Góry Baba (Pelister)

UWAGA: Wersja testowa (02-10-2002).

wwwm0902_59.jpg  [20 kB]

Góry Baba (Macedonia); Monastyr we wsi Velušina (p.w. Św. Jerzego).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_60.jpg  [18 kB]

Góry Baba (Macedonia); Skrkovo (2146).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_61.jpg  [35 kB]

Góry Baba (Macedonia); Zachodnie podnóża gór Baba. W tle grzbiet graniczny (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_62.jpg  [24 kB]

Góry Baba (Macedonia); Grzbiet graniczny (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_63.jpg  [14 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na grzbiecie gór Baba. Loš Kamen (2052).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_64.jpg  [12 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na grzbiecie gór Baba. Loš Kamen (2052).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_68.jpg  [16 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na grzbiecie gór Baba. W tle szczyt graniczny (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_72.jpg  [15 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na grzbiecie gór Baba. W tle szczyt graniczny (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_73.jpg  [19 kB]

Góry Baba (Macedonia); Loš Kamen (2052).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_74.jpg  [32 kB]

Góry Baba (Macedonia); Krajobraz południowej części gór Baba. Górne partie doliny Brajčinska reka. W tle szczyt graniczny (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_75.jpg  [31 kB]

Góry Baba (Macedonia); Krajobraz południowej części gór Baba. Po lewej Loš Kamen (2052). W tle szczyt graniczny (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_76.jpg  [35 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na grzbiecie gór Baba. W tle Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_77.jpg  [20 kB]

Góry Baba (Macedonia); Górne partie doliny Brajčinska reka. W tle szczyt graniczny (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_79.jpg  [24 kB]

Góry Baba (Macedonia); Krajobraz południowej części gór Baba. W tle szczyt graniczny (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_80.jpg  [20 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na grzbiecie gór Baba.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_81.jpg  [23 kB]

Góry Baba (Macedonia); Krajobraz centralnej części gór Baba. W tle m.in. Muza (2351) /po prawej/, Golema Griva (2198) /pośrodku/ oraz Veternica (2421) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_82.jpg  [24 kB]

Góry Baba (Macedonia); Krajobraz południowej części gór Baba. Kocioł w górnych partiach doliny Brajčinska reka.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_83.jpg  [26 kB]

Góry Baba (Macedonia); Krajobraz południowej części gór Baba. Skały otaczające kocioł w górnych partiach doliny Brajčinska reka.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_84.jpg  [22 kB]

Góry Baba (Macedonia); Jeden ze szczytów w południowej części gór Baba.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_85.jpg  [23 kB]

Góry Baba (Macedonia); Krajobraz centralnej części gór Baba. W tle m.in. Muza (2351) /po prawej/, Golema Griva (2198) /pośrodku/ oraz Veternica (2421) /po lewej/. W oddali Pelister (2601).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_86.jpg  [25 kB]

Góry Baba (Macedonia); Szczyt (kota 2348) szczyt graniczny (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_87.jpg  [25 kB]

Góry Baba (Macedonia); Krajobraz centralnej części gór Baba. W tle m.in. Skrkovo (2146) i Muza (2351) /po prawej/, Golema Griva (2198) /pośrodku/ oraz Veternica (2421) /po lewej/. W oddali Pelister (2601).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_88.jpg  [28 kB]

Góry Baba (Macedonia); Szczyt (kota 2348) szczyt graniczny (Macedonia-Grecja). W tle grzbiet graniczny.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_89.jpg  [22 kB]

Góry Baba (Macedonia); Grzbiet graniczny (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_90.jpg  [35 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na grzbiecie w południowej części gór Baba.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_91.jpg  [32 kB]

Góry Baba (Macedonia); Grzbiet graniczny (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_92.jpg  [15 kB]

Góry Baba (Macedonia); Grecka część gór Baba.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_93.jpg  [30 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na grzbiecie w południowej części gór Baba. W tle m.in. Muza (2351) /po lewej/ oraz Skrkovo (2146) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_94.jpg  [22 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na szczycie (kota 2348) granicznym (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_95.jpg  [40 kB]

Góry Baba (Macedonia); Grecki punkt wysokościowy na szczycie (kota 2348) granicznym (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_96.jpg  [21 kB]

Góry Baba (Macedonia); Mały słupek graniczny na szczycie (kota 2348) granicznym (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_97.jpg  [26 kB]

Góry Baba (Macedonia); Panorama centralnej części gór Baba. W tle m.in. Skrkovo (2146) i Muza (2351) /po prawej/, Golema Griva (2198) /pośrodku/ oraz Veternica (2421) /po lewej/. W oddali Pelister (2601). Widok ze szczytu (kota 2348) granicznego (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_99.jpg  [33 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na grzbiecie w południowej części gór Baba. W tle m.in. Muza (2351) /po lewej/ oraz Skrkovo (2146) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_100.jpg  [34 kB]

Góry Baba (Macedonia); Panorama centralnej części gór Baba. W tle m.in. Skrkovo (2146) i Muza (2351) /po prawej/, Golema Griva (2198) /pośrodku/ oraz Veternica (2421) /po lewej/. W oddali Pelister (2601).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_101.jpg  [17 kB]

Góry Baba (Macedonia); Grzbiet graniczny (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_102.jpg  [23 kB]

Góry Baba (Macedonia); Jeden ze szczytów w południowej części gór Baba.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_103.jpg  [29 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na grzbiecie w południowej części gór Baba. Loš Kamen (2052).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_104.jpg  [34 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na grzbiecie w południowej części gór Baba. Loš Kamen (2052). W tle Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_105.jpg  [23 kB]

Góry Baba (Macedonia); Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_106.jpg  [32 kB]

Góry Baba (Macedonia); Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_107.jpg  [27 kB]

Góry Baba (Macedonia); Panorama południowej części gór Baba. W tle szczyt graniczny (Macedonia-Grecja). Widok spod szczytu Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_108.jpg  [27 kB]

Góry Baba (Macedonia); Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_109.jpg  [21 kB]

Góry Baba (Macedonia); Panorama południowej części gór Baba. W tle szczyt graniczny (Macedonia-Grecja). Widok spod szczytu Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_110.jpg  [22 kB]

Góry Baba (Macedonia); Muza (2351). W tle Skrkovo (2146) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_111.jpg  [12 kB]

Góry Baba (Macedonia); O świcie ... Panorama południowej części gór Baba. W tle szczyt graniczny (Macedonia-Grecja). Widok ze szczytu Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_112.jpg  [16 kB]

Góry Baba (Macedonia); O świcie ... Pelister (2601). Po prawej Ilinden (2542) oraz Stin (2468). Widok ze szczytu Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_113.jpg  [19 kB]

Góry Baba (Macedonia); O świcie ... Panorama południowej części gór Baba. W tle szczyt graniczny (Macedonia-Grecja). Widok ze szczytu Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_114.jpg  [17 kB]

Góry Baba (Macedonia); O świcie ... Pelister (2601). Po prawej Ilinden (2542) oraz Stin (2468). Widok ze szczytu Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_115.jpg  [18 kB]

Góry Baba (Macedonia); O świcie ... Pelister (2601). Po lewej kocioł Golemo ezero. Widok ze szczytu Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_117.jpg  [20 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na grzbiecie w centralnej części gór Baba.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_118.jpg  [29 kB]

Góry Baba (Macedonia); Jeden ze szczytów w centralnej części gór Baba.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_119.jpg  [28 kB]

Góry Baba (Macedonia); Veternica (2421).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_120.jpg  [25 kB]

Góry Baba (Macedonia); Golema Griva (2198). W tle Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_121.jpg  [19 kB]

Góry Baba (Macedonia); Golema Griva (2198). W tle Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_122.jpg  [24 kB]

Góry Baba (Macedonia); Veternica (2421).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_123.jpg  [18 kB]

Góry Baba (Macedonia); Marušica (2091). Widok spod szczytu Veternica (2421).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_125.jpg  [34 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na szczycie Veternica (2421). W tle grzbiet graniczny (Macedonia-Grecja).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_126.jpg  [25 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na szczycie Veternica (2421). W tle Muza (2351).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_127.jpg  [30 kB]

Góry Baba (Macedonia); Na szczycie Veternica (2421). W tle Pelister (2601) oraz Široko Stapalo (2416) /po lewej/ i Ilinden (2542) oraz Stin (2468) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_128.jpg  [22 kB]

Góry Baba (Macedonia); Panorama zachodniej części gór Baba. W tle m.in. Partizanski vrh (2340) /po prawej/ oraz Golema cuka (2180) /po lewej/. Widok spod szczytu Veternica (2421).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_129.jpg  [21 kB]

Góry Baba (Macedonia); Pelister (2601) /po lewej/ oraz Ilinden (2542) i Stin (2468) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_130.jpg  [24 kB]

Góry Baba (Macedonia); Panorama centralnej części gór Baba. W tle m.in. Muza (2351) /po lewej/ oraz Golema Griva (2198) /pośrodku/. Widok ze szczytu Veternica (2421).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_131.jpg  [29 kB]

Góry Baba (Macedonia); Marušica (2091). Widok spod szczytu Partizanski vrh (2340).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_132.jpg  [24 kB]

Góry Baba (Macedonia); Pelister (2601) /po prawej/ oraz Široko Stapalo (2416) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_133.jpg  [27 kB]

Góry Baba (Macedonia); Partizanski vrh (2340), poniżej szczytu Malo ezero. W tle Veternica (2421). Widok spod szczytu Široko Stapalo (2416).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_134.jpg  [37 kB]

Góry Baba (Macedonia); Široko Stapalo (2416).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_135.jpg  [29 kB]

Góry Baba (Macedonia); Široko Stapalo (2416). W oddali Partizanski vrh (2340) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_136.jpg  [21 kB]

Góry Baba (Macedonia); Veternica (2421) oraz Partizanski vrh (2340) /po prawej/ i Muza (2351) /po lewej/. Widok spod szczytu Pelister (2601).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_137.jpg  [27 kB]

Góry Baba (Macedonia); Stacja przekaźnikowa na szczycie Pelister (2601).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_138.jpg  [42 kB]

Góry Baba (Macedonia); Tablica pomnika stojącego na szczycie Pelister (2601).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_139.jpg  [32 kB]

Góry Baba (Macedonia); Panorama północnej części gór Baba. Na pierwszym planie Kozji kamen (2180), w tle Vrteška (2010). Widok ze szczytu Pelister (2601).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_140.jpg  [43 kB]

Góry Baba (Macedonia); Grzbiet pod szczytem Pelister (2601).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_141.jpg  [40 kB]

Góry Baba (Macedonia); Grzbiet pod szczytem Pelister (2601). W tle Ilinden (2542) /po prawej/ oraz Stin (2468) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_142.jpg  [27 kB]

Góry Baba (Macedonia); Stacja przekaźnikowa na szczycie Pelister (2601).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_143.jpg  [35 kB]

Góry Baba (Macedonia); Stin (2468). Widok spod szczytu Ilinden (2542).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_144.jpg  [36 kB]

Góry Baba (Macedonia); Ilinden (2542). W tle Pelister (2601) /po prawej/. Widok spod szczytu Stin (2468).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_145.jpg  [27 kB]

Góry Baba (Macedonia); Panorama centralnej części gór Baba. Od lewej: Muza (2351), Veternica (2421) oraz Partizanski vrh (2340). W oddali grzbiet graniczny (Macedonia-Grecja). Widok ze szczytu Stin (2468).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_146.jpg  [37 kB]

Góry Baba (Macedonia); Złomiska skalne na wschodnich zboczach szczytu Stin (2468).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_148.jpg  [33 kB]

Góry Baba (Macedonia); Złomiska skalne na wschodnich zboczach szczytu Stin (2468).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 

wwwm0902_149.jpg  [30 kB]

Góry Baba (Macedonia); Złomiska skalne na wschodnich zboczach szczytu Stin (2468).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2002. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013