Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2005
Wycieczka narciarska "Na Pogórze Dynowskie"


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 12.02.2005 - 13.02.2005
MIEJSCE: Polska. Pogórze Karpackie; Pogórze Dynowskie.

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Paweł Kotlarz (Warszawa / Stalowa Wola)
  • Paweł Pontek (Warszawa)
  • Wojciech Sułek (Warszawa / Kielce)
  • Justyna Świdzińska (Warszawa)

TRASA WYCIECZKI:
12 lutego: Hłudno - kota 382 - kota 452 - kota 441 - kota 465 - kota 425 - Magierów [Magierów II] - kota 488 - kota 451 - Różanka - kota 465 - Nowiny - kota 381 - Przysietnica (291) - kota 402 - trawers: kota 461 - kota 429 - trawers: kota 468 - kota 414 - Wydrna - kota 460 - Izdebki - dolina potoku Magierówka - kota 337 - trawers: kota 452 - kota 382 - Hłudno [dystans: ok. 34 km, suma podejść: ok. 860 m]
13 lutego: Hłudno - kota 389 - kota 412 (Barszczówki) - kota 440 - dolina potoku Baryczka - Wesoła - Baranów - kota 468 - kota 467 - Podlas [Magierów I] - Ropa - kota 477 - [Jahońka] - [Bania, Bobrówka, Barycz] - dolina potoku Baryczka - trawers: kota 408 - dolina potoku Baryczka - kota 420 - Ryta Górka - kota 447 - Ujazdy - (Słoniec) [Wyręby Mokre] - kota 413 - kota 440 - Na Gratach - kota 389 - Hłudno [dystans: ok. 31 km, suma podejść: ok. 920 m]


PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Hłudno); łączny koszt około 22,42 PLN):
- 11-02-2005: Warszawa (ok. 21:15) - Dynów (ok. 02:45) [przejazd samochodem /4 osoby/; koszt przejazdu W-wa - Hłudno około 22,42 PLN /koszt paliwa/]
- 12-02-2005: Dynów - Hłudno [przejazd samochodem; koszt przejazdu j.w.]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Hłudno - W-wa); łączny koszt około 20,74 PLN):
- 13-02-2005: Hłudno (ok. 18:30) - Warszawa (ok. 01:45) [przejazd samochodem /4 osoby/; koszt przejazdu około 20,74 PLN /koszt paliwa/]

INNE:
- nocleg w gospodarstwie agroturystycznym w Hłudnie: 25,00 PLN/dobę (1 doba)

MAPY:
- Mapa topograficzna WIG 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1925-1937; arkusze: Błażowa (pas 49; słup 34), Sanok (pas 50; słup 34)
- Mapa topograficzna Polski 1:100.000 (wydanie turystyczne), Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1995-1996; arkusz Przemyśl (nr M-34-81/82; wydanie 1; 1995)
- Mapa turystyczno-krajoznawcza 1:150.000 Okolice Przemyśla, wyd. Oddział Międzyuczelniany PTTK, Warszawa 1989 (wydanie drugie poprawione)
- Mapa topograficzna Ukrainy 1:100.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001; arkusz Przemyśl (nr 88)
- Mapa turystyczna Pogórze Dynowsko-Strzyżowskie (część wschodnia) 1:100.000, Muzeum Regionalne PTTK w Brzozowie, Brzozów 1992
- Mapa turystyczna Beskid Niski 1:125.000, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, wydanie siódme, Warszawa-Wrocław 1996

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza podane są według mapy topograficznej WIG 1:100.000. Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] są podane według pozostałych map oraz innych źródeł (ze względu na ograniczoną czytelność map niektóre nazwy mogą być podane błędnie).

Oprac.: Paweł Pontek, luty 2005 (wersja 1)