Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2004
Wycieczka "Na Świdowiec"


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 18.09.2004 - 21.09.2004
MIEJSCE: Ukraina. Karpaty Wschodnie; Świdowiec (Svidovec, Szvidovec, Fagyalos, Swidowec), Gorgany (pasmo Busztuła i Berta).

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Janusz Baran (Tarnów)
  • Paweł Kotlarz (Warszawa / Stalowa Wola)
  • Marcin Piotrowski (Różyca)
  • Paweł Pontek (Warszawa)
  • Wojciech Sułek (Warszawa / Kielce)
  • Justyna Świdzińska (Warszawa)

TRASA WYCIECZKI:
18 września: Swidowec (ok. 640) [Świdowiec] (dolina rzeki Czarna Cisa [Fekete Tisza, Czorna Tisa]) - kota 1012 - kota 1622 - Pl. Stereszora - kota 1878 [Mała Bliźnica] - Bliźnica (1883) [Ikerhavas] - kota 1762 - kota 1553 - Stih (1707) [Stik, Asztaghavas] - kota 1691 - Veliký Kotel (1774) [Tatulska, Nagy Katlan] - Worożesek (1735) - kota 1766 - Dodjáska (1766) [Todiaska, Vadászka] [na szczycie Dodjáska nocleg w namiotach] [dystans: ok. 19 km, suma podejść: ok. 1700 m]
19 września: Dodjáska (1766) [Todiaska, Vadászka] - kota 1766 - Trojáska (1707) [Hármas bérc] - Ungarjáska (1711) [Ungariaska, Unguriaska, Magyarhavas] - trawers: kota 1539 - Malá Kurtjáska (1652) [Kurtiaska m.t.] - Veliká Kurtjáska (1626) [Kurtahavas] - Tempa (1639) - kota 1462 - Stohy [Stohi] - kota 1384 - kota 1234 - Menčul (1369) [Menczul] - Stohy (1290) [Stohi] - dolina potoku Brusturanka [R. Teresulka, Taracka] - Brustury [Brusztura (602)] - kota 1054 [na stokach szczytu Veliká nocleg w namiotach] [dystans: ok. 29 km, suma podejść: ok. 1100 m]
20 września: trawers: kota 1412 - Veliká (1484) [Wełyka] - kota 1357 - Dubovská Salaš [Dombóer A.W.] - Cupceryn (1508) - kota 1572 - kota 1527 - kota 1622 - Bert (1670) [Berty] - Kieputa - Wlk. Kieputa (1608) [Kopula] - Busztul (1693) [Busztuł] - Reskal (1619) [Reskał] - Prełuka (1520) [poniżej szczytu Prełuka na d. grzbiecie granicznym nocleg w namiotach] [dystans: ok. 20 km, suma podejść: ok. 1300 m]
21 września: kota 1204 - Niemiecka Polana - trawers: kota 1204 - Wierch Darów: kota 1254 [Werch Darów: kota 1137, kota 1254] - d. Darów-Magazyn (ok. 980) - dolina potoku Darów - Darów [(850)] - dolina rzeki Łomnica - Ryzarnia - Osmołoda (717) [dystans: ok. 23 km, suma podejść: ok. 300 m]


PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Świdowiec); łączny koszt około 78,24 PLN):
- 17-09-2004: Warszawa Zachodnia PKS (17:10) - Iwanofrankiwsk (ok. 05:55 CWE) [międzynarodowy autobus Mińsk Maz. - Kałusz; opłata za przejazd 65,00 PLN (opłata u kierowcy; cena biletu 75,00 PLN)]
- 18-09-2004: Iwanofrankiwsk (ok. 06:10 CWE) - Jaremcze (ok. 07:30 CWE) [marszrutka Iwanofrankiwsk - Jaremcze; opłata za przejazd 6,00 UAH (ok. 4,11 PLN)]
- 18-09-2004: Jaremcze (ok. 08:25 CWE) - Świdowiec (ok. 09:15 CWE) [wynajęty mikrobus; opłata za przejazd 13,33 UAH (ok. 9,13 PLN) (łączna opłata za wynajęcie mikrobusu: 80,00 UAH)]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Osmołoda - W-wa); łączny koszt około 80,43 PLN):
- 21-09-2004: Osmołoda (ok. 14:15 CWE) - Kałusz (ok. 16:40 CWE) [autobus Osmołoda - Kałusz; opłata za przejazd 6,00 UAH (ok. 4,11 PLN)]
- 21-09-2004: Kałusz (ok. 16:50 CWE) - Iwanofrankiwsk (ok. 17:25 CWE) [marszrutka Wygoda - Iwanofrankiwsk; opłata za przejazd 3,00 UAH (ok. 2,05 PLN)]
- 21-09-2004: Iwanofrankiwsk (17:50 CWE) - Warszawa (ok. 05:00) [międzynarodowy autobus Kołomyja - Warszawa; opłata za przejazd 108,44 PLN (ok. 74,27 PLN)]

KURSY WALUT:
- Warszawa (17-09-2004): 1 USD = 3,51/3,63 PLN; 1 EUR = 4,27/4,38 PLN; 1 UAH = 0,55/0,75 PLN
- Rawa Ruska (18-09-2004): 1 USD = 5,30/5,39 UAH; 1 EUR = 6,37/6,51 UAH; 1 PLN = 1,35/1,44 UAH
- Hrebenne (21-09-2004): 1 USD = 3,45/3,58 PLN; 1 EUR = 4,10/4,40 PLN; 1 UAH = 0,60/0,80 PLN

MAPY:
- Mapa topograficzna WIG 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1925-1937; arkusze: Rachow [Rachów] (pas 56; słup 38), Rafajłowa (pas 55; słup 38), Porohy (pas 54; słup 38)
- Reedycja Map Topograficznych WIG, arkusze: Rachów, Porohy 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1996; Rachów, Rafajłowa 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1995
- Spezialkarte der Osterreich - Ungarischen Monarchie 1:75.000, wyd. Ku.k. Militärgeographisches Institut, Wien, 1875-1915; arkusze: Kabola Polyána (zone 13; kol. XXX), Brusztura (zone 12; kol. XXX), Porohy (zone 11; kol. XXX)
- Mapa topograficzna Ukrainy 1:100.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001; arkusze: Rachów (nr ark. 184), Chust (nr ark. 183), Miżgiria (nr ark. 164)
- Wojskowa mapa topograficzna 1:100 000, Sztab Generalny Armii ZSRR; arkusze: Rachów (nr M-35-133; wydanie 1978), Miżgiria (nr M-34-132; wydanie 1977) , Bytków (nr M-35-121; wydanie 1978)
- Mapa topograficzna Ukraińskie Karpaty 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001
- Mapa topograficzna Obwód Zakarpacki 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 1999
- Mapa topograficzna Obwód Iwanofrankiwski 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 1999
- Mapa przeglądowa Karpaty Wschodnie 1:300.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1993/4, 1998, 2001
- Mapa przeglądowa Ruś Zakarpacka 1:300.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1996
- Mapa turystyczna Máramarosi-havasok - Szvidovec, Csornahora, Rahói-hegyek 1:50.000, Kárpátia Térképműhely Kft., Budapest 2001
- Mapa topograficzna Centralne Gorgany 1:50.000, Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy, Kijów 2003
- Mapa przeglądowa Karpaty Ukraińskie - Czarnohora, Świdowiec, Gorgany 1:250.000, Wyd. ExpressMap, Warszawa 2003

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza podane są według mapy topograficznej WIG 1:100.000. Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] są podane według pozostałych map oraz innych źródeł.

Oprac.: Paweł Pontek, wrzesień 2004 (wersja 1)