Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2007
Wycieczka w Bieszczady Wschodnie


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 13.10.2007 - 15.10.2007
MIEJSCE: Ukraina. Karpaty Wschodnie (Beskidy Wschodnie); Bieszczady Wschodnie, Bieszczady Zachodnie.

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Agnieszka Górnicka (Warszawa)
  • Anna Otręba (Leszno k. Błonia / Lublin)
  • Justyna Pontek (Warszawa)
  • Paweł Pontek (Warszawa / Nowy Dwór Maz.)
  • Krzysztof Przybylak (Poznań)
  • Ewa Rokicka (Skierniewice / Gliwice)
  • Robert Więckowski (Warszawa / Międzyrzec Podlaski)
  • Leszek Zarębski (Wołomin / Warszawa)

TRASA WYCIECZKI:
13 października: Matków (ok. 660) - Wierch - trawers: Berdo (847) [kota 846] - Kałonówka - trawers: Wyżniański Wierch (901) - trawers: Wołków Wierch (902) - (Beskid) - kota 854 - Magura (781) - trawers: Jasieniowa (831) [Jaszenowa] - Peregib (811) [Perehyb] - trawers: Wielki Menczył (1036) - kota 1076 - Koszaryszcze - Pikuj (1406) [Pikul, Huszla, Huśla, kota 1405] - kota (1318) - Połonina Szerdowska [na Połoninie Szerdowskiej, na stokach Zełemenego nocleg w namiotach] [dystans: ok. 20,5 km, suma podejść: ok. 1050 m]
14 października: Połonina Szerdowska - Zełemeny (1306) [kota 1307] - Połonina Bukowska (Szeroki Garb) [Bukovska, Bukiszka Połonina] - Nondag (1303) - Przypór (Huśniański Menczył) - Przeł. Dziurawy Żłób [Dżurowy Żołob] - Ostry Wierch (1294) - Wielki Wierch (1312) [Ruski put (1311)] - Ruski Put (1218) [Ruska Puť] - Listkowania (1248) - Behar - Jama - Żurówka (1228) - Rozsypaniec - Chresty (1109) - Starostyna (1228) [kota 1229] - Rozsypaniec - kota 1103 - Mostek (1186) [Drohobicki kamen (1187), Drohobycki Kamień] - Kończyk Hnylski (1116) [Kańczyk, Kinczik hnylski (1115)] - Przeł. Kut - trawers: Kruhła (981) - Budkowskie - Hrebenicz (1040) [na przeł pomiędzy Hrebeniczem i Perejbą nocleg w namiotach] [dystans: ok. 23,0 km, suma podejść: ok. 920 m]
15 października: Perejba (1018) [Bereba (1019)] - [Hrebień] - Beskid Wielki (1013) [Biskid wk (1012)] - (Dziwcze [Diwcza]) - Przełęcz Użocka [Przeł. Użokskij (852), Przeł. Użocka (853), Uzsoker Pass (859), Wlk. Beskid (899)] - trawers: Piniaszkowy (961) [kota 960, Piniaszkowe, Pryporce] - [przeł. 913] - [Beskid] - Opołonek (1029) [kota 1026, kota 1028] - - [Skała Dobosza] - Żydowski Beskid (863) [Przeł. Żydowski Beskid (858)] - [kota 984] - Rozsypaniec (1146) [Czarna Wilcha, Rozsypaniec Stiński] - Šerbin [Szczerbin, Szczerbina, Szczerbyn, Csorbadomb] [dystans: ok. 14,0 km, suma podejść: ok. 480 m]


PRZEJAZDY (podróż TAM (Warszawa - Matków); łączny koszt około 60,56 PLN):
- 12-10-2007: Warszawa Zachodnia (ok. 16:50 [pl. odj. 16:05]) - Przemyśl Główny (ok. 00:04 [pl. przyj. 23:04]) [poc. posp. Warszawa Zach. - Przemyśl Gł. (San); opłata za przejazd: 40,00 PLN (bilet abonamentowy PKP-PR)]
- 13-10-2007: Przemyśl (ok. 00:10) - Medyka (ok. 00:25) [mikrobus Przemyśl - Medyka Gr.; opłata za przejazd 2,00 PLN]
- 13-10-2007: Medyka (ok. 00:30) - Szechynie (ok. 01:50 CWE) [przekroczenie granicy PL-UA pieszo; czas przekraczania granicy ok. 0:20]
- 13-10-2007: Szechynie (ok. 02:10 CWE) - Lwów (ok. 03:45 CWE) [wynajęty mikrobus; opłata za przejazd 18,50 UAH (ok. 9,95 PLN) (łączna opłata za wynajęcie mikrobusu 250,00 UAH, łapówka dla milicji 10,00 UAH, kwota zebrana od zabranych po drodze pasażerów 112 UAH)]
- 13-10-2007: Lwów (05:10 CWE) - Matków (ok. 09:05 CWE) [marszrutka Lwów - Matków; opłata za przejazd 16,00 UAH (ok. 8,61 PLN)]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Szczerbin - Warszawa); łączny koszt około 37,28 PLN):
- 15-10-2007: Szczerbin (14:39 CWE) - Sianki (14:52 CWE) [pociąg Użgorod - Sianki; opłaty za przejazd nie pobrano]
- 15-10-2007: Sianki (15:03 CWE) - Sambor (ok. 17:35 CWE [pl. przyj. 17:27 CWE]) [pociąg Sianki - Lwów; opłata za przejazd 4,20 UAH (ok. 2,59 PLN)]
- 15-10-2007: Sambor (ok. 17:53 CWE [pl. odj. 18:00 CWE]) - Szechynie (ok. 19:10 CWE) [autobus Sambor - Popowice; opłata za przejazd 5,00 UAH (ok. 2,69 PLN)]
- 15-10-2007: Szechynie (ok. 20:00 CWE) - Medyka (ok. 19:55) [przekroczenie granicy UA-PL pieszo; czas przekraczania granicy ok. 0:55]
- 15-10-2007: Medyka (ok. 20:10) - Przemyśl (ok. 20:25) [mikrobus Medyka Gr. - Przemyśl; opłata za przejazd 2,00 PLN]
- 15-10-2007: Przemyśl Główny (22:03) - Łańcut (23:03) [poc. posp. Przemyśl Gł. - Wrocław Gł.; opłata za przejazd: Przemyśl Gł. - Warszawa Zach. (średnio) 30,00 PLN (bilet zbiorowy PKP-PR, cena biletu na przejazd dla 10 osób 270,00 PLN - wykorzystano dla 9 osób]
- 15-10-2007: Łańcut (23:38) - Warszawa Wsch. (06:36) [poc. posp. Rzeszów/Kijów - Warszawa Zach. (Wisłok); opłata za przejazd j.w.]

KURSY WALUT:
- Warszawa - kantor w centrum miasta (11-10-2007): 1 USD = 2,56/2,70 PLN; 1 EUR = 3,65/3,80 PLN; 1 UAH = 0,50/0,58 PLN
- Warszawa - kantor na Dworcu Zachodnim (12-10-2007): 1 USD = 2,58 (poniżej 150 PLN: 2,50 PLN)/2,70 PLN; 1 EUR = 3,68 (poniżej 150 PLN: 3,50 PLN)/3,80 PLN; 1 UAH = 0,50/0,58 PLN
- Medyka (13-10-2007): 1 USD = 2,60/2,70 PLN; 1 EUR = 3,70/3,80 PLN; 1 UAH = 0,50/0,56 PLN
- Szechynie (13-10-2007): 1 USD = 5,02/5,07 UAH; 1 EUR = 7,12/7,21 UAH; 1 PLN = 1,82/1,92 UAH
- Lwów - kantor na dworcu kolejowym (13-10-2007): 1 USD = 4,80/5,06 UAH; 1 EUR = 7,00/7,17 UAH; 1 PLN = 1,70/1,92 UAH
- Lwów - kantor w mieście (13-10-2007): 1 USD = 4,95/5,06 UAH; 1 EUR = 7,10/7,23 UAH
- Przemyśl (15-10-2007): 1 USD = 2,56/2,67 PLN; 1 EUR = 3,67/3,76 PLN; 1 UAH = 0,50/0,56 PLN

MAPY:
- Mapa topograficzna WIG 1:100.000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1925-1937; arkusze: Pikuj (pas 53; słup 36), Turka (pas 52; słup 36), Dźwiniacz Górny (pas 52; słup 35)
- Reedycja Map Topograficznych WIG, arkusze: Pikuj (Bieszczady Wschodnie część Werchowyńska, Połonina Równa część wschodnia) 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1994, 2001; Turka, Stary Sambor (Góry Turczańskie, Bieszczady Wschodnie) 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1995
- Mapa turystyczno-krajoznawcza (na podkładzie topograficznym WIG) Bieszczady Zachodnie, 1:75.000; wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1992 (wydanie trzecie uzupełnione)
- Mapa turystyczno-krajoznawcza (na podkładzie topograficznym WIG) Bieszczadzki Park Narodowy, 1:100.000; wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1992
- Bieszczady Wschodnie (Bieszczady Skolskie, Bieszczady Werchowyńskie), powiększenie przedwojennych map WIG (1:75.000), Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 2003
- Spezialkarte der Osterreich - Ungarischen Monarchie 1:75.000, wyd. Ku.k. Militärgeographisches Institut, Wien, 1875-1915; arkusze: Smorze und Alsó-Verecke [Niž. Verecki, Niżne Worota] (zone 10; kol. XXVIII), Turka (zone 9; kol. XXVIII), Zemplénoroszi und Dydiowa (zone 9; kol. XXVII)
- Mapa topograficzna Ukrainy 1:100.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001; arkusze: Wołowec (nr 145), Wlk. Berezny (nr 144), Niżna Jabłonka (125)
- Wojskowa mapa topograficzna 1:100.000, Sztab Generalny Armii ZSRR; arkusze: Wołowec (nr M-34-119; wyd. 1992), Turjan Remety (nr M-34-118; wydanie 1991), Niżna Jabłonka (nr M-34-106; wydanie 1985)
- Wojskowa mapa topograficzna 1:200.000, Sztab Generalny Armii ZSRR; arkusze: Sambor (nr M-34-XXX; wydanie 1978), ... (nr M-34-XXIX; wydanie ...)
- Mapa topograficzna Polski 1:200.000, Sztab Generalny Wojska Polskiego - Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa; arkusz Cisna (nr M-34-XXIX; wyd. 1992)
- Mapa topograficzna Ukraińskie Karpaty 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001
- Mapa topograficzna Obwód Lwowski 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 1999
- Mapa topograficzna Obwód Zakarpacki 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 1999
- Mapa przeglądowa Karpaty Wschodnie 1:300.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1993/4, 1998, 2001
- Mapa operacyjna 1:300 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa; arkusz Dolina (Mukačevo) (nr ark. 96, wyd. 1929)
- Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000, arkusz Munkács [Munkacz, Mukaczewo] (nr ark. S 49)
- Niemiecka mapa topograficzna (wojskowa) 1:200.000, arkusze: Turka (41-49), Ungvár [Użhorod, Użgorod] (40-49)
- Schematyczna mapka Bieszczady 1:300.000, załącznik do Przewodnika po Beskidach Wschodnich (tom pierwszy - Bieszczady), Henryk Gąsiorowski
- Mapa turystyczna Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie, 1:75.000; wyd. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A., Warszawa-Wrocław 2000 (wydanie 1)
- Mapa turystyczna Bieszczady, 1:75.000; wyd. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, Warszawa-Wrocław 1990 (wydanie 14)
- Mapa turystyczno-nazewnicza Bieszczady Wysokie, Bieszczadzki Park Narodowy 1:40.000, autor: W. Krukar, Wyd. Ruthenus, Krosno 2003
- Mapa turystyczna Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie 1:75.000, Wydawnictwo Kartograficzne Compass, wydanie pierwsze, Kraków 2003

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza podane są według mapy topograficznej WIG 1:100.000. Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] są podane według pozostałych map oraz innych źródeł (ze względu na ograniczoną czytelność posiadanych egzemplarzy map, niektóre nazwy mogą być podane błędnie).

Przebyte dystanse oraz sumy podejść wyznaczono w sposób przybliżony na podstawie mapy, biorąc pod uwagę faktyczny przebieg trasy w terenie, rzeczywiste wartości są najprawdopodobniej wyższe.

Oprac.: Paweł Pontek, październik 2007 (wersja 2 - uzupełniona).