005) [Bistrişora (2007)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 2001. 

rp104.jpg  [17 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Górne partie doliny potoku Şuculeŝu. Widok spod prze³êczy Şaua Şuculeŝului.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1997. 

rp3_69.jpg  [17 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Staw leżħcy na prze³êczy Şaua Şuculeŝului (1909). W tle kot³y pod szczytem Kocio³ pod szczytem Vrf. Caleanului (2196) [Caleanu (2199)].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 1997. 

rp20_17.jpg  [16 kB]

Karpaty Po³udniowe [Carpaŝii Meridionali] (Rumunia); Góry Ŝarcu [Munŝii Ŝarcu]; Staw leżħcy na prze³êczy Şaua Şuculeŝului (1909). W tle szczyt Cracu Sajul (2047).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpieñ 2001. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013