Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2005
Wycieczka na Pogórze Dynowskie


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
TERMIN: 09.07.2005 - 10.07.2005
MIEJSCE: Polska. Pogórze Karpackie; Pogórze Dynowskie.

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Marcin Piotrowski (Różyca)
  • Paweł Pontek (Warszawa / Nowy Dwór Mazowiecki)
  • Krzysztof Przybylak (Poznań)
  • Wojciech Sułek (Rembertów / Kielce)
  • Michał Szymański (Warszawa)
  • Justyna Świdzińska (Warszawa)

TRASA WYCIECZKI:
9 lipca: Strzyżów - dolina rzeki Wisłok - dolina rzeki Stobnica - [Kiełpiny] - kota 368 - Tamta Strona - Zagórze - trawers: kota 452 - Łazy - [Brydy] - [Smukówka] - Podlas - kota 463 - Gwoździanka - kota 353 - Niebylec - dolina potoku Gwoźnica - [Małówka] - Blizianka - przeł. pod kota 465 [Kamienna] - Poręby - Czarnotówki - Wilcze (506) [kota 510] - Wola Kąkolewska - Kąkolówka - dolina potoku Ryjak - [Wlk. Góra] - Błażowa Grn. - [Dziurówka] - Błażowa dolina potoku Ryjak - [trawers: Ostra Góra (415)] - [Wola] [na grzbiecie, na zachód od kota 415, nocleg w namiotach] [dystans: ok. 40 km, suma podejść: ok. 1040 m]
10 lipca: kota 415 [Rymanówka] - Bazary [Dylągówka] - Krzynowiska - trawers: kota 410 [kota 409] - Bazary - [Jawornik] - Handle Szklarskie - dolina potoku Tarnawka - Handle Kańczuckie - dolina potoku Łęg [Mleczka] - Łazy - kota 376 - Dział - Wólka - Hucisko Jawornickie - Zapotok - Widne - kota 446 [Kopce (452)] - Korcunek - trawers: kota 446 - kota 429 - Zarąbki - trawers: kota 399 - [Sucharki] - kota 355 - Dubiecko [dystans: ok. 34 km, suma podejść: ok. 660 m]


PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Strzyżów); łączny koszt 48,13 PLN):
- 08-07-2005: Warszawa Wschodnia (20:47) - Strzyżów nad Wisłokiem (05:00) [poc. posp. Warszawa Wsch. - Zagórz/Krynica (Wetlina); opłata za przejazd 48,13 PLN]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Dubiecko - W-wa); łączny koszt 54,20 PLN):
- 10-07-2005: Dubiecko (20:40) - Przemyśl (21:30) [autobus PKS Dynów - Przemyśl; opłata za przejazd 4,20 PLN]
- 10-07-2005: Przemyśl (22:00) - Warszawa (ok. 05:30) [autobus posp. PKS Przemyśl - Warszawa; opłata za przejazd 50,00 PLN]

MAPY:
- Mapa topograficzna Polski 1:100.000 (wydanie turystyczne), Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1995-1996; arkusze: Krosno (nr M-34-79/80; wydanie 1; 1995), Przemyśl (nr M-34-81/82; wydanie 1; 1995)
- Mapa topograficzna WIG 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1925-1937; arkusze: Błażowa (pas 49; słup 34), Przemyśl (pas 49; słup 35)
- Mapa turystyczno-krajoznawcza 1:150.000 Okolice Przemyśla, wyd. Oddział Międzyuczelniany PTTK, Warszawa 1989 (wydanie drugie poprawione)
- Mapa turystyczno-krajoznawcza 1:75.000 Pogórze Przemyskie i Góry Słonne, wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1991
- Mapa turystyczna Beskid Niski 1:125.000, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, wydanie siódme, Warszawa-Wrocław 1996
- Mapa turystyczna 1:75.000 Pogórze Przemyskie, wyd. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, Rzeszów 1991
- Mapa turystyczna Pogórze Dynowsko-Strzyżowskie (część wschodnia) 1:100.000, Muzeum Regionalne PTTK w Brzozowie, Brzozów 1992
- Mapa topograficzna Ukrainy 1:100.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001; arkusz Przemyśl (nr 88)

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza podane są według mapy topograficznej WZKart. 1:100.000. Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] są podane według pozostałych map oraz innych źródeł (ze względu na ograniczoną czytelność map niektóre informacje mogą być podane błędnie).

Oprac.: Paweł Pontek, lipiec 2005 (wersja 3). Wyznaczenie dystansów i sum podejść: Justyna Świdzińska.