Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2005
Wycieczka wokół Łagowa


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
TERMIN: 14.05.2005 - 15.05.2005
MIEJSCE: Polska. Góry Świętokrzyskie; m.in. Pasmo Jeleniowskie, Łysogóry, Pasmo Orłowińskie, Pasmo Cisowskie.

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Paweł Pontek (Warszawa)
  • Wojciech Sułek (Warszawa / Kielce)
  • Justyna Świdzińska (Warszawa)

TRASA WYCIECZKI:
14 maja: Łagów - Wąwóz Dule [Jaskinia Zbójecka] - Wiśniowa (Porębiska) - Piotrów - Góra Jeleniowska (533) [Jeleniowska Góra (537)] - dolina potoku Łagowianka [Słupianka] - Paprocice - Kobyla Góra (390) [kota 396] - Trzcianka - Łysa Góra (594) [Św. Krzyż, Łysiec (595)] - Huta Szklana - Huta Podłysica - Jastrzębi Dół - Bieliny Poduchowne - dolina potoku Belnianka - G. Duża Skała (446) [kota 444] - kota 446 [Drogosiowa (446)] - Drogosiowe - Brzyska - Wał Małacentowski - Małacentów - kota 340 - Lechówek - Orłowiny [na zboczach G. Kiełki nocleg w namiotach] [dystans: ok. 38 km, suma podejść: ok. 820 m]
15 maja: Orłowiny - [G. Perlikowa (426)] - G. Słowiec (432) [kota 437] - G. Wysokówka [Wysokówka (412), G. Zamczysko (427)] - [G. Wysokówka (409)] - [przeł. pod G. Września (373), Krzemionka (370)] - G. Stołowa (423) [kota 424] - G. Włochy (429) [kota 427] - Widełki - [Zagórze] - G. Zamczysko (418) - [Wojteczki] - trawers: G. Kamionki (425) [kota 422] - G. Kiełki (451) [Kiełków, kota 452] - Sędek - Grn. Droga - Łazy ([Złota Woda]) - Łagów [dystans: ok. 32 km, suma podejść: ok. 540 m]


PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Łagów); łączny koszt około 20,94 PLN):
- 14-05-2005: Warszawa (ok. 04:50) - Łagów (ok. 07:20) [przejazd samochodem /3 osoby/; koszty przejazdu: ok. 62,83 PLN /koszt paliwa/; łączny koszt przejazdu jednej osoby około 20,94 PLN]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Łagów - W-wa); łączny koszt około 19,73 PLN):
- 15-05-2005: Łagów (ok. 18:15) - Warszawa (ok. 21:00) [przejazd samochodem /3 osoby/; koszty przejazdu: ok. 59,20 PLN /koszt paliwa/; łączny koszt przejazdu jednej osoby ok. 19,73 PLN]

MAPY:
- Mapa topograficzna Polski 1:100.000 (wydanie turystyczne), Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa; arkusze: Ostrowiec Świętokrzyski (nr M-34-43/44; wydanie 1; 1999), Kielce (nr M-34-41/42; wydanie 1; 1997)
- Mapa turystyczna Góry Świętokrzyskie 1:150.000, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, wydanie szóste, Warszawa-Wrocław 1987
- Mapa topograficzna 1:50.000, Główny Geodeta Kraju (wydanie pierwsze, OPGK-Rzeszów S.A. 2000), arkusz Daleszyce (nr 144.3)
- Mapa topograficzno-turystyczna Okolice Kielc 1:50.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1999

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza podane są według mapy topograficznej Polski 1:100.000. Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] są podane według pozostałych map oraz innych źródeł.

Oprac.: Paweł Pontek, maj 2005 (wersja 1). Wyznaczenie dystansów i sum podejść: Justyna Świdzińska.