Góry Czernei (Munţii Cernei)

UWAGA: Wersja testowa (23-11-2001).

rp20_50.jpg  [16 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na grzbiecie Cracu Malichi. W tle masyw szczytu Dobri Vir (1934).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_51.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na grzbiecie Cracu Malichi. W tle masyw szczytu Vf. Olanul (1991) (Góry Godeanu [Munţii Godeanu]).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_52.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Masyw szczytu Dobri Vir (1934).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_53.jpg  [18 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na szczycie Dobri Vir (1934). Poniżej widoczne są szczyty: /od prawej/ Viru Cailor (1827), Silircavetu (1657), Cariova [Viru Bandialu] (1817), Viru Babi (1828) oraz Boldovenu (1801) [Boldoveni (1799)].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_54.jpg  [16 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na szczycie Cariova [Viru Bandialu] (1817). W tle Viru Babi (1828) /po prawej/ oraz Boldovenu (1801) [Boldoveni (1799)] /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_55.jpg  [18 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na szczycie Cariova [Viru Bandialu] (1817). W tle masyw szczytu Dobri Vir (1934). Poniżej /po lewej/ szczyty Viru Cailor (1827) oraz Silircavetu (1657).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_56.jpg  [25 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na szczycie Cariova [Viru Bandialu] (1817). W tle Viru Babi (1828) /po prawej/ oraz Boldovenu (1801) [Boldoveni (1799)] /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_57.jpg  [20 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Masyw szczytu Boldovenu (1801) [Boldoveni (1799)]. Widok ze szczytu Viru Babi (1828).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_58.jpg  [16 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Szczyt Cariova [Viru Bandialu] (1817). W tle szczyty Dobri Vir (1934) /po prawej/ oraz Viru Cailor (1827) /po lewej/. Widok ze szczytu Viru Babi (1828).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_59.jpg  [19 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Masyw szczytu Boldovenu (1801) [Boldoveni (1799)].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_60.jpg  [16 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Masyw szczytu Viru Babi (1828). W tle /po prawej/ szczyt Cariova [Viru Bandialu] (1817).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_61.jpg  [17 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na szczycie Boldovenu (1801) [Boldoveni (1799)]. W tle szczyty Vurou Vlasca mr. (1634) [Vlascul Mare] oraz Vurou Vlasca mc. (1735) [Vlascul Mic].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_62.jpg  [23 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na grzbiecie Vurou Vlasca mr. (1634) [Vlascul Mare]. W tle szczyt Vurou Vlasca mc. (1735) [Vlascul Mic].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_63.jpg  [24 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Szczyt Vurou Vlasca mc. (1735) [Vlascul Mic].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_64.jpg  [19 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na grzbiecie Vurou Vlasca mc. (1735) [Vlascul Mic]. W tle masyw szczytu Vurou lui Sgliver (1620) /po lewej/ oraz masyw szczytu Arsana (1514) /w oddali/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_65.jpg  [22 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na grzbiecie Vurou Vlasca mc. (1735) [Vlascul Mic]. W tle masyw szczytu Vurou lui Sgliver (1620) /po lewej/ oraz masyw szczytu Arsana (1514) /w oddali/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_66.jpg  [22 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na grzbiecie Vurou Vlasca mc. (1735) [Vlascul Mic].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_67.jpg  [19 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Szczyt Vurou lui Sgliver (1620).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_68.jpg  [19 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Masyw szczytu Vurou Vlasca mc. (1735) [Vlascul Mic].

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_69.jpg  [22 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na szczycie Vurou lui Sgliver (1620). W tle masyw szczytu Arsana (1514) /w oddali/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_70.jpg  [16 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Szczyt Viru Cusmiei (1454). W tle masyw szczytu Arsana (1514). Widok spod szczytu Vurou lui Sgliver (1620).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_71.jpg  [19 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Szczyt Vurou lui Sgliver (1620).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_72.jpg  [17 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Górne partie doliny Valea Verlonu. Powyżej doliny szczyt Viru Cusmiei (1454). W tle masyw szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp3_135.jpg  [18 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Górne partie doliny Valea Verlonu.

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp20_73.jpg  [18 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Południowe stoki szczytu Viru Cusmiei (1454). W tle przełomowa dolina rzeki Cerna. W oddali Góry Mehedinti (Munţii Mehedinţi).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_74.jpg  [19 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Przełęcz Prislop. Powyżej przełęczy szczyt Dosu Cerbului (1452) oraz masyw szczytu Arsana (1514). Widok spod szczytu Viru Cusmiei (1454).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_75.jpg  [18 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Południowe stoki szczytu Viru Cusmiei (1454). W tle przełomowa dolina rzeki Cerna. W oddali Góry Mehedinti (Munţii Mehedinţi).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_76.jpg  [27 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Południowe stoki szczytu Viru Cusmiei (1454). W tle przełomowa dolina rzeki Cerna. W oddali Góry Mehedinti (Munţii Mehedinţi).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_77.jpg  [22 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Przełęcz Prislop. Powyżej przełęczy szczyt Prislopu (1252). W tle szczyty Viru Cusmiei (1454) /po prawej/ oraz Vurou lui Sgliver (1620) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_78.jpg  [22 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Przełęcz Prislop. Powyżej przełęczy szczyty Prislopu (1252) oraz Viru Cusmiei (1454). W tle szczyty masyw szczytu Vurou lui Sgliver (1620). Widok spod szczytu Dosu Cerbului (1452).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_79.jpg  [24 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na szczycie Dosu Cerbului (1452). W tle masyw szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_80.jpg  [25 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Skały na zboczach szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_81.jpg  [30 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Jedna z kulminacji szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_82.jpg  [30 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Polany pod szczytem Petra Cerbului (1174). W tle przełomowa dolina rzeki Cerna. W oddali Góry Mehedinti (Munţii Mehedinţi). Widok spod szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_83.jpg  [33 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Skały na zboczach szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_84.jpg  [24 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Jedna z kulminacji szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_85.jpg  [26 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Zachodnie stoki szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_86.jpg  [34 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Piarżyska skalne pod szczytem Arsana (1514). W tle masyw szczytu Sulila (1151).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_87.jpg  [34 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Piarżyska skalne pod szczytem Arsana (1514). W tle jedna z kulminacji szczytu, poniżej trawiasty szczyt Vrf. Biliana (1361). W oddali Góry Mehedinti (Munţii Mehedinţi).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_88.jpg  [30 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Panorama południowej części Gór Cernei. Na pierwszym planie szczyt Dosu Cerbului (1452). W tle /kolejno/ szczyty Viru Cusmiei (1454), Vurou lui Sgliver (1620) oraz Vurou Vlasca mc. (1735) [Vlascul Mic]. Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_89.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Masyw szczytu Petra Cerbului (1174). W tle przełomowa dolina rzeki Cerna. W oddali Góry Mehedinti (Munţii Mehedinţi). Widok spod szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_90.jpg  [30 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Wychodnie skalne na jednej z kulminacji szczytu Arsana (1514). Poniżej trawiasty szczyt Vrf. Biliana (1361). W oddali Poiana Tunga oraz szczyty Vrf. Ferlianului (1129) /po lewej/ oraz Vrf. Lubiamu (1133) i Sicelovelu (1144) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_91.jpg  [31 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Szczyt Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_92.jpg  [34 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Skały na zboczach szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_93.jpg  [41 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Jedna z kulminacji szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_94.jpg  [20 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Wypas owiec na zboczach szczytu Vrf. Biliana (1361). W tle przełomowa dolina rzeki Cerna.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_95.jpg  [37 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Jedna z kulminacji szczytu Arsana (1514). Widok spod szczytu Vrf. Biliana (1361).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp115.jpg  [29 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Jedna z kulminacji szczytu Arsana (1514). Widok z łąk pod szczytem Petra Cerbului (1174).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp20_96.jpg  [30 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Na szczycie Vrf. Biliana (1361). W tle masyw szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_97.jpg  [22 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Poiana Tunga. Powyżej masyw szczytu Vrf. Ferlianului (1129). W tle przełomowa dolina rzeki Cerna oraz północne stoki Gór Mehedinti (Munţii Mehedinţi). Widok ze szczytu Vrf. Biliana (1361).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_98.jpg  [21 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Południowe stoki szczytu Vrf. Biliana (1361). Na pierwszym planie masyw szczytu Petra Cerbului (1174). W tle przełomowa dolina rzeki Cerna oraz północne stoki Gór Mehedinti (Munţii Mehedinţi). Widok spod szczytu Vrf. Biliana (1361).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp3_133.jpg  [28 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Przełęcz Poiana Tunga. W tle masyw szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. sierpień 1995. 

rp20_99.jpg  [18 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Wypas owiec na przełęczy Poiana Tunga. W tle masyw szczytu Arsana (1514) wraz ze szczytami Vrf. Biliana (1361) /po lewej/ oraz Dosu Cerbului (1452) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_100.jpg  [27 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Wypas koni na przełęczy Poiana Tunga. W tle przełomowa dolina rzeki Cerna oraz północne stoki Gór Mehedinti (Munţii Mehedinţi).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_101.jpg  [19 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Wypas koni na przełęczy Poiana Tunga. W tle masyw szczytu Petra Cerbului (1174).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_102.jpg  [17 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Łąki na przełęczy Poiana Tunga. W tle masyw szczytu Arsana (1514) wraz ze szczytami Vrf. Biliana (1361) /po lewej/ oraz Dosu Cerbului (1452) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_103.jpg  [19 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Łąki na szczycie Sicelovelu (1144). W tle masyw szczytu Arsana (1514).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 

rp20_104.jpg  [28 kB]

Karpaty Południowe [Carpaţii Meridionali] (Rumunia); Góry Cernei [Munţii Cernei]; Piarżyska skalne na stokach szczytu Sicelovelu (1144). W tle przełomowa dolina rzeki Cerna oraz północne stoki Gór Mehedinti (Munţii Mehedinţi).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, sierpień 2001. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013