Góry Mehadincy (Munţii Mehedinţi)

UWAGA: Wersja testowa (21-01-2002).

rp143.jpg  [33 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; U podnóża szczytu Vf. Domogled (1105).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_38.jpg  [31 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Skały na zboczach szczytu Vf. Domogled (1105).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_39.jpg  [28 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Skały na zboczach szczytu Vf. Domogled (1105).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_40.jpg  [25 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Skały na zboczach szczytu Vrf. Grabanacu (1143). W tle szczyt Vf. Domogled (1105).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_41.jpg  [22 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Szczyt Hunca Camena (1228) [Colţul Pietrii (1228)]. Widok spod szczytu Vrf. Grabanacu (1143).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp141.jpg  [42 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Kamienny szałas na grzbiecie w pobliżu szczytu Ciolanu Mare (1135).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_42.jpg  [27 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Skały na grzbiecie pod szczytem Ciolanu Mare (1135).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_43.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Szczyt Telenila Mare (1305).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp142.jpg  [25 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Poiana Gaura Fâţi. Powyżej szczyt Abşora (1271). W tle Góry Cernei [Munţii Cernei] (m.in. szczyty /od lewej/ Viru Cusmiei (1454), Vurou lui Sgliver (1620) oraz Vurou Vlasca mc. (1735) [Vlascul Mic]).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_44.jpg  [30 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Grzbiet Verfu Bai - Muntele Sec (1333). W tle szczyt Verfu Bai.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_45.jpg  [30 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Na grzbiecie Verfu Bai - Muntele Sec (1333).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp140.jpg  [33 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Skały na grzbiecie Verfu Bai - Muntele Sec (1333). Poniżej dolina potoku Isverna.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_46.jpg  [23 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Polana na grzbiecie Verfu Bai - Muntele Sec (1333).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp139.jpg  [24 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Polana na grzbiecie Verfu Bai - Muntele Sec (1333). W tle szczyty Telenila Mare (1305) /po lewej/ oraz Abşora (1271) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp138.jpg  [33 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Szczyt Abşora (1271). W tle szczyt Telenila Mare (1305). Widok spod szczytu Muntele Sec (1333).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_48.jpg  [33 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Na szczycie Muntele Sec (1333). W tle panorama Gór Mehadincy (m.in. szczyt Vf. Telenila Mare (1305) /po prawej/ oraz Vf. Domogled (1105) /w głębi/).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp137.jpg  [23 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Wznoszący się ponad doliną Czernej płaskowyż La Gaura. W tle panorama Gór Cernei [Munţii Cernei] (m.in. szczyty /od lewej/ Vf. Arsana (1514), Viru Cusmiei (1454), Vurou lui Sgliver (1620) /w głębi/ oraz Vurou Vlasca mc. (1735) [Vlascul Mic]). Widok spod szczytu Muntele Sec (1333).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_47.jpg  [24 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Wznoszący się ponad doliną Czernej płaskowyż La Gaura. W tle panorama Gór Cernei [Munţii Cernei] (m.in. szczyt Vf. Arsana (1514)). Widok spod szczytu Muntele Sec (1333).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_49.jpg  [39 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Szczyt Muntele Sec (1333).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp136.jpg  [34 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Szczyt Muntele Sec (1333).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_50.jpg  [31 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Panorama środkowej części Gór Mehadincy. W tle masyw Ploştinioarele oraz Poiana Porcului /po lewej/. W głębi szczyt Vf. Lui Stanu (1486). Widok ze szczytu Muntele Sec (1333).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp135.jpg  [31 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Panorama środkowej części Gór Mehadincy. W tle masyw Ploştinioarele oraz Poiana Porcului /po lewej/. W głębi szczyt Vf. Lui Stanu (1486). Widok ze szczytu Muntele Sec (1333).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp134.jpg  [40 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Panorama środkowej części Gór Mehadincy. W tle masyw Ploştinioarele. Widok spod szczytu Muntele Sec (1333).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_51.jpg  [29 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Usiane skałami grzbiety boczne Gór Mehadincy stromo opadające do doliny Czernej. W tle szczyt Vf. Arsana (1514) (Góry Cernei [Munţii Cernei]).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_52.jpg  [27 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Południowe stoki Gór Mehadincy.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp133.jpg  [32 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Krajobraz środkowej części Gór Mehadincy. W tle usiane skałami północne zbocza szczytu Broscan.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_53.jpg  [24 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Polany na stokach szczytu Crovu Mare.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp132.jpg  [30 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Krajobrac środkowej części Gór Mehadincy. Pastwiska na północnych zboczach szczytu Broscan. W tle panorama Gór Cernei [Munţii Cernei] (m.in. szczyt Vf. Arsana (1514) /po lewej/).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_54.jpg  [27 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Poiana Mare.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_55.jpg  [23 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Ponor w rejonie Poiana Belicini. W tle szczyt Vf. Lui Stanu (1486).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp131.jpg  [17 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Szczyt Vf. Lui Stanu (1486).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_56.jpg  [17 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Szczyt Vf. Lui Stanu (1486).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_57.jpg  [28 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Na grzbiecie Cracu Chisori. W tle szczyt Vf. Lui Stanu (1486).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp130.jpg  [22 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Krajobraz północnej części Gór Mehadincy. Łąki kośne w okolicy Plaiu Schitu. W tle szczyt Vf. Lui Stanu (1486) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_58.jpg  [18 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Krajobraz północnej części Gór Mehadincy. Łąki kośne w okolicy Plaiu Schitu. W tle szczyt Vf. Lui Stanu (1486) /po lewej/ oraz położony w górach Cernei [Munţii Cernei] szczyt Vf. Arsana (1514) /w głębi/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp129.jpg  [35 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Szczyt Petra Closaniloru Mare (1427) [Piatra Closani (1421)] /po lewej/ oraz Petra Closaniloru Mica (1427) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_59.jpg  [19 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Szczyt Petra Closaniloru Mare (1427) [Piatra Closani (1421)].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp128.jpg  [29 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Stogi siana w jednym z przysiółków położonych na grzbiecie we wschodniej części gór Mehadincy w pobliżu płaja biegnącego z doliny Motru Sec do doliny Czernej.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_60.jpg  [28 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Stogi siana w jednym z przysiółków położonych na grzbiecie we wschodniej części gór Mehadincy w pobliżu płaja biegnącego z doliny Motru Sec do doliny Czernej. W tle ośnieżone szczyty gór Cernei [Munţii Cernei] (m.in. szczyt Busa Oslea - Românescu (1784) /po prawej/).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_61.jpg  [27 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Krajobraz wschodniej części gór Mehadincy. W tle szczyt Vf. Oslea (1946).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp127.jpg  [23 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Krajobraz wschodniej części Gór Mehadincy. Okolice przełęczy Pasul Jiu-Cerna (1330). W tle szczyty Małego Retezatu [Retezatul Mic].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_78.jpg  [23 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Mehadincy [Munţii Mehedinţi]; Krajobraz wschodniej części gór Mehadincy. W tle m.in. szczyty Petra Closaniloru Mare (1427) [Piatra Closani (1421)] /po lewej/ oraz Vf. Lui Stanu (1486) /w głębi/. Widok z położonego w masywie Oslea szczytu Vf. Frumosu (1494).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013