Góry Godeanu (Munţii Godeanu)

UWAGA: Wersja testowa (12-01-2002).

rp20_42.jpg  [25 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Na grzbiecie Cracu Tucilla. W tle masyw szczytu Vf. Olanul (1991).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_43.jpg  [19 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Cracu Dragomiru. W tle masyw szczytu Vf. Olanul (1991). Widok z grzbietu Cracu Tucilla.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_44.jpg  [28 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Skały na grzbiecie Cracu Dragomiru. W tle masyw szczytu Vf. Olanul (1991).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_49.jpg  [15 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Masyw Sincu (1922) - Ciocănaşu (1929) (Góry Ţarcu [Munţii Ţarcu]). Widok spod szczytu Vf. Olanul (1991).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp3_74.jpg  [14 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Krajobraz zachodniej czę¶ci Gór Godeanu.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1997. 

rp20_48.jpg  [23 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Na grzbiecie Cracu Dragomiru. Poniżej Ľródlisko potoku Riu Mare. W tle masyw szczytu Vf. Godeanu (2229).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_47.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; ¬ródlisko potoku Riu Mare na stokach grzbietu Cracu Tucilla. W tle masyw Sincu (1922) - Ciocănaşu (1929) (Góry Ţarcu [Munţii Ţarcu]) /w głębi/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp2_4.jpg  [17 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; ¬ródlisko potoku Riu Mare na stokach grzbietu Cracu Tucilla.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1995. 

rp3_136.jpg  [14 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; ¬ródlisko potoku Riu Mare na stokach grzbietu Cracu Tucilla.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1995. 

rp20_45.jpg  [14 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; ¬ródlisko potoku Riu Mare. W tle masyw szczytu Vf. Godeanu (2229).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_40.jpg  [19 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Grzbiet Cracu Zani. Widok spod szczytu Tucilla (1972).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_38.jpg  [20 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Na grzbiecie Cracu Zani. W tle szczyt Vf. Godeanu (2229). Widok spod szczytu Branu Mare (2041).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_36.jpg  [22 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Na grzbiecie Cracu Zani. W tle szczyt Vf. Godeanu (2229). Widok spod szczytu Branu Mare (2041).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_31.jpg  [18 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Zachodnie stoki szczytu Vf. Godeanu (2229).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_39.jpg  [23 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Zachodnie stoki szczytu Vf. Godeanu (2229).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_33.jpg  [11 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Szczyt Vf. Gugu (2294). Widok spod szczytu Vf. Godeanu (2229).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_32.jpg  [20 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Kocioł pod szczytem Vf. Godeanu (2229). Powyżej kotła widoczna jest grań Cracu Zani z kulminacj± Branu Mare (2041). W oddali masyw Gór Ţarcu [Munţii Ţarcu] (m.in. szczyty Vf. Ţarcu (2190) [Munte Sarco (2190)] /po lewej/ oraz Vf. Caleanu (2199) [Vrf. Caleanului (2196)] /po prawej/).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_35.jpg  [30 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Otoczenie kotła pod szczytem Vf. Godeanu (2229). Kota 1957. Widok ze szczytu Branu Mare (2041).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_37.jpg  [17 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Szczyt Vf. Gugu (2294). Widok spod szczytu Branu Mare (2041).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_34.jpg  [27 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Na grzbiecie Cracu Zani.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp2_2.jpg  [16 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Grzbiet Cracu Murariului. W tle szczyt Godeanu (2229). Widok spod szczytu Murariul (2281).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1995. 

rp2_3.jpg  [16 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Szczyt Murariul (2281). Widok z kopuły szczytowej Petra Scărişiora (2223) [M. Scărişoara (2210)].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1995. 

rp2_1.jpg  [16 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Rozległe płaskie hale na szczycie Petra Scărişiora (2223) [M. Scărişoara (2210)]. W tle szczyt M. Gugu (2294) [Gugu (2291)].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1995. 

rp3_82.jpg  [19 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Krajobraz ¶rodkowej czę¶ci Gór Godeanu. W tle masyw szczytu Petra Scărişiora (2219) [Scărişoara (2210)] /po lewej/ oraz szczyt M. Gugu (2294) [Vf. Gugu (2291)] /po prawej/. Widok ze szczytu Vf. Galbena (2194).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1997. 

rp3_77.jpg  [20 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Kocioł pod szczytem Murariul (2281). W tle szczyt M. Gugu (2294) [Vf. Gugu (2291)] /w głębi po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1997. 

rp111.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Szczyt M. Gugu (2294) [Gugu (2291)].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1997. 

rp3_78.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Szczyt Verfu Boresco (2160) [Borăscu Mare (2158)].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1997. 

rp3_79.jpg  [17 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Platforma Borăscu, tzw. (geolog.) powierzchnia zrównania (m.in. szczyt Verfu Boresco (2160) [Borăscu Mare (2158)] /po lewej/). Widok spod szczytu Vf. Galbena (2194).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1997. 

rp112.jpg  [18 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Platforma Borăscu (m.in. szczyt Verfu Boresco (2160) [Borăscu Mare (2158)] /po lewej/). Widok spod szczytu Vf. Galbena (2194).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1997. 

rp3_81.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Górne partie doliny potoku Borăscu Mare. W tle masyw szczytu Petra Scărişiora (2219) [Scărişoara (2210)] / w głębi/ oraz szczyt M. Gugu (2294) [Vf. Gugu (2291)] /w głębi po prawej/. Widok z przełęczy pomiędzy szczytami Verfu Boresco (2160) [Borăscu Mare (2158)] oraz Vf. Galbena (2194).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1997. 

rp3_80.jpg  [20 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Krajobraz ¶rodkowej czę¶ci Gór Godeanu. W tle szczyt M. Gugu (2294) [Vf. Gugu (2291)]. Widok z przełęczy pomiędzy szczytami Verfu Boresco (2160) [Borăscu Mare (2158)] oraz Vf. Galbena (2194).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1997. 

rp113.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; ¬ródlisko potoku Galbena de Sud. Powyżej południowe stoki szczytu Vf. Galbena (2194).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1997. 

rp3_83.jpg  [23 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Kłębowisko chmur w kotle pod szczytem Vf. Galbena (2194).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 1997. 

rp4_64.jpg  [27 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Skały w górnym biegu doliny Cernej. Powyżej południowe stoki szczytu Paltina (2149). W tle /po prawej/ Góry Mały Retezat (m.in. szczyty Stănuleţii Mari (2025) /po lewej/ oraz Piatra Iorgovanului (2014) /po prawej/). Widok znad przełęczy Pasul Jiu - Cerna (1330).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_65.jpg  [24 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Panorama Gór Godeanu znad przełęczy Pasul Jiu - Cerna (1330). Poniżej górne partie doliny Cernej.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_62.jpg  [27 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Panorama Gór Godeanu z grzbietu Gór Mehadincy [Munţii Mehedinţi]. W tle m.in. szczyt Vf. Godeanu (2229) /po ¶rodku/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_76.jpg  [25 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Panorama Gór Godeanu ze szczytu Vf. Frumoşu (1494) (Góry Wulkańskie [Munţii Vîlcan]; Masyw Oslea). W tle m.in. szczyt Vf. Godeanu (2229) /po ¶rodku/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 

rp4_77.jpg  [30 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Godeanu [Munţii Godeanu]; Panorama Gór Godeanu ze szczytu Vf. Frumoşu (1494) (Góry Wulkańskie [Munţii Vîlcan]; Masyw Oslea).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, Wycieczka Klubu Karpackiego, kwiecień/maj 2000. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013