Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2007
Wycieczka na Pogórze Przemyskie
(wycieczka zapoznawcza)


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 22.09.2007 - 23.09.2007
MIEJSCE: Polska. Pogórze Karpackie; Pogórze Przemyskie.

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Janusz Baran (Tarnów)
  • Janusz Fender (Mazańcowice k. Bielska Białej)
  • Anna Poczobutt (Warszawa / Dąbrowa Górnicza) - wycieczka zapoznawcza
  • Justyna Pontek (Warszawa)
  • Paweł Pontek (Warszawa / Nowy Dwór Mazowiecki)
  • Renata Rusche (Warszawa / Poznań) - wycieczka zapoznawcza
  • Ryszard Skrzydelski (Piekary Śląskie)
  • Małgorzata Tomaszewska (Warszawa / Łódź) - wycieczka zapoznawcza
  • Małgorzata Żaczek (Warszawa / Częstochowa) - wycieczka zapoznawcza

TRASA WYCIECZKI:
22 września: Dubiecko PKS - kota 232 - Przysada - rzeka San - Ruska Wieś [Wybrzeże] - Chałupki na Dziale - trawers: kota 414 [kota 410] - kota 394 - trawers: Łubienka (453) [kota 450] - kota 440 - Piątkowa Ruska [Piątkowa] - dolina potoku Jawornik - kota 425 - kota 450 - [dolina potoku Rudawka] - Kotów - [dolina potoku Rudawka (kota 345)] - Piaskowa (474) - dolina potoku Stupnica - Sufczyna (kota 259) - kota 401 - [Sosny] - Huta Brzuska - dolina potoku Brzuska (kota 293) - Krępak - Tokarnia (438) [kota 434] - ... [na stokach wzniesienia, na zachód od Tokarni nocleg w namiotach] [dystans: ok. 27,0 km, suma podejść: ok. 860 m]
23 września: ... - Korzenica (394) [kota 389] - dolina potoku Stupnica (Bircza) [Błonie] - trawers: kota 385 - Rudawka - [dolina potoku Rudawka] - Zabereżki - kota 355 - Kopań - Lipa Dolna - [dolina potoku Lipka (ok. kota 313)] - Capor (477) [kota 473] - [Wiszki (467)] - kota 455 - Wola [Wola Brzeżawska] - Dobrzanka - dolina potoku Dobrzanka - kota 556 - Fanów - Lachawa - Piaszczuska - Zapomiarki - [Sady] - Kreców - dolina potoku Lachawka [Rogatka] (kota 349) - kota 407 - [dolina potoku Berezka (kota 370)] - Rozpucie PKS [dystans: ok. 29,0 km, suma podejść: ok. 720 m]


PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Dubiecko); łączny koszt 34,00 PLN):
- 21-09-2007: Warszawa Zach. (21:15) - Łańcut (04:26) [poc. posp. Warszawa Zach. - Zagórz/Kijów (Wisłok); opłata za przejazd Warszawa - Przemyśl 30,00 PLN (opłata zryczałtowana - bilet turystyczny PKP-PR, cena biletu na dowolną liczbę przejazdów od godz. 18:00 w dn. 21-09-2007 do godz. 06:00 w dn. 24-09-2007: 60,00 PLN)]
- 22-09-2007: Łańcut (05:30) - Przemyśl Główny (06:32) [poc. posp. Wrocław Gł. - Przemyśl Gł.; opłata za przejazd j.w.]
- 22-09-2007: Przemyśl (07:10) - Dubiecko (08:02) [autobus PKS Przemyśl - Dynów; opłata za przejazd 4,00 PLN]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Rozpucie - W-wa); łączny koszt 51,60 PLN):
- 23-09-2007: Rozpucie (19:48) - Przemyśl (21:04) [autobus PKS Lesko - Przemyśl; opłata za przejazd 7,60 PLN]
- 23-09-2007: Przemyśl Główny (22:03) - Łańcut (23:03) [poc. posp. Przemyśl Gł. - Wrocław Gł.; opłata za przejazd: Przemyśl Gł. - Pilawa 30,00 PLN (opłata zryczałtowana - bilet turystyczny PKP-PR, cena biletu na dowolną liczbę przejazdów od godz. 18:00 w dn. 21-09-2007 do godz. 06:00 w dn. 24-09-2007: 60,00 PLN), Pilawa - Warszawa 14,00 PLN]
- 23-09-2007: Łańcut (23:38) - Warszawa Wsch. (06:36) [poc. posp. Zagórz/Kijów - Warszawa Zach. (Wisłok); opłata za przejazd: Łańcut - Pilawa j.w., Pilawa - Warszawa 14,00 PLN]

MAPY:
- Mapa turystyczno-krajoznawcza 1:75.000 Pogórze Przemyskie i Góry Słonne, wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1991
- Mapa topograficzna WIG 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1925-1937; arkusze: Przemyśl (pas 49; słup 35), Dobromil (pas 50; słup 35)
- Mapa turystyczna 1:75.000 Pogórze Przemyskie, wyd. Demart Sp. z o.o., Warszawa 2006
- Mapa turystyczna 1:75.000 Pogórze Przemyskie, wyd. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, Rzeszów 2002 (wydanie 1 w 1991 r.)
- Mapa turystyczno-krajoznawcza 1:150.000 Okolice Przemyśla, wyd. Oddział Międzyuczelniany PTTK, Warszawa 1989 (wydanie drugie poprawione)
- Mapa topograficzna Polski 1:100.000 (wydanie turystyczne), Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1995-1996; arkusze: Przemyśl (nr M-34-81/82; wydanie 1; 1995), Sanok (nr M-34-93/94; wydanie 1; 1995)
- Mapa topograficzna Ukrainy 1:100.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001; arkusze: Przemyśl (nr 88), Dobromil (106)

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza podane są według mapy topograficznej WIG 1:100.000. Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] są podane według pozostałych map oraz innych źródeł (ze względu na ograniczoną czytelność posiadanych map, niektóre nazwy mogą być podane błędnie).

Przebyte dystanse oraz sumy podejść wyznaczono w sposób przybliżony na podstawie mapy, biorąc pod uwagę faktyczny przebieg trasy w terenie, rzeczywiste wartości są najprawdopodobniej wyższe.

Oprac.: Paweł Pontek, wrzesień 2007 (wersja 1).