Góry Pirin (część pn.)

UWAGA: Wersja testowa (15-11-2001).

bg1_184.jpg   [28 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Górne partie kotła Okadenski Cirkus. Po prawej szczyt Okaden (2475) . W tle /po lewej/ masyw szczytu Pirin (2593). Od prawej widoczne są m.in. szczyty Grbec (2597), Płeszki (2546) /w głębi/, Kameniszki Wyrch (2532) oraz Pirin (2593) /w głębi/. Widok znad przełęczy Suchodołski Prewał.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_182.jpg   [39 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Przełęcz Suchodołski Prewał. Powyżej szczyt Butin (2688).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_187.jpg   [26 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Grań Konczeto. Od lewej widoczne są m.in. szczyty Bajuwi Dupki (2820), Banski Suchodoł (2884), Kuteło (2908) oraz Wichren (2914). Widok spod szczytu Butin (2688).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_186.jpg   [38 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Na szczycie Butin (2688). W tle masyw szczytu Pirin (2593). Od prawej widoczne są m.in. szczyty Grbec (2597), Kameniszki Wyrch (2532), Płeszki (2546) /w głębi/, oraz Pirin (2593) /w głębi/. Poniżej kocioł Okadenski Cirkus.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_189.jpg   [31 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Górne partie kotła Okadenski Cirkus. Powyżej /od prawej/ szczyt Butin (2688), przełęcz Suchodołski Prewał oraz szczyty Razłożki Suchodoł (2640), Kamienitica (2726), Bajuwi Dupki (2820), Banski Suchodoł (2884), Kuteło (2908) oraz Wichren (2914) (grań Konczeto).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_190.jpg   [31 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Górne partie kotła Okadenski Cirkus. Powyżej /od prawej/ przełęcz Suchodołski Prewał oraz szczyty Razłożki Suchodoł (2640), Kamienitica (2726), Bajuwi Dupki (2820), Banski Suchodoł (2884), Kuteło (2908) (grań Konczeto).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_188.jpg   [26 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Masyw szczytu Pirin (2593). Od prawej widoczne są m.in. szczyty Grbec (2597) /w głębi/, Kameniszki Wyrch (2532), Płeszki (2546) /w głębi/, oraz Pirin (2593) /w głębi/. Widok spod szczytu Butin (2688).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_191.jpg   [30 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Górne partie doliny potoku Newrzumska reka. W tle szczyt Butin (2688). W oddali szczyty Razłożki Suchodoł (2640), Kamienitica (2726), Bajuwi Dupki (2820) oraz Wichren (2914) (grań Konczeto). Widok z okolic szczytu Kameniszki Wyrch (2532).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013