Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2007
Wycieczka w Góry Bihorskie


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 29.09.2007 - 02.10.2007
MIEJSCE: Rumunia (Romania). Karpaty (Munții Carpați). Góry Zachodniorumuńskie (Munții Apușeni, Carpații Occidentali). Góry Bihorskie (Munții Bihorului, Munții Bihor).

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Janusz Baran (Tarnów)
  • Janusz Fender (Mazańcowice k. Bielska Białej)
  • Marcin Piotrowski (Różyca)
  • Justyna Pontek (Warszawa)
  • Paweł Pontek (Warszawa / Nowy Dwór Maz.)
  • Ewa Rokicka (Skierniewice / Gliwice)
  • Ryszard Skrzydelski (Piekary Šl±skie)
  • Dariusz Stola (Warszawa)

TRASA WYCIECZKI:
29 wrze¶nia: Gura Sohodol (ok. 550) - dolina potoku Sohodol - (Dilimani) - Năpăiești [Năpătești] - Sebișești [Șebișești] - Bobărești - Hoanca - trawers: Vf. Răchița (1124) - Luminești - Joldișești - Băi - Hoancă - Poieni - Hărăști - (D. Corbului) - (Muntele Struțu (1299)) - (Vf. Piatra Alba (1297)) - Vf. Padeșului (1279) - D. Știubeiu [na Dealu Știubeiu nocleg w namiotach] [dystans: ok. 19,2 km, suma podej¶æ: ok. 850 m]
30 wrze¶nia: D. Știubeiu - (Dealu Crișului) - D. Certeze (1161) - D. Păroșița - D. Lupoaia - Muntele Găina (1466) - trawers: Vf. Găina (1486) - Muntele Rotund (1409) [Vf. Rotund] - Piatra Aradului (1429) - trawers: Vf. Muncelu (1500) - D. Bisericuța - Vf. Cucurbăta Mare (1848) [Curcubăta Mare, Biharea, Bihor, Nagy Bihar, kota 1849] - [kota 1801] - Vf. Cucurbăta Mică (1769) - ... [na grzbiecie pod szczytem Cucurbăta Mică nocleg w namiotach] [dystans: ok. 28,2 km, suma podej¶æ: ok. 1450 m]
1 paŒdziernika: ... - Cândești - Capu Drăghița - Vf. Drăghița (1413) - D. Târșilor - D. Dumăceștilor - Avrămești - trawers: Vf. Ciorasa (1151) - Gojeiești - Cârăști - Gligorești - Segaj - trawers: Vf. Citerii (1050) - Vâlcești - Dealu Goiești [Dealu Colești] - trawers: Vf. Haiducești (991) - Haiducești - Culdești - Vârtănești - dolina rzeki Arieșul Mic [Ariesz] - Ponorel - dolina potoku Morii - Valea Morii - Pleșcuța [na grzbiecie powyżej doliny potoku Morii nocleg w namiotach] [dystans: ok. 28,3 km, suma podej¶æ: ok. 750 m]
2 paŒdziernika: Pleșcuța - Valea Morii - dolina potoku Zugău - Cheile Văii Morilor [nieudana próba pokonania w±wozu] - dolina potoku Zugău - Valea Morii - dolina potoku Dolii [Pleșcuța] - Luminești - Joldișești - D. Râșilor - kota 906 - trawers: Vf. Păișului - Groșuri - Medrești - trawers: Vf. Iepure (997) - Poiana - D. Saldului - (Lehești) - (Robești) - (Furduiești) - dolina potoku Poiana - dolina potoku Sohodol - (Brădeana) - Sohodol [Aranyosszohodol] - (Vlădoșești) - Gura Sohodol [dystans: ok. 23,5 km, suma podej¶æ: ok. 650 m]


PRZEJAZDY:
- 28-09-2007/29-09-2007: Warszawa (ok. 14:30) - Șaua Vârtop (ok. 05.35 CWE) [na przełêczy Vârtop prowizoryczny nocleg/oczekiwanie na drugi samochód]; Șaua Vârtop (ok. 10.20 CWE) - Câmpeni (ok. 11:05 CWE) [przejazd dwoma samochodami: Warszawa - Câmpeni i Tarnów - Câmpeni; koszt przejazdu jednej osoby (Warszawa - Câmpeni - Warszawa) około 136,37 PLN (uwzglêdniono tylko koszt paliwa, zużyto 154,4 l benzyny 98); czas przejazdu Warszawa - Câmpeni ok. 15:40 (Warszawa ok. 14:30/0 km, Barwinek/Vyčnę Komárnik ok. 21:20/397 km, Hranièná pri Hornáde/Tornyosnémeti ok.23:05/535 km, Ártánd/Borș ok. 03:00 CWE/749 km, Șaua Vârtop ok. 05.35 CWE/10:20 CWE/ 875 km, Câmpeni ok. 10:20 CWE/923 km)]
- 02-10-2007/03-10-2007: Câmpeni (ok. 17:10 CWE) - Warszawa (ok. 06:00) [przejazd dwoma samochodami: Câmpeni - Warszawa i Câmpeni - Tarnów; koszt przejazdu j.w.; czas przejazdu Câmpeni - Warszawa ok. 13:50 (Câmpeni ok. 17:10 CWE/0 km, Borș/Ártánd ok. 21:30 CWE/181 km, Tornyosnémeti/Hranièná pri Hornáde ok.23:05/417 km, Vyčnę Komárnik/Barwinek ok. 00:37/550 km, Warszawa ok. 06:00/940 km)]

KURSY WALUT:
- Warszawa - kantor w centrum miasta (27-09-2007): 1 USD = 2,60/2,71 PLN; 1 EUR = 3,70/3,80 PLN; 10 SKK = 1,05/1,20 PLN; 100 HUF = 1,40/1,60 PLN
- Borș - kantor na przej¶ciu granicznym (29-09-2007): 1 USD = 2,25/2,40 RON; 1 EUR = 3,25/3,40 RON; 100 HUF = 1,25/1,36 RON
- Rumunia - kurs przy płatno¶ciach kart± 1 RON = 1,14 PLN

INNE:
- cena winiety słowackiej (Dukla - stacja benzynowa): 15,00 PLN
- cena winiety słowackiej (Vyčnę Komarnik - przej¶cie graniczne): 150,00 SKK (ok. 18,00 PLN) lub 20,00 PLN
- cena winiety wêgierskiej (Debrecen - stacja benzynowa): 1170,00 HUF (ok. 18,72 PLN)
- pozostawienie samochodów na podwórku u gospodarzy we wsi Gura Sohodol - bez opłat

MAPY:
- Mapa turystyczna (hartă turistică, turistatérkép, tourist map, Wanderkarte) Munții Bihor (Bihar-hegység, Bihor Mountains); podz. 1:60.000; wyd. DIMAP, 2005 (wydanie 1)
- Mapa drogowa i turystyczna (hartă rutieră și turistică, road and tourist map) Munții Apuseni; podz. 1:200.000; wyd. DIMAP, 2001 (wydanie 1)
- Mapa turystyczna (hartă turistică) Munții Apuseni; podz.1:200.000; wyd. Ministerstwo Turystyki, Publiturism 1983
- Wojskowa mapa topograficzna 1:200.000, Sztab Generalny Armii ZSRR; arkusze ... (nr L-34-XVII; wydanie 1978), ... (nr L-34-XVIII; wydanie 1978)
- (mapa archiwalna) niemiecka mapa topograficzna (wojskowa) 1:200.000, arkusze: Lugos [Lugoj, Lugosch] (40-46), Karlsburg [Alba Julia, Gyulafehérvár, Weissenburg] (41-46)
- Mapa przegl±dowa Erdély (Ardeal, Siebenbürgen, Transylvania); podz. 1:500.000; wyd. DIMAP, Budapest 1995
- Mapa przegl±dowa Karpaty - podział fizyczno-geograficzny 1:2.000.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1993
- Mapa przegl±dowa Europy - Rumunia; podz. 1:1 000 000; wyd. PPWK, Warszawa-Wrocław 1983/84
- România - atlas rutier; podz. 1:300.000; wyd. CARTOGRAPHIA Kft., Budapest 2003

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysoko¶ci ponad poziomem morza podane s± według mapy turystycznej Munții Bihor (1:60.000, wyd. DIMAP, 2005). Nazwy geograficzne i wysoko¶ci ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] s± podane według pozostałych map oraz innych Œródeł (ze wzglêdu na ograniczon± czytelno¶æ posiadanych egzemplarzy map, niektóre nazwy mog± byæ podane błêdnie).

Przebyte dystanse oraz sumy podej¶æ wyznaczono w sposób przybliżony na podstawie mapy, bior±c pod uwagê faktyczny przebieg trasy w terenie, rzeczywiste warto¶ci s± najprawdopodobniej wyższe.

Oprac.: Paweł Pontek, paŒdziernik 2007 (wersja 2).