Góry Retezat (Munţii Retezat)

UWAGA: Wersja testowa (15-01-2002).

rp4_68.jpg  [24 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Panorama Gór Retezat znad przełęczy Pasul Jiu - Cerna (1330) /od strony południowej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_71.jpg  [28 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Panorama Gór Retezat znad przełęczy Pasul Jiu - Cerna (1330) /od strony południowej/. Na pierwszym planie /od lewej/ szczyty: Vf. Scorota (2021) Vf. Drăgşanu (2080), Vf. Piule (2081) oraz Vf. Pleşa (1840). W tle /od lewej/ szczyty: Vf. Peleaga (2508), Vf. Păpuşa (2508), Vf. Păpuşa Mică (2370) oraz Vf. Custura (2457).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp3_21.jpg  [18 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Południowe stoki grzbietu Culmea Văcarea.

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_22.jpg  [24 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Północne stoki grzbietu Culmea Văcarea. W tle grupy szczytów: Vf. Păpuşa (2508) - Vf. Ţapului (2378) /w głębi/ oraz Vârful Mare (2463) - Vf. Lacului (2305) /po prawej/.

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_25.jpg  [20 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Na grzbiecie Culmea Custura Gruniu. W tle /od lewej/ grzbiet Culmea Păpuşa - Custura oraz szczyty: Vf. Peleaga (2508), Vf. Păpuşa Mică (2370), Vf. Păpuşa (2508), Vf. Ţapului (2378), Vârful Mare (2463) /po prawej/ i Vf. Lacului (2305).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp87.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Grzbiet Culmea Custura Gruniu (szczyty: Vf. Gruniu II (2289), Vf. Gruniu I (2294), Vf. Ciomfu Mare (2335), Vf. Valea Mării (2340)). W tle Vf. Custura (2457). Widok ze szczytu Vf. Lazărului (2282).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_26.jpg  [26 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Szczyt Vârful Mare (2463). Widok spod szczytu Ciomfu Mare (2335).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_27.jpg  [23 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Szczyty Vârful Mare (2463) i Vf Lacului (2305) /po prawej/ oraz Vf. Ţapului (2378) /po lewej/. Widok spod szczytu Vf. Custura (2457).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp88.jpg  [33 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Jezioro Lacu Tăurile Custurii. W tle kocioł Căldarea Pârâului Adânc. Powyżej kotła szczyty: Vf. Păpuşa Mică (2370) /po lewej/ oraz Vf. Ţapului (2378) /po prawej/. Widok spod szczytu Vf. Valea Mării (2340).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_36.jpg  [37 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Na szczycie Vf. Valea Mării (2340).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_124.jpg  [25 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Na grzbiecie Culmea Păpuşa - Custura. W tle /od prawej/ szczyt Vf. Păpuşa Mică (2370), przełęcz Şaua Pelegii (2285) oraz szczyty: Vf. Peleaga (2508) i Vf. Bucura (2433) /w oddali/.

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp89.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Na grzbiecie Culmea Păpuşa - Custura. W tle grzbiety Picioru Pelegii oraz Culmea Slăveiu. W głębi /od prawej/ szczyt Vf. Bucura (2433), przełęcz Poarta Bucurei (2280) oraz szczyty Vf. Judele (2398) i Vf. Slăveiu (2347).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_125.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Szczyt Vf. Peleaga (2508).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_28.jpg  [14 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Staw Lacu Peleaga (2122) (Tăul Ghimpelui). W tle szczyt Vf. Custura (2457). Widok z przełęczy Şaua Pelegii (2285).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_126.jpg  [30 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Przełęcz Şaua Pelegii (2285). Powyżej wschodnie zbocza szczytu Vf. Peleaga (2508). W tle skały Coltii Pelegii.

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_129.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Na szczycie Vf. Peleaga (2508). W tle przełęcz Şaua Pelegii (2285) oraz szczyt Vf. Păpuşa (2508). W oddali szczyt Vârful Mare (2463).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_128.jpg  [35 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Panorama Gór Retezat ze szczytu Vf. Peleaga (2508) /widok w kierunku południowo-zachodnim/. Poniżej jeziora Lacu Bucura (2041) /większe/ oraz Lacu Ana (1990) /mniejsze/. W tle szczyty: Vf. Slăveiu (2347) /po lewej/ oraz Vf. Judele (2398) /po prawej/.

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_29.jpg  [23 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Jezioro Lacu Bucura (2041). Widok spod szczytu Vf. Custura Bucurei (2370).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_127.jpg  [34 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Panorama Gór Retezat ze szczytu Vf. Peleaga (2508) /widok w kierunku zachodnim/. W tle /od prawej/ szczyty: Vf. Retezat (2482), Vf. Bucura II (2378) oraz Vf. Bucura (2433).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_130.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Surowy krajobraz zachodniej części Gór Retezat. Przełęcz Poarta Bucurei. W tle szczyty Virful din Mijloc (2388) /w głębi/ oraz Vf. Slăveiu (2347) /po lewej/. Widok spod szczytu Vf. Bucura (2433).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_31.jpg  [28 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Górne partie doliny potoku Ştirbu, jeziora Lacu Ştirbu /po lewej/ oraz Lacu Gemenele (1900) /po prawej/. W tle /od lewej/ szczyty: Vf. Bârlea (2348), Vf. Şesele Mari (2324) oraz Vf. Şesele Mici (2278). Widok spod szczytu Vf. Bucura (2433).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_30.jpg  [23 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Szczyt Vf. Pietrele (2270).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_32.jpg  [20 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Strome północne stoki grzbietu Gór Retezat w rejonie szczytu Vf. Bucura II (2378). W kotle staw Lacu Pietrele (1990).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_131.jpg  [30 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Złomiska skalne w górnych partiach doliny Valea Rea. W tle przełęcz Şaua Pelegii (2285).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_33.jpg  [29 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Szczyt Vf. Peleaga (2508).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp3_34.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Dolina potoku Peleaga. W tle grzbiet Culmea Păpuşa - Custura.

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp91.jpg  [13 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Retezat [Munţii Retezat]; Łańcuch Gór Retezat o wschodzie słońca.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1997. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013