Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2005
Wycieczka w Karpaty Południowe


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 24.09.2005 - 09.10.2005
MIEJSCE: Rumunia. Karpaty Południowe (Carpații Meridionali); Munții Leaota, Munții Piatra Craiului, Munții Iezer, Munții Retezatului, Retezatul Mic, Munții Tulișa.

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Szymon Kozłowski (ŁódŒ)
  • Paweł Pontek (Warszawa / Nowy Dwór Maz.)
  • Wojciech Sułek (Rembertów / Kielce)
  • Justyna Šwidzińska (Warszawa)
  • Małgorzata Tofiluk (Wrocław / Wêgorzewo)

TRASA WYCIECZKI:
25 wrze¶nia: Cotenești - dolina potoku Pîrîul Cotenești - Plaiul Gărgăunele - Vîrful Feței (1251) - M. Marginea-Domnească - Romanescu (1713) [Romanesc] [na przełêczy pod szczytem Romanescu nocleg w namiotach]
26 wrze¶nia: Frumușetu (1750) - Vaca (1806) - Vf Obădaru - Curmătura Tîncavei (1775) - Tîncava (1823) - kota 1802 - Vf. Leaota (2133) - Culmea Leaota - kota 2046 - kota 1850 [Vf. Cumpărata (1892)] - kota 1829 [Mitarca] - kota 1787 [Jugureanu] - kota 1767 [kota 1776] - kota 1865 - kota 1889 [Vf. Secările, Secăred] - Curmătura Fiarelor (1790) [kota 1795] - Sîntilia Mare (1887) [Vf. Sfintu Ilie] (Muntele Piatra Albă, kota 1887) - trawers: Vf. Sîntilia [Sîntilia Mica (1807)] - La Stâna Fânarului (La Stina Finarului) - Șleaul Mîndrului - Muntele Fundățica - Fundata [pod grzbietem Fundata (1361) nocleg w namiotach]
27 wrze¶nia: Fundata - Pasul Bran (1290) - trawers: Vf. Găvenii (1368) [kota 1388] - Valea Izvorul Sec - trawers: Podul Predealului (1333) - trawers: Vf. Rogoazei (1228) - trawers: Gâlma Țiganului (1252) - trawers: Colțul Păltinișului (1323) - Crucea Spărturilor (1270) - trawers: Gâlma Iorghii (1406) - trawers: Gâlma Spărturilor (1472) [Piatra Galbenă] - trawers: Colțul Spărturilor (1469) - Curmătura Groapelor (1389) - trawers: Colțul Cojei (1502) - Poiana Frumoasă - trawers: Vf. Joaca (1478) - Șaua Joaca - trawers: Dealul Popii (1514) - La Table - Valea Vlădușca - Piciorul Mărtoiului - Valea Mărtoiu - Valea Brusturetului - Piscul Ciocracului - Valea Cioracu - Curmătura (1470) - Șaua Crăpăturii (1655) - Vf. Turnu (1923) - Vf. Padinei Închise (1952) [Padina Închisa (1959)] - kota 1936 - Vf. Padina Popii (2025) [na półce skalnej poniżej grani Piatra Craiului nocleg w namiotach]
28 wrze¶nia: kota 2062 - Vf. Ascuțit (2150) - Vf. Țimbalul Mare (2177) - Șaua Călinețului - kota 2172 - Vf. Țimbalul Mic (2210) - Claia Vlădușcăi - Vf. Sbirii (2220) - Vf. Căldării Ocolite (2202) - Vf. La Om (2238) - Șaua Grindului - Colții Grindului (2193) - kota 22209 - Coama Lungă - Vf. Lespezi (2142) - Vf. Pietrei (2098) - Vf. Fundurilor (2018) - kota 1954 - La Prepeleag - Crucea Grănicerului - Piscul Grănicerilor [na grzbiecie powyżej doliny Urzicii nocleg w namiotach]
29 wrze¶nia: Valea Urzicii - Valea cu Apă - Clăbucet dolina rzeki Dâmbovița - dolina potoku Dracsin - Plaiul Dracsin - Piscul Dracsin (1859) [M. Dracsin] - Vf. Dracsin (2102) - Vf. Barbu (2297) - Vf. Cascue (2329) - kota 2388 - Vf. Păpușa (2391) - Spintecătura Păpușii (2220) - trawers: Vf. Tambura (2294) - kota 2255 [Vf. Tambura] [pod szczytem Vf. Tambura nocleg w namiotach]
30 wrze¶nia: Vf. Tambura - Vf. Frăcea (2242) - kota 2338 - Vf. Bătrâna (2341) - kota 2288 - Șleaul Bătrînei - [Curmătura Bătrînei (2190)] - kota 2252 - Culmea Piscanu - Vf. Piscanu (2383) - Vf. Roșu (2469) - kota 2375 - Vf. Iezerul Mare (2462) [Iezeru Mare (2463)] - Capul Cătunului (2370) - Umărul Estic (2382) - Iezeru Mic (2409) - Culmea Iezerul Mic - kota 2409 trawers: Vf. Obirșia (2314) - Vf. Danciu (2143) - Vf. Cernatu (2067) - kota 1945 - Șaua Portăreasa (1830) - Colții Caprei (1905) - M. Portăreasa - kota 1559 - trawers: Vf. Boldu (1658) - trawers: kota 1658 [na grzbiecie nocleg w namiotach]
1 paŒdziernika: kota 1192 - Păltinet - Poiana Păltinet - Poiana Mărăcine (1098) - Albești - Albești de Muscel - Câmpulung
2 paŒdziernika: Suseni (ok. 595) [Szuszeny] - Mănăstirea Colț - Măgura Zimbrului (1251) [Mgr. Zimbrului (1276)] - Cioaca Delertonilor (1307) [Vf. Cioaca Dilertonilor, kota 1318] - Vf. Chiciura (1369) [Vrf. Cisula (1371)] - Culmea Căruntu - Vf. Căruntu (1593) [Carunt (1594)] - [Curuntului (1602)] - Fruntea Izvorului (1625) [na grzbiecie Vf. Pecuiu nocleg w namiotach]
3 paŒdziernika: trawers: Vf. Pecuiu (1827) [Picuiul (1830)] - kota 1701 - Șaua Muncelu (1587) [Șaua Muncel, kota 1579] - Culmea Prelucele-Retezat [Colții Prelucelor, Costura Retiezatului, kota 1920] - Vf. Prelucele (2265) [kota 2255, kota 2281] - Vf. Retezat (2482) [Vf. Retezatu, Retiezat (2484)] - Șaua Retezatului (2251) [Șaua de Vara] - Șaua de iarnă (2297) - Vf. Bucura (2433) [Vrf. Bucura (2436)] - Poarta Bucurei (2280) - Tău Portii (2230) - L. Agățat (2200) - Șaua Judele (2370) - trawers: Bârlea (2348) - trawers: Vf. Judele (2398) [Vrf. Judele (2382)] - trawers: Vf. Șesele Mari (2324) [Vrf. Sasilor (2320)] [powyżej L. Zănoaga nocleg w namiotach]
4 paŒdziernika: L. Zănoaga (1997) [Jezero di Zanoga] - kota 2115 - Platoul Radeș-Zlata - La Pir [Retiezat] - Vf. Zlata (2142) [Verfu Zlata (2151)] - Vf. Lăpușnicul Mic (1852) - Culmea Zlata - Lacu Gura Apei (ok. 1000) - dolina potoku Lăpușnicu Mare (Râu Mare) [Par. Lepuznicu mare, kota 1112, kota 1126] - Lunca Rotunda - Lunca Berhina - dolina potoku Paltina - Șaua Paltina (1935) - Stănuleții Mari (2025) [Vrf. Stanuletii (2050)] - [trawers: kota 1988] - Piatra Iorgovanului (2014) [Ptr. Jorgovanului (2016)] - Albele (2013) [D. Albele (2013)] - Avenul lui Kis [w pobliżu Avenul lui Kis nocleg w namiotach]
5 paŒdziernika: Fața cu Lăstuni - Șaua Drăgșanu (1839) [kota 1832] - Vf. Scorota (2021) [Scorou, kota 2018] - Culmea Drăgșanu [D. Drăgșan] - Vf. Drăgșanu (2080) [kota 2076] - trawers: Vf. Buta (1977) [Vrf. Butii (1977)] - Șaua Plaiul Mic (1879) [Mt. Păpușii] - Lacurile Păpușii - Gura Bucurei - [kota 1762] - dolina potoku Peleaga [kota 1597] - P-na Pelegii - dolina potoku Bucura - L. Bucura (2041) [Iezerul Bucura] - Curmătura Bucurei (2206) [kota 2206] - Custura Bucurei (2370) [kota 2362] - trawers: Colții Pelegii - Vf. Peleaga (2509) [Vrf. Peleaga (2511)] - Șaua Pelegii (2285) [kota 2274] - Vf. Păpușa (2508) [Vrf. Păpușii (2502)] - [kota 2205] - Vf. Păpușa Mică (2370) [kota 2332] - Șaua Custurii (2205) - Culmea Păpușa-Custura - Vf. Custura (2457) [Vrf. Custura (2463)] - kota 2247 [Mt. Păpușii] [na grzbiecie Mt. Păpușii nocleg w namiotach]
6 paŒdziernika: Păpușa Custurii (2209) - kota 2247 [Mt. Păpușii] - Vf. Custura (2457) [Vrf. Custura (2463)] - Culmea Custura-Gruniu - Vf. Valea Mării (2340) - Vf. Ciomfu Mare (2335) - Vf. Gruniu (2294) [Vrf. Gruniul (2302)] - kota 2289 - Vf. Lazărului (2282) [Vrf. Lazărului (2283)] - Vf. Văcarea (2238) [kota 2237] - Culmea Văcarea [Custura Văcăria] - [kota 1991] - P-na Bilugu Mare - trawers: Bilugu Mare (1764) [Milugul mr. (1756)] - trawers: Bilugu Mic (1463) [Milugul mc. (1532)]- Curmătura Făgațel [kota 1398] - Vf. Făgațel (1589) [D. Făgațel (1591)] - Curmătura Tulișa (1555) [kota 1544] - [kota 1756]- Vf. Tulișa (1792) [Tulișa (1795)] - kota 1673 [kota 1696] - Culmea Baru - Vf. Baru (1756) [Vrf. Băii (1758)] - kota 1622 [na stokach Vf. Baru, poniżej kota 1622, nocleg w namiotach]
7 paŒdziernika: kota 1622 - Vf. Baru (1756) [Vrf. Băii (1758)] - Culmea Baru - kota 1673 [kota 1696] - Vf. Tulișa (1792) [Tulișa (1795)] - Coasta Laturii (1695) [Coasta Lăturei (1694)] - [kota 1677] - Vf. Mic (1530) [D. Cornetul (1530)] - P-na Cornetului - kota 1344 [kota 1358] - kota 1545 [Oboroca (1547)] - kota 1572 - [kota 1378] - Vf. Zănoaga [Ptr. Zănoaghei (1447)] - [kota 1378] - trawers: kota 1572 - trawers: kota 1545 [Oboroca (1547)] - Creasta Muncelului [kota 1307, kota 1372] - Vf. Muncelu (1360) [Vrf. Muncelului (1362)] - kota 1226 - Culmea Babii [D. Babii (1074)] - kota 934 - kota 967 - kota 980 [na przełêczy pod kota 980 nocleg w namiotach]
8 paŒdziernika: kota 828 - Rusesti - trawers: D. Mîndru (831) - Pasul Merișorului (759) [Merisori-h.] - Bănița [Banica, Banicza]


PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Cotenești); ł±czny koszt około 165,71 PLN):
- 23-09-2005: Warszawa Centralna (16:30) - Kraków Gł. (21:19) [poc. posp. Warszawa Wsch. - Kraków Pł. (Jadwiga); opłata za przejazd W-wa - Muszyna 52,82 PLN]
- 23-09-2005: Kraków Gł. (22:30) - Hidasnémeti (05:30) [miêdzynarodowy poc. posp. Kraków Gł. - Budapest Keleti pu. (Cracovia); opłata za przejazd: Kraków Gł. - Muszyna j.w., Muszyna - Plaveè 4,39 PLN (miêdzynarodowy bilet powrotny ważny 2 dni; taryfa specjalna - komunikacja przygraniczna PKP-źSSK; cena biletu 1,10 EUR), Plaveè - Kočice 130,00 SKK (ok. 13,75 PLN) (110,00 SKK opłata za przejazd; 20,00 SKK dopłata za przejazd poc. posp.), Kočice - Hidasnémeti 67,50 SKK (ok. 7,14 PLN) (miêdzynarodowy bilet powrotny ważny 2 m-ce; cena biletu za przejazd w obie strony 135,00 SKK (3,40 EUR))]
- 24-09-2005: Hidasnémeti (05:50) - Abaújszántó (06:43) [poc. osob. (személyvonat) Hidasnémeti - Abaújszántó; opłata za przejazd Hidasnémeti - Nyírábrány 1730,00 HUF (ok. 28,37 PLN)]
- 24-09-2005: Abaújszántó (06:53) - Szerencs (07:26) [poc. osob. (személyvonat) Abaújszántó - Szerencs; opłata za przejazd j.w.]
- 24-09-2005: Szerencs (07:40) - Nyíregyháza (08:37) [poc. osob. (személyvonat) Miskolc-Tiszai - Nyíregyháza; opłata za przejazd j.w.]
- 24-09-2005: Nyíregyháza (09:21) - Debrecen (09:52) [poc. ekspr. (expressz) Nyíregyháza - Budapest Nyugati pu.; opłata za przejazd j.w.]
- 24-09-2005: Debrecen (11:05) - Nyírábrány (11:45) [poc. osob. (személyvonat) Debrecen - Nyírábrány; opłata za przejazd j.w.]
- 24-09-2005: Nyírábrány - Valea lui Mihai [przej¶cie piesze; ł±czny czas przej¶cia i przekroczenia granicy HU-RO około 2:50 godz.]
- 24-09-2005: Valea lui Mihai (17:14 CWE) - Oradea (18:36 CWE) [poc. osob. (tren de persoane) Satu Mare - Oradea; opłata za przejazd Valea lui Mihai - Brașov 26,70 RON (ok. 30,07 PLN)]
- 24-09-2005: Oradea (19:09 CWE) - Brașov (03:13 CWE) [poc. posp. (tren accelerat) Satu Mare - București Nord; opłata za przejazd j.w., dopłata za przejazd poc. posp. 12,30 RON (ok. 13,85 PLN), opłata za obowi±zkow± rezerwacjê miejsca 1,60 RON (ok. 1,80 PLN)]
- 25-09-2005: Brașov (06:45 CWE) - Câmpulung (ok. 09:50 CWE) [autobus Brașov - Pitești; opłata za przejazd 9,50 RON (ok. 10,70 PLN)]
- 25-09-2005: Câmpulung (11:15 CWE) - Cotenești (ok. 11:50 CWE) [autobus Câmpulung - Pucheni; opłata za przejazd 2,50 RON (ok. 2,82 PLN)]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Bănița - W-wa); ł±czny koszt około 138,41 PLN):
- 08-10-2005: Bănița (ok. 09:05 CWE [pl. odj. 08:01 CWE]) - Deva (ok. 11:45 CWE [pl. przyj. 10:18 CWE]) [poc. osob. (tren de persoane) Petroșani - Deva; opłata za przejazd 5,40 RON (ok. 6,08 PLN)]
- 08-10-2005: Deva (13:06 CWE) - Arad (16:25 CWE) [poc. osob. (tren de persoane) Simeria - Arad; opłata za przejazd Deva - Valea lui Mihai 18,00 RON (ok. 20,27 PLN)]
- 08-10-2005: Arad (17:15 CWE) - Valea lui Mihai (20:45 CWE) [poc. posp. (tren accelerat) Timișoara Nord - Baia Mare; opłata za przejazd j.w., dopłata za przejazd poc. posp. 8,60 RON (ok. 9,69 PLN), opłata za obowi±zkow± rezerwacjê miejsca 1,60 RON (ok. 1,80 PLN)]
- 08-10-2005: Valea lui Mihai - Nyírábrány [przej¶cie piesze; ł±czny czas przej¶cia i przekroczenia granicy RO-HU około 2:00 godz.] (Nyírábrány - nocleg w namiotach)
- 09-10-2005: Nyírábrány (05:57) - Debrecen (06:38) [poc. osob. (személyvonat) Nyírábrány - Debrecen; opłata za przejazd Nyírábrány - Hidasnémeti 1730,00 HUF (ok. 28,37 PLN)]
- 09-10-2005: Debrecen (07:25) - Szerencs (09:06) [poc. osob. (személyvonat) Szolnok - Miskolc-Tiszai; opłata za przejazd j.w.]
- 09-10-2005: Szerencs (09:15) - Hidasnémeti (10:43) [poc. osob. (személyvonat) Szerencs - Hidasnémeti; opłata za przejazd j.w.]
- 09-10-2005: Hidasnémeti (12:12) - Kočice (12:49) [miêdzynarodowy poc. osob. Hidasnémeti - Kočice; opłata za przejazd 67,50 SKK (ok. 7,14 PLN) (miêdzynarodowy bilet powrotny ważny 2 m-ce; cena biletu za przejazd w obie strony 135,00 SKK (3,40 EUR))]
- 09-10-2005: Kočice (14:09) - Prečov (14:42) [poc. osob. (osobnę vlak) Kočice - Prečov (-Plaveè); opłata za przejazd Kočice - Èirè 126,00 SKK (ok. 13,33 PLN)]
- 09-10-2005: Prečov (15:38) - Plaveè (16:51) [poc. osob. (osobnę vlak) (Kočice-) Prečov - Plaveè; opłata za przejazd j.w.]
- 09-10-2005: Plaveè (17:01) - Èirè (17:08) [poc. osob. (osobnę vlak) Plaveè - Èirè; opłata za przejazd j.w.]
- 09-10-2005: Èirè - Muszyna [przej¶cie piesze; ł±czny czas przej¶cia i przekroczenia granicy SK-PL (Èirè-Leluchów) około 1:45 godz.]
- 09-10-2005: Muszyna (20:49) - Warszawa Centralna (05:50) [poc. posp. Krynica/Zagórz - Warszawa Wsch. (Wetlina); opłata za przejazd 52,82 PLN]
PRZEJAZDY (w trakcie trwania wycieczki; ł±czny koszt około 49,11 PLN):
- 01-10-2005: Câmpulung (12:00 CWE) - Brașov (ok. 14:05 CWE) [autobus Râmnicu Vâlcea - Brașov; opłata za przejazd 11,00 RON (ok. 12,39 PLN) (cena biletu 12,00 RON - po zwrocie trzech biletów kierowca obniżył ł±czn± cenê za przejazd o 10,00 RON)]
- 01-10-2005: Brașov: przejazd komunikacj± miejsk± (przejazd z dworca autobusowego na dworzec kolejowy) [trolejbus nr 10; opłata za przejazd 1,00 RON (ok. 1,13 PLN)]
- 01-10-2005: Brașov (20:22 CWE) - Teiuș (00:49 CWE) [poc. osob. (tren de persoane) Brașov - Teiuș; opłata za przejazd Brașov - Subcetate 18,00 RON (ok. 20,27 PLN)]
- 02-10-2005: Teiuș (02:12 CWE) - Simeria (03:30 CWE) [poc. posp. (tren accelerat) Iași - Timișoara Nord; opłata za przejazd j.w., dopłata za przejazd poc. posp. 4,60 RON (ok. 5,18 PLN)]
- 02-10-2005: Simeria (04:26 CWE) - Subcetate (05:20 CWE) [poc. osob. (tren de persoane) Deva - Petroșani; opłata za przejazd j.w.]
- 02-10-2005: Subcetate (ok. 06:15 CWE [pl. odj. 05:35 CWE]) - Hațeg (ok. 06:25 CWE) [autobus Subcetate - Hațeg; opłata za przejazd 1,00 RON (ok. 1,13 PLN)]
- 02-10-2005: Hațeg (ok. 09:20 CWE) - Suseni (ok. 09:55 CWE /10:15 CWE) [wynajêty samochód (na czê¶ci górskiej trasy dwa kursy); opłata za przejazd 8,00 RON (9,01 PLN); ł±czna opłata za wynajêcie samochodu 40,00 RON]

KURSY WALUT:
- Warszawa (22-09-2005): 1 USD = 3,18/3,21 PLN; 1 EUR = 3,89/3,93 PLN; 10 SKK = 10,10/10,58 PLN; 1000 HUF = 15,60/16,40 PLN
- Valea lui Mihai - kantor w mie¶cie (24-09-2005): 1 USD = 2,85/2,96 RON; 1 EUR = 3,51/3,56 RON
- Oradea - dworzec (24-09-2005): 1 USD = 2,85/2,95 RON; 1 EUR = 3,48/3,58 RON
- Brașov - dworzec (25-09-2005): 1 USD = 2,78/2,96 RON; 1 EUR = 3,35/3,58 RON; 1 PLN = 0,728/3,920 RON
- Brașov - dworzec (01-10-2005): 1 USD = 2,81/2,96 RON; 1 EUR = 3,36/3,56 RON; 1 PLN = 0,728/3,920 RON
- Brașov - bankomat (01-10-2005): 1 RON = 1,15 PLN
- Hațeg - kantor w mie¶cie (02-10-2005): 1 USD = 2,92/2,94 RON; 1 EUR = 3,52/3,54 RON
- Kočice - dworzec (09-10-2005): 1 USD = 31,80/32,40 SKK; 1 EUR = 38,50/39,00 SKK; 1 PLN = 9,80/10,00 SKK

MAPY:
- Muntii Leaota, mapa turystyczna (brak danych o tytule, podziałce, autorze i wydawcy)
- Muntii Leaota, mapa graniowa oraz schemat przebiegu szlaków turystycznych; (brak danych o podziałce, autorze i wydawcy)
- Mapa turystyczna (hartă turistică) Muntii Bucegi și Împrerejurimi ok. 1:100.000, autor Nae Popescu, wyd. Publiturism,1982
- Mapa turystyczna (hartă turistică, turistatérkép) Cinci munți din Curbura Carpaților Piatra Craiului, Bucegi, Postăvarul, Piatra Mare, Ciucaș 1:70.000, DIMAP Bt., Budapest, 2003
- Mapa turystyczna Culoarul Bran-Rucăr ok. 1:30.000, autor Dănuț Călin, zał±cznik do wydawnictwa Carpatica
- Mapa turystyczna Piatra Craiului - Nord 1:25.000, autorzy Nae Popescu, Christel B., wyd. Ecran, Brașov
- Mapa turystyczna Piatra Craiului - Sud 1:25.000, autorzy Nae Popescu, Christel B., wyd. S.C Libris S.R.L., Brașov 1999
- Mapa turystyczna (hartă turistică) Piatra Craiului (Piatra Craiului Mountains) 1:30.000, autor Andrei Beleaua, wyd. Bel Alpin Tour, 2001, 2005
- Mapa turystyczna Iezer, autor Ionescu-Dunăreanu (brak danych o podziałce i wydawcy)
- Muntii Iezer-Păpușa; mapa graniowa oraz schemat przebiegu szlaków turystycznych; (brak danych o podziałce, autorze i wydawcy)
- mapy z czasopisma (revistă) Muntii Carpati; numer: 21 (4/2000)
- Mapa turystyczna (hartă turistică) Muntii Făgărașului 1:75.000, autor Andrei Beleaua, wyd. Bel Alpin Tour, București 1998 (zał±cznik do przewodnika Muntii Făgărașului)
- Mapa turystyczna (hartă turistică) Muntii Făgăraș ok. 1:100.000, autor Nae Popescu, wyd. Publiturism,1982, 1984
- Mapa turystyczna (hartă turistică, turistatérkép) Muntii Făgărașului (Fogarasi-havasok, Făgăraș Mountains) 1:60.000, DIMAP Bt., wydanie pierwsze, Budapest, 2002
- Spezialkarte der Osterreich - Ungarischen Monarchie 1:75.000, wyd. Ku.k. Militärgeographisches Institut, Wien, 1875-1915; arkusze: Borlo und Klopotiva (zone 24; kol. XXVII), Vulkan Pasz (zone 24; kol. XXVIII)
- Mapa turystyczna (hartă turistică, turistatérkép) Muntii Retezat (Retezát-hegység, Retezat Mountains) 1:50.000, DIMAP Bt., wydanie pierwsze, Budapest, 2000
- Mapa turystyczna Trasee turistice în masivul Retezat ok. 1:750.000, autor Emilian Cristea, wyd. Publiturism,1982
- Mapa turystyczna (harta turistică montană) Muntii Retezat ok. 1:50.000, autor Nae Popescu, wyd. Partner Plus S.R.L., București
- Muntii Retezat, mapa turystyczna (brak danych o tytule, podziałce, autorze i wydawcy)
- Muntii Retezat, mapa turystyczna (brak danych o tytule, podziałce, autorze i wydawcy)
- Muntii Retezat, mapa graniowa oraz schemat przebiegu szlaków turystycznych; (brak danych o podziałce, autorze i wydawcy)
- schematy przebiegu szlaków turystycznych: Muntii Retezat (5), Muntii Retezat Zona Bucura-Pietrele (6), Muntii Iezer-Păpușa (11), Masivul Piatra Craiului (12); Drumeție în Carpați; wyd. Publirom S.A., București
- schematy przebiegu szlaków turystycznych: Muntii Retezat și Vîlcan (4), Masivul Piatra Craiului (9), Muntii Iezer-Păpușa (10); Invitație în Carpați; wyd. Ministerul Turismului, București
- mapa przegl±dowa Erdély (Ardeal, Siebenbürgen, Transylvania); podz. 1:500 000; wyd. DIMAP, Budapest 1995
- mapa przegl±dowa Karpaty - podział fizyczno-geograficzny 1:2.000.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1993
- mapa przegl±dowa Europy - Rumunia; podz. 1:1 000 000; wyd. PPWK, Warszawa-Wrocław 1983/84
- România - atlas rutier; podz. 1:300 000; wyd. CARTOGRAPHIA Kft., Budapest 2003

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysoko¶ci ponad poziomem morza podane s± według w/w map (zachowano oryginaln± pisowniê). Ze wzglêdu na ograniczon± czytelno¶æ map, niektóre nazwy mog± byæ podane błêdnie.

Oprac.: Paweł Pontek, paŒdziernik 2005 (wersja 1).