Góry Pirin (część pd.)

UWAGA: Wersja testowa (15-11-2001).

bg1_124.jpg  [32 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Szczyty Zybt (2650) /po lewej/ oraz Kuklite (2686) /po prawej/. Widok z przełęczy Kozi Prewał.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_126.jpg  [37 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Przełęcz Kozi Prewał. Powyżej masyw szczytu Kamenica (2822) (Kameniszka Kukła (2690) /po lewej/ oraz Kamenica (2822) /po prawej/).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_133.jpg  [30 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Kocioł Ezernik. W tle szczyty Kamenica (2822) /po lewej/ oraz Kameniszka Kukła (2690) /po prawej/. Widok z przełęczy Mozgowiszka Porta.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_130.jpg  [29 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Kocioł Ezernik. Stawy Małokameniszki Ezera. W tle szczyty Kamenica (2822) oraz Kameniszka Kukła (2690) /po prawej/ i Małka Kamenica (2679) /po lewej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_127.jpg  [37 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Kocioł Ezernik. Jeden ze stawów Małokameniszki Ezera. W tle Małka Kamenica (2679).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_129.jpg  [29 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Kocioł Ezernik. Jeden ze stawów Małokameniszki Ezera. W tle szczyty Kralew Dwor /po lewej/ oraz Małka Kamenica (2679) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_128.jpg  [44 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Górne partie kotła Ezernik. W tle szczyty Momin Dwor (2725) /po lewej/ oraz Kralew Dwor /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_132.jpg  [28 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Staw Tewnoto Ezero. W tle szczyt Momin Dwor (2725).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_131.jpg  [29 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Staw Tewnoto Ezero. W tle szczyt Waljabiszki Czukar (2664).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_125.jpg  [37 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Masyw szczytu Waljabiszki Czukar (2664). Poniżej /po lewej/ przełęcz Mozgowiszka Porta. Widok znad przełęczy Kozi Prewał.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_135.jpg  [33 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Złomiska skalne na przełęczy Mozgowiszka Porta. W tle kocioł Ezernik. Powyżej kotła /po lewej/ Kamenica (2822) oraz Kameniszka Kukła (2690). W tle /od lewej/ Jałowarnika (2763), Zybt (2650) oraz Kuklite (2686).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_136.jpg  [27 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Szczyt Waljawiszki Czukar (2664). Poniżej przełęcz Mozgowiszka Porta.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_137.jpg  [36 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Stawy Poljenski Ezera. W tle Gławniszki Czukar (2720) /po lewej/ oraz Bynderiszki Czukar (2731) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_138.jpg  [40 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Kocioł Prewałski Cirkus (stawy Prewałski Ezera). W tle masyw szczytu Poleżan (2851).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_139.jpg  [37 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Kocioł Prewałski Cirkus (jeden ze stawów Prewałski Ezera). Powyżej szczyt Waljawiszki Czukar (2664). W oddali szczyt Samodiwski Wyrch (2730).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_140.jpg  [38 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Kocioł Waljawiszki Cirkus (stawy Waljawiszki Ezera). W tle szczyt Samodiwski Wyrch (2730) oraz przełęcz Samodiwska Porta.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_141.jpg  [31 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Masyw szczytu Poleżan (2851). Od prawej widoczne są m.in. Małk Poleżan (2822), Poleżan (2851), grań Strażite (2822) oraz Wojwodski Wyrch (2761).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_142.jpg  [37 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Kocioł Waljawiszki Cirkus (stawy Waljawiszki Ezera). Od prawej widoczne są m.in. grań szczytu Waljawiszki Czukar (2664), szczyty Momin Dwor (2725) i Samodiwski Wyrch (2730) oraz przełęcz Samodiwska Porta.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_144.jpg  [35 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Masyw szczytu Poleżan (2851). Od prawej widoczne są m.in. Małk Poleżan (2822), Poleżan (2851), grań Strażite (2822) /w tle/ oraz Wojwodski Wyrch (2761).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_134.jpg  [36 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Przełęcz Winarska Porta. Powyżej Prewałski Czukar (2604) oraz Goljamata Strana (2644) /w głębi/. W oddali Gławniszki Czukar (2720) /po lewej/ oraz Bynderiszki Czukar (2731) /po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_143.jpg  [26 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Północne otoczenie kotła Gławniszki Cirkus /m.in. szczyt Goliam Tipic (2645)/. W tle szczyt Wichren (2914). Widok spod szczytu Prewałski Czukar (2604).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_145.jpg  [26 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Szczyt Goliamata Strana (2644). Widok spod szczytu Goliam Tipic (2645).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_151.jpg  [33 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Na grani szczytu Goliam Tipic (2645). Widok spod szczytu Wzeła (2620).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_146.jpg  [24 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Na szczycie Goliam Tipic (2645). W tle masyw szczytu Todorin Wyrch (2746) oraz Wichren (2914) /w głębi po lewej/ i Kuteło (2908) /w głębi po prawej/.

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_147.jpg  [27 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Staw Tewno Wasiłaszko Ezero. W tle masyw szczytu Todorin Wyrch (2746). W oddali widoczny szczyt Wichren (2914). Widok spod szczytu Goliam Tipic (2645).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_148.jpg  [36 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Staw Tewno Wasiłaszko Ezero. W tle masyw szczytu Poleżan (2851). Widok spod szczytu Wzeła (2620).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_149.jpg  [26 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Południowa grań szczytu Małka Todorka (2712). W tle szczyt Wichren (2914). Widok ze szczytu Wasiłaszki Czukar (2615).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_152.jpg  [35 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Staw Dłgo Ezero. Powyżej szczyt Małka Todorka (2712). W tle /od lewej/ szczyty Hwojnati Wyrch (2635), Wichren (2914) oraz Kuteło (2908).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_153.jpg  [30 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Nad stawem Dłgo Ezero. W tle szczyty Wichren (2914) oraz Kuteło (2908).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 

bg1_150.jpg  [31 kB]

Bałkany; Góry Pirin (Bułgaria); Zachodnie stoki szczytu Małka Todorka (2712). W tle szczyt Wichren (2914). Widok ze szczytu Wasiłaszki Czukar (2615).

© Paweł Pontek. Wycieczka Klubu Karpackiego, wrzesień 2001. 


© Klub Karpacki 2001           Data modyfikacji: 9.5.2013