Góry Karad¾ica

UWAGA: Wersja testowa (02-10-2002).

wwwm0902_01.jpg  [15 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Dolina Pati¹ka Reka. W tle góry Karad¾ica.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_02.jpg  [24 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Suva Planina.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_03.jpg  [20 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Pó³nocne stoki gór Karad¾ica stromo opadaj±ce do doliny Pati¹ka Reka.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_04.jpg  [15 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Pastwiska u podnóæa szczytu Mirska Voda (2180).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_05.jpg  [13 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Pó³nocne stoki gór Karad¾ica stromo opadaj±ce do doliny Pati¹ka Reka. Po lewej Ubovo Brdo (2353).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_06.jpg  [22 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Pastwiska u podnóæa szczytu Mirska Voda (2180).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_07.jpg  [13 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Panorama gór Karad¾ica. Widok spod szczytu Mirska Voda (2180).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_08.jpg  [33 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krasowy krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. W tle Ostri Breg (2365) /po prawej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_09.jpg  [24 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krasowy krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_10.jpg  [25 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krasowy krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. W tle Ostri Breg (2365) /po prawej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_11.jpg  [14 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Ostri Breg (2365).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_12.jpg  [15 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krasowy krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_13.jpg  [29 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Pies pasterski.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_14.jpg  [35 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Kamienna zagroda pasterska (tzw. bačilo) na stokach grzbietu Ostri Breg (2365).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_15.jpg  [28 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Obiekty wojskowe na szczycie Solunska Glava (2540).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_16.jpg  [21 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Babuna (2380). Widok spod szczytu Solunska Glava (2540).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_17.jpg  [30 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Solunska Glava (2540).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_18.jpg  [31 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Droga prowadz±ca na szczyt Solunska Glava (2540).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_19.jpg  [16 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Urwiska skalne na po³udniowych zboczach szczytu Babuna (2380).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_20.jpg  [14 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Kadino polje. Widok spod szczytu Babuna (2380).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_21.jpg  [13 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); O ¶wicie ... Kadino polje.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_22.jpg  [24 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); O ¶wicie ... Po³udniowe stoki szczytu Babuna (2380).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_23.jpg  [20 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); £±ki na grzbiecie pod szczytem Babuna (2380). W tle Begovi virovi (2112) [Góry Jakupica].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_24.jpg  [19 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Po³udniowe stoki szczytu Babuna (2380).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_26.jpg  [15 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Prze³źcz (1358) wyznaczaj±ca granicź pomiźdzy Górami Karad¾ica i Górami Jakupica. W tle Begovi virovi (2112) [Góry Jakupica].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_26a.jpg  [33 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Koń z zagrody na prze³źczy (1358) pomiźdzy Górami Karad¾ica i Górami Jakupica.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_26b.jpg  [46 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Jeden z sza³asów zagrody pasterskiej na prze³źczy (1358) pomiźdzy Górami Karad¾ica i Górami Jakupica.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_27.jpg  [30 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Po³udniowe stoki gór Karad¾ica. W tle Solunska Glava (2540) /po lewej/ oraz Babuna (2380) /po prawej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_28.jpg  [27 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Urwiska skalne Ne¾ilovski karpi. Powyæej Solunska Glava (2540) /po prawej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_29.jpg  [24 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Solunska Glava (2540).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_169.jpg  [23 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Msyw Babina Rupa (2237). W tle Solunska Glava (2540). Widok ze szczytu Kurtov kamen (2059) [Góry Dautica].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_181.jpg  [28 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krasowy krajobraz po³udniowej czź¶ci gór Karad¾ica. W tle Solunska Glava (2540). Widok ze szczytu Dautica (2179) [Góry Dautica].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_182.jpg  [25 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Porta. Widok ze szczytu Dautica (2179) [Góry Dautica].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_183.jpg  [27 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Marina Rupa (2429). Widok ze szczytu Dautica (2179) [Góry Dautica].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_184.jpg  [23 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Zachodnie stoki gór Karad¾ica. Widok ze szczytu Dautica (2179) [Góry Dautica].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_185.jpg  [28 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krasowy krajobraz po³udniowej czź¶ci gór Karad¾ica. Porta. W tle Solunska Glava (2540). Widok ze szczytu Dautica (2179) [Góry Dautica].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_187.jpg  [39 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Porta. Zagroda pasterska (tzw. bačilo). Widok ze szczytu Dautica (2179) [Góry Dautica].

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_190.jpg  [24 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Marina Rupa (2429) /po lewej/ oraz Babina Rupa (2237) /po prawej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_191.jpg  [25 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Babina Rupa (2237).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_192.jpg  [25 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Marina Rupa (2429).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_193.jpg  [23 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Marina Rupa (2429) /po lewej/ oraz Babina Rupa (2237) /po prawej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_194.jpg  [17 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Porta. W tle m.in. Dautica (2179) /po prawej/ oraz Kurtov kamen (2059) /w oddali po lewej/ i Beli kamen (2087) /w oddali po prawej/. Widok spod szczytu Babina Rupa (2237).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_195.jpg  [16 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Solunska Glava (2540) /po lewej/ oraz Babuna (2380) /po prawej/. Na stokach urwiska skalne Ne¾ilovski karpi. Widok ze szczytu Babina Rupa (2237).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_196.jpg  [17 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Solunska Glava (2540). Widok ze szczytu Babina Rupa (2237).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_197.jpg  [21 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Na szczycie Babina Rupa (2237). W tle panorama gór Karad¾ica, m.in. Solunska Glava (2540) /po prawej/, Ostri Breg (2365) /po¶rodku/ oraz Popovo Brdo (2380) /po lewej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_198.jpg  [20 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Solunska Glava (2540).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_199.jpg  [25 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Kadino polje. W tle m.in. Ostri Breg (2365) /po prawej/ oraz Popovo Brdo (2380) /po lewej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_200.jpg  [22 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Kadino polje. W tle Popovo Brdo (2380) /po lewej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_201.jpg  [29 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Kadino polje. W tle Babina Rupa (2237).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_202.jpg  [34 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Ostri Breg (2365).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_203.jpg  [24 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Popovo Brdo (2380).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_204.jpg  [13 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); O ¶wicie .... Karačica (2473). Widok ze szczytu Popovo Brdo (2380).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_205.jpg  [15 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); O ¶wicie .... Karačica (2473). Widok ze szczytu Popovo Brdo (2380).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_206.jpg  [12 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); O ¶wicie .... Marina Rupa (2429) /po prawej/ oraz Babina Rupa (2237) /po lewej/. Widok ze szczytu Popovo Brdo (2380).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_207.jpg  [19 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); O ¶wicie .... Na szczycie Popovo Brdo (2380).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_208.jpg  [14 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); O ¶wicie .... Panorama centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. W oddali Ubovo Brdo (2353). Widok ze szczytu Popovo Brdo (2380).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_209.jpg  [25 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_210.jpg  [20 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. Widok spod szczytu Popovo Brdo (2380).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_211.jpg  [33 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_212.jpg  [21 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. Widok spod szczytu Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_213.jpg  [16 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. W tle m.in. Solunska Glava (2540) /po lewej/, Popovo Brdo (2380) /po¶rodku/ oraz Marina Rupa (2429) /po prawej/. Widok spod szczytu Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_214.jpg  [14 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. Widok spod szczytu Karačica (2473). W oddali Ubovo Brdo (2353) /po lewej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_215.jpg  [21 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_216.jpg  [26 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. W tle Marina Rupa (2429). Widok spod szczytu Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_217.jpg  [14 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. Widok spod szczytu Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_218.jpg  [24 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. Widok spod szczytu Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_219.jpg  [24 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Panorama pó³nocnej czź¶ci gór Karad¾ica. Na pierwszym planie Karad¾ica (2092), w tle m.in. Mirska Voda (2180). Widok ze szczytu Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_220.jpg  [26 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Panorama pó³nocnej czź¶ci gór Karad¾ica. Na pierwszym planie Karad¾ica (2092), w tle m.in. Mirska Voda (2180). Widok ze szczytu Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_221.jpg  [24 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. W tle Ubovo Brdo (2353). Widok ze szczytu Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_222.jpg  [18 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. W tle Karačica (2473) /po prawej/ oraz Marina Rupa (2429) /po lewej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_223.jpg  [28 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_224.jpg  [23 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krasowy krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. W tle Ubovo Brdo (2353) /po lewej/.

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_225.jpg  [22 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krasowy krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. W tle Solunska Glava (2540).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_226.jpg  [24 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_227.jpg  [24 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_228.jpg  [17 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Solunska Glava (2540).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_229.jpg  [23 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krasowy krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. W tle Karačica (2473).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_230.jpg  [25 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krasowy krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. W tle Karad¾ica (2092).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_231.jpg  [20 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krajobraz gór Karad¾ica. W tle Solunska Glava (2540).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_232.jpg  [28 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krasowy krajobraz centralnej czź¶ci gór Karad¾ica. Widok spod szczytu Ubovo Brdo (2353).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_233.jpg  [19 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Krajobraz gór Karad¾ica. W tle Solunska Glava (2540).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_234.jpg  [21 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Karačica (2473). Widok ze szczytu Ubovo Brdo (2353).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_235.jpg  [17 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Panorama gór Karad¾ica. W tle m.in. Solunska Glava (2540) /po lewej/, Babina Rupa (2237), Marina Rupa (2429) i Popovo Brdo (2380) /po¶rodku/ oraz Karačica (2473) /po prawej/. Widok ze szczytu Ubovo Brdo (2353).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_236.jpg  [23 kB]

Góry Karad¾ica (Macedonia); Panorama gór Karad¾ica. W tle m.in. Solunska Glava (2540). Widok ze szczytu Ubovo Brdo (2353).

© Pawe³ Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013