Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2008
Wycieczka w Bieszczady
(wycieczka zapoznawcza)


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 05.07.2008 - 06.07.2008
MIEJSCE: Polska. Karpaty Wschodnie; Bieszczady Zachodnie, Beskid Niski.

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Paweł Buńko (Warszawa / Grodno) - wycieczka zapoznawcza
  • Anna Dobkowska (Warszawa)
  • Mirosław Krusiński (Lublin) - wycieczka zapoznawcza
  • Justyna Pontek (Warszawa)
  • Paweł Pontek (Warszawa / Nowy Dwór Maz.)
  • Piotr Pszonka (Huta Mińska) - wycieczka zapoznawcza
  • Krzysztof Sapielak (Warszawa / Wrocław / Legnica)
  • Paweł Szczepański (Warszawa / Ujazd)
  • Grzegorz Trzos (Grójec) [Lesko - Roztoki Dolne] - wycieczka zapoznawcza

TRASA WYCIECZKI:
5 lipca: Lesko (ok. 320) [Lisko] - rzeka San - Huzele - Gruszka (583) - Czekaj - Dział - trawers: kota 540 - Za Lasem - kota 493 - kota 568 [Zahucie] - kota 514 - [kota 619 (Lisowiec)] - Choceń (ok. 490) - [przeł pod Lisowcem] - Gabry Wierch (742) [Gabrów Wierch, Gabor] - Szczabe (660) [kota 668] - dolina potoku Mchawa - Roztoki Dln. [Rostoki Dl.] - kota 570 [kota 571] - dolina potoku Rabski (ok. 469, kota 490) [Riaby] - kota 712 [kota 707] - Huczwice - ... [powyżej doliny w której mieściła się nieistniejąca wieś Huczwice nocleg w namiotach] [dystans: ok. 28,0 km, suma podejść: ok. 1300 m]
6 lipca: ... - kota 811 - [kota 769] - Chryszczata (990) [kota 997] - kota 864 [kota 877] - trawers: kota 836 [Dział (830), Wysoki Dział] - [(Fenkowy)] - [kota 643] - [kota 609] - Suliła (759) - [kota 649 (Wysoki Wierch)] - kota 630 [kota 621] - Turzańsk - [przeł pod kota 525] - dolina rzeki Osława (kota 412) - dolina potoku Rzepedka - Rzepedź - kota 706 - [Rzepedka] - [Rożenkania] - Płonna - dolina potoku Płonka (kota 418) - [dolina potoków: Płonka, Goryłka, Babny] - trawers: kota 493 [kota 466] - [przeł. pod Dilec] - Wysoczany (dolina rzeki Osława) [dystans: ok. 27,0 km, suma podejść: ok. 980 m]


PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Lesko); łączny koszt 45,50 PLN):
- 04-07-2008/05-07-2008: Warszawa Zach. (21:05) - Rzeszów (04:25) [poc. posp. Warszawa Zach. - Zagórz/Kijów (Wisłok); opłata za przejazd 30,00 PLN (opłata zryczałtowana - bilet turystyczny PKP-PR, cena biletu na dowolną liczbę przejazdów od godz. 18:00 w dn. 04-07-2008 do godz. 06:00 w dn. 07-07-2008: 60,00 PLN)]
- 05-07-2008: Rzeszów (ok. 05:45 [pl. odj. 05:35]) - Lesko (ok. 08:00 [pl. przyj. 07:55]) [autobus Veolia Transport Bieszczady Rzeszów - Ustrzyki Górne; opłata za przejazd 15,50 PLN]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Wysoczany - W-wa); łączny koszt średnio ok. 39,86 PLN):
- 06-07-2008: Wysoczany (ok. 17:45 [pl. odj. 17:49]) - Zagórz (18:34) [poc. osob. Łupków - Zagórz; opłata za przejazd: Wysoczany - Pilawa 30,00 PLN (opłata zryczałtowana - bilet turystyczny PKP-PR, cena biletu na dowolną liczbę przejazdów od godz. 18:00 w dn. 04-07-2008 do godz. 06:00 w dn. 07-07-2008: 60,00 PLN)]
- 06-07-2008/07-07-2008: Zagórz (19:03) - Warszawa Wsch. (06:38) [poc. posp. Kijów/Zagórz - Warszawa Zach. (Wisłok); opłata za przejazd: Sanok - Pilawa j.w., Pilawa - Warszawa Wsch. (średnio) ok. 9,86 PLN (taryfa "TY i raz, dwa, trzy", 7 osób, cena biletu dla pierwszej osoby 12,00 PLN, cena biletu dla kolejnych osób 9,00 PLN)]

MAPY:
- Mapa Taktyczna Polski 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG), Warszawa; arkusz Lesko (pas 51; słup 34, wyd. 1938)
- Mapa turystyczno-krajoznawcza (na podkładzie topograficznym WIG) Bieszczady Zachodnie, 1:75.000; wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1992 (wydanie trzecie uzupełnione)
- Mapa turystyczna Bieszczady 1:50.000, Wydawnictwo Kartograficzne Compass, wydanie VII, Kraków 2006
- Mapa turystyczna Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie 1:75.000, Wydawnictwo Kartograficzne Compass, wydanie pierwsze, Kraków 2003
- Mapa turystyczna Bieszczady 1:75.000, wyd. Demart Sp. z o.o., Warszawa 2007
- Mapa turystyczna Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie, 1:75.000; wyd. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A., Warszawa-Wrocław 2000 (wydanie 1)
- Mapa turystyczna Bieszczady, 1:75.000; wyd. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, Warszawa-Wrocław 1990 (wydanie 14)
- Mapa topograficzna Polski 1:100.000 (wydanie turystyczne), Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1995-1996; arkusze: Sanok (nr M-34-93/94; wydanie 1; 1995), Cisna (nr M-34-105/106; wydanie 1; 1995)
- Mapa topograficzna Polski 1:200.000, Sztab Generalny Wojska Polskiego - Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa; arkusze: Przemyśl (nr M-34-XXIII; wyd. 1992), Cisna (nr M-34-XXIX; wyd. 1992)
- Mapa topograficzna Ukrainy 1:100.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001; arkusze: Dobromil (nr 106), Niżna Jabłonka (125)
- Wojskowa mapa topograficzna 1:100.000, Sztab Generalny Armii ZSRR; arkusze: xxx (nr M-34-093; wyd. xxxx), Stakčin (nr M-34-105; wydanie 1977) [Stakczyn]
- Wojskowa mapa topograficzna 1:200.000, Sztab Generalny Armii ZSRR; arkusze: Przemyśl (nr M-34-XXIII; wydanie 1978), xxx (nr M-34-XXIX; wydanie xxxx)
- Mapa Operacyjna Polski 1:300 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa; arkusz Nowy Sącz (nr ark. 85, wyd. 1934)
- Niemiecka mapa topograficzna (wojskowa) 1:200.000, arkusz Ungvár (40-49) [Użgorod, Użhorod, Ungwar]

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza podane są według mapy topograficznej WIG 1:100.000. Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] są podane według pozostałych map oraz innych źródeł (ze względu na ograniczoną czytelność posiadanych map, niektóre nazwy mogą być podane błędnie).

Przebyte dystanse oraz sumy podejść wyznaczono w sposób przybliżony na podstawie mapy, biorąc pod uwagę faktyczny przebieg trasy w terenie, rzeczywiste wartości są najprawdopodobniej wyższe.

Oprac.: Paweł Pontek, lipiec 2008 (wersja 1).