Rejon Musały

UWAGA: Wersja testowa (30-10-2001).

bg1_26.jpg  [15 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Przełęcz Zawraczica. W tle szczyty: Manczo (2771) /po prawej/ oraz Mariszki Wyrch (2765) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_30.jpg  [18 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Przełęcz Zawraczica. W tle szczyty: Manczo (2771) /po prawej/ oraz Mariszki Wyrch (2765) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_32.jpg  [38 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Jeden ze szczytów w masywie Manczo (2771).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_33.jpg  [31 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Jeden ze szczytów w masywie Manczo (2771). W tle Masyw szczytu Musała (2925). Musała (2925) /po lewej/ oraz Małka Musała (2902) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_37.jpg  [29 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Grań w masywie szczytu Manczo (2771). W tle szczyt Mariszki Wyrch (2765).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_46.jpg  [31 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Kocioł Mariczin Cirkus. Powyżej grań szczytu Manczo (2771). W dole staw Mariczini Ezero. Widok spod szczytu Malk Bliznak (2777).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_57.jpg  [33 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Kocioł Mariczin Cirkus. Powyżej Mariszki Wyrch (2765) /po prawej/ oraz Manczo (2771) /po lewej/. Widok spod szczytu Malk Bliznak (2777).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_56.jpg  [30 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Kocioł Mariczin Cirkus. Powyżej Mariszki Wyrch (2765). Widok spod szczytu Malk Bliznak (2777).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_51.jpg  [28 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Południowe stoki szczytu Musała (2925). W tle przełęcz Priesłapa oraz otoczenie kotła Mariczin Cirkus (od prawej m.in. Malk Bliznak (2777), Goljam Bliznak (2779), Mariszki Wyrch (2765), Manczo (2771)).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_45.jpg  [41 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Jeden ze szczytów w grani Malk Bliznak (2777). W tle szczyt Musała (2925).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_55.jpg  [25 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Na grzbiecie pod szczytem Malk Bliznak (2777). W tle Goljam Bliznak (2779).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_58.jpg  [23 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Goljam Bliznak (2779). Widok spod szczytu Malk Bliznak (2777).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_23.jpg  [19 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Masyw szczytu Musała (2925). Musała (2925) /po lewej/ oraz Małka Musała (2902) /po prawej/. Widok spod sczytu Sredni Wyrch (2570).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_28.jpg  [26 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Masyw szczytu Musała (2925). Musała (2925) /po lewej/ oraz Małka Musała (2902) /po prawej/. Widok spod sczytu Sredni Wyrch (2570).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_39.jpg  [36 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Kocioł Mariczin Cirkus (stawy Mariczini Ezera). W tle masyw szczytu Musała (2925). Musała (2925) /po lewej/ oraz Małka Musała (2902) /po prawej/. Widok spod szczytu Mariszki Wyrch (2765).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_47.jpg  [36 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Szczyty Musała (2925) /po lewej/ oraz Małka Musała (2902) /po prawej/. Poniżej przełęcz Priesłapa. Widok spod szczytu Malk Bliznak (2777).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_34.jpg  [32 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Masyw szczytu Musała (2925). Musała (2925) /po lewej/ oraz Małka Musała (2902) /po prawej/. Widok ze szczytu Manczo (2771).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_48.jpg  [40 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Masyw szczytu Musała (2925). Południowe stoki szczytu Małka Musała (2902).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_52.jpg  [37 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Kocioł pod szczytem Musała (2925) (Musalienski Cirkus). Na dnie kotła staw Ledenoto Ezero. W tle szczt Ireczek (2825).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_53.jpg  [35 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Kocioł pod szczytem Musała (2925) (Musalienski Cirkus). Na dnie kotła staw Ledenoto Ezero. W tle szczt Małka Musała (2902).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_54.jpg  [38 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Północne stoki szczytu Musała (2925). W tle szczyt Aleko (2713) oraz grzbiet Markudżika.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_25.jpg  [18 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Szczyt Piesokliwa Wapa (2769). W tle szczyt Owczarec (2768). Widok spod sczytu Sredni Wyrch (2570).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_29.jpg  [19 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Szczyt Piesokliwa Wapa (2769). W tle szczyt Owczarec (2768).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_31.jpg  [29 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Szczyt Piesokliwa Wapa (2769). W tle szczyt Owczarec (2768). Widok z okolic przełęczy Zawraczica.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_35.jpg  [26 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Kocioł Popaliszki Cirkus. W tle szczyty: Piesokliwa Wapa (2769) /po lewej/ oraz Owczarec (2768) /po prawej/. Widok ze szczytu Manczo (2771).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_59.jpg  [30 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Jeden ze szczytów w masywie Owczarec (2768).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_60.jpg  [32 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Zachodnie stoki masywu szczytu Owczarec (2768). W tle szczyt Musała (2925).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_27.jpg  [15 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Szczyt Sucha Wapa (2638). Widok spod sczytu Sredni Wyrch (2570).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_24.jpg  [17 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Szczyt Sucha Wapa (2638). Widok spod sczytu Sredni Wyrch (2570).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_62.jpg  [32 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Południowe stoki masywu szczytu Owczarec (2768). W tle /po prawej/ Pesokliwa Wapa (2769).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_64.jpg  [25 kB]

Bałkany; Góry Riła (Bułgaria); Masyw szczytu Owczarec (2768). W głębi /po lewej/ masyw szczytu Musała (2925) /oraz Malk Bliznak (2777), Goljam Bliznak (2779), Mariszki Wyrch (2765)/ oraz Pesokliwa Wapa (2769) /po prawej/. Widok znad przełęczy Dżanka.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013