Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2005
Wycieczka narciarska
"Wiosenne nartowanie w Bieszczadach"


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 02.04.2005 - 03.04.2005
MIEJSCE: Polska. Karpaty Wschodnie; Bieszczady Zachodnie.

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Paweł Kotlarz (Warszawa / Stalowa Wola)
  • Paweł Pontek (Warszawa)
  • Wojciech Sułek (Warszawa / Kielce)

TRASA WYCIECZKI:
2 kwietnia: Stare Sioło [Wetlina] - [Wasylkowy] - [Hriady] - [Obszar (Szeroki)] - [Mirki] - [Czerenina (Wierch)] - [Dołyna] - [dolina potoku Słowiański] - kota 1011 [Jalbiny (1016)] - Smerek (1223) [Wysoka (1222)] - [Żołobyna] - [Jablińcka] - [trawers: Szare Berdo (1108)] - [Starosilskie] - [Krute Hony] - [Żołoby] - [Bynicka] - Połonina Wetlińska: kota 1098, kota 1253 [Osadzki Wierch], [Medżypołoniny], [Srebrzysta Przełęcz], [Roh (1255)], [Stina], [Roweń], kota 1228 [Hasiakowa Skała (1231)] - [Paniszczowski] - [trawers: Hrybla] - [trawers: Ubocze] - [Roweń] - [Czmilowe] - Berehy Górne (ok. 720) [Brzegi Grn.] (dolina potoku Prowcza) - [Las Snozy] - [Kocmydów Kińczyk] - Połonina Caryńska: kota 1244 [kota 1256], kota 1297 [Kruhły Wierch] - Wierch Kopyny [powyżej Przeł. Wyżniańskiej nocleg w namiotach] [dystans: ok. 18 km, suma podejść: ok. 1560 m]
3 kwietnia: [Przełęcz Wyżniańska (855), Prislip] - Wierch Wyżniański (914) - Mł. Rawka (1269) [kota 1272, kota 1268] - Wlk. Rawka: kota 1303, kota 1300 [kota 1304] - kota 1154 [kota 1137] - Kremenaros (1214) [Krzemieniec, Kremenec (1221)] - Kamienna (1199) [Kamienna Łuka, Kamenná lúka (1200)] - [Muchów Wierch (1147)] - Hrubki (1186) [Hrúbky] - Czerteż [Čierťaž (1071)] - kota 906 [Wasylciowa, Przeł. pod Czerteżem, Sedlo pod Čierťažou] - [kota 956] - Borsuk (1000) [Borsuczy (996), Borsukov vrch (991)] - [Przeł. pod Borsukiem] - Czoło (1157) [kota 1159, Čelo (1158), Vysoký vrch] - [Bungowskie] - [kota 1083] - Rabia Skała (1168) [Riaba Skała] - kota 1199 [Czaszczowata (1192)] - [kota 1134] - Paportna (1193) [kota 1199, kota 1176] - kota 933 [kota 964] - [kota 1000] - Jawornik (1022) [Sękowa (1021)] - [Kyczów Jawornik (988)] - [Paskania] - [Mirki] - Wyż. Syhła (ok. 611) [Syhałka] - dolina rzeki Solinka - Stare Sioło (ok. 620) [Wetlina] [dystans: ok. 25 km, suma podejść: ok. 1280 m]


PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Wetlina); łączny koszt około 50,48 PLN):
- 01-04-2005: Warszawa (ok. 19:00) - Wetlina (ok. 02:00) [przejazd samochodem /3 osoby/; koszty przejazdu: ok. 146,45 PLN /koszt paliwa/, 5,00 PLN /połowa kosztu parkowania/; łączny koszt przejazdu jednej osoby około 50,48 PLN]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Wetlina - W-wa); łączny koszt około 41,43 PLN):
- 03-04-2005: Wetlina (ok. 20:15) - Warszawa (ok. 02:40) [przejazd samochodem /3 osoby/; koszty przejazdu: ok. 119,30 PLN /koszt paliwa/, 5,00 PLN /połowa kosztu parkowania/; łączny koszt przejazdu jednej osoby ok. 41,43 PLN]

INNE:
- pozostawienie samochodu na parkingu niestrzeżonym w Wetlinie: 5,00 PLN/dobę (2 doby)

MAPY:
- Mapa topograficzna WIG 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1925-1937; arkusz Dźwiniacz Górny (pas 52; słup 35)
- Mapa na podkładzie topograficznym WIG Bieszczadzki Park Narodowy 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1992
- Mapa turystyczno-krajoznawcza Bieszczady Zachodnie 1:75.000, Wyd. PTR-Kartografia, wydanie trzecie uzupełnione, Warszawa 1992
- Mapa turystyczno-nazewnicza Bieszczady Wysokie, Bieszczadzki Park Narodowy 1:40.000, autor: W. Krukar, Wyd. Ruthenus, Krosno 2003
- Mapa turystyczna Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie 1:75.000, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, wydanie pierwsze, Warszawa-Wrocław 2000
- Mapa turystyczna Bieszczady 1:75.000, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, wydanie czternaste, Warszawa-Wrocław 1990
- Mapa turystyczna Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie 1:75.000, Wydawnictwo Kartograficzne Compass, wydanie pierwsze, Kraków 2003
- Mapa przeglądowa Karpaty Wschodnie 1:300.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1993/4, 1998, 2001
- Mapa topograficzna Ukrainy 1:100.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001; arkusz Jabłonka Niżna (nr ark. 125)
- Mapa topograficzna Polski 1:100.000 (wydanie turystyczne), Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1995-1996; arkusz Cisna (nr M-34-105/106; wydanie 1; 1995)
- Wojskowa mapa topograficzna 1:100 000, Sztab Generalny Armii ZSRR; arkusz Jabłonka Niżna (nr M-34-106; wydanie 1985)
- Edícia turistických máp 1:50.000, Vojenský kartografický ústav, š.p. Harmanec; arkusz Bukovské vrchy (arkusz nr 118; wydanie 1; wyd. w roku 1997)
- Edícia turistických máp 1:100.000, Slovenská Kartografia, Bratislava; arkusz Bukovské vrchy, Laborecká vrchovina (arkusz nr 28; wydanie 1; wyd. w roku 1989)

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza podane są według mapy topograficznej WIG 1:100.000. Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] są podane według pozostałych map oraz innych źródeł (ze względu na ograniczoną czytelność map niektóre nazwy mogą być podane błędnie).

Oprac.: Paweł Pontek, kwiecień 2005 (wersja 1).