Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2007
Wycieczka na Pogórze Dynowskie
(wycieczka zapoznawcza)


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 03.11.2007 - 04.11.2007
MIEJSCE: Polska. Pogórze Karpackie; Pogórze Dynowskie.

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Janusz Baran (Tarnów)
  • Jerzy Chabuda (Warszawa) - wycieczka zapoznawcza
  • Anna Dobkowska (Warszawa) - wycieczka zapoznawcza
  • Małgorzata Dul (Rzeszów)
  • Janusz Fender (Mazańcowice k. Bielska Białej)
  • Krzysztof Lewandowski (Warszawa) - wycieczka zapoznawcza [Hyżne - Krzywe]
  • Beata Michalska (Bielsko Biała)
  • Justyna Pontek (Warszawa)
  • Paweł Pontek (Warszawa / Nowy Dwór Mazowiecki)

TRASA WYCIECZKI:
3 listopada: Hyżne PKS - [dolina potoku Tatyna] - kota 321 - kota 361 [kota 346] - [W Średnim Polu] - trawers: kota 420 - [Wola] - [Jurkówka] - Piątkowa [przeł. Piątkowa (330)] - trawers: Księża Góra (402) [kota 397] - Paproć [Paprat] - [(Bukowiec)] - kota 390 - [trawers: kota 420 (Podgórze)] - Łazek [Łążek] - [trawers: kota 419] - [Wyręby (Łazek), Łubno] - kota 460 [kota 455] - (Słoniec [Mokre]) - [kota 434] - kota 440 - kota 412 - (Barszczówki) - [trawers: kota 360] - Hłudno - dolina potoku Baryczka - kota 465 - kota 441 - Potoki - Izdebki - ... - [na grzbiecie powyżej Rzek nocleg w namiotach] [dystans: ok. 29,5 km, suma podejść: ok. 750 m]
4 listopada: ... - [Rzeki Izdebskie] - dolina potoku Magierówka - Berskie (ok. 322) - kota 394 - Obarzym - [Las Buczywo] - kota 452 [kota 450] - trawers: kota 431 - [Szumówka] - Dydnia - [dolina potoku Świnka] - [Dół Parszywy] - (Wola Dydniańska) - kota 468 - [kota 488] - kota 470 - kota 514 - kota 531 [Grabówka (528)] - Grabówka (524) - Krzywe - kota 390 - (Zaciepłe [Zacieple]) - Towarzyska (447) [Góra Potockiego (442)] - Witryłów - Dział - Koziarczyska (426) [kota 421] - kota 371 - [Las Końszczański] - kota 350 - Mrzygłód PKS (dolina rzeki San) [dystans: ok. 31,5 km, suma podejść: ok. 1020 m]


PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Hyżne); łączny koszt 34,80 PLN):
- 02-11-2007: Warszawa Zach. (21:15) - Rzeszów (04:41) [poc. posp. Warszawa Zach. - Zagórz/Kijów (Wisłok); opłata za przejazd 30,00 PLN (opłata zryczałtowana - bilet turystyczny PKP-PR, cena biletu na dowolną liczbę przejazdów od godz. 18:00 w dn. 02-11-2007 do godz. 06:00 w dn. 05-11-2007: 60,00 PLN)]
- 03-11-2007: Rzeszów (05:55) - Hyżne (06:33) [autobus PKS Przemyśl - Grzegorzówka; opłata za przejazd 4,80 PLN]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Mrzygłód - W-wa); łączny koszt 48,40 PLN):
- 04-11-2007: Mrzygłód (18:05) - Sanok (18:35) [autobus PKS Dobra - Sanok; opłata za przejazd 4,40 PLN]
- 04-11-2007: Sanok (19:13) - Warszawa Wsch. (06:36) [poc. posp. Kijów/Zagórz - Warszawa Zach. (Wisłok); opłata za przejazd: Sanok - Pilawa 30,00 PLN (opłata zryczałtowana - bilet turystyczny PKP-PR, cena biletu na dowolną liczbę przejazdów od godz. 18:00 w dn. 02-11-2007 do godz. 06:00 w dn. 05-11-2007: 60,00 PLN), Pilawa - Warszawa Wsch. 14,00 PLN]

MAPY:
- Mapa topograficzna WIG 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1925-1937; arkusze: Błażowa (pas 49; słup 34), Sanok (pas 50; słup 34)
- Mapa turystyczno-krajoznawcza 1:150.000 Okolice Przemyśla, wyd. Oddział Międzyuczelniany PTTK, Warszawa 1989 (wydanie drugie poprawione)
- Mapa turystyczna 1:75.000 Pogórze Przemyskie, wyd. Demart Sp. z o.o., Warszawa 2006
- Mapa topograficzna Polski 1:100.000 (wydanie turystyczne), Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1995-1996; arkusze: Przemyśl (nr M-34-81/82; wydanie 1; 1995), Sanok (nr M-34-93/94; wydanie 1; 1995)
- Mapa topograficzna Ukrainy 1:100.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001; arkusze: Przemyśl (nr 88), Dobromil (106)
- Mapa topograficzna Polski 1:200.000, Sztab Generalny Wojska Polskiego - Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa; arkusz Przemyśl (nr M-34-XXIII; wyd. 1992)
- Wojskowa mapa topograficzna 1:200.000, Sztab Generalny Armii ZSRR; arkusz Przemyśl (nr M-34-XXIII; wydanie 1978)
- Mapa operacyjna 1:300 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa; arkusz Nowy Sącz (nr ark. 85, wyd. 1934)
- Niemiecka mapa topograficzna (wojskowa) 1:200.000, arkusz Przemyśl (40-50)

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza podane są według mapy topograficznej WIG 1:100.000. Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] są podane według pozostałych map oraz innych źródeł (ze względu na ograniczoną czytelność posiadanych map, niektóre nazwy mogą być podane błędnie).

Przebyte dystanse oraz sumy podejść wyznaczono w sposób przybliżony na podstawie mapy, biorąc pod uwagę faktyczny przebieg trasy w terenie, rzeczywiste wartości są najprawdopodobniej wyższe.

Oprac.: Paweł Pontek, listopad 2007 (wersja 1).