Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2004
Wycieczka "Działami pomiędzy Sanem Dniestrem i Stryjem"


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 28.08.2004 - 29.08.2004
MIEJSCE: Ukraina. Karpaty Wschodnie; Góry Sanocko-Turczańskie.

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Paweł Pontek (Warszawa)
  • Wojciech Sułek (Warszawa / Kielce)
  • Justyna Świdzińska (Warszawa)

TRASA WYCIECZKI:
28 sierpnia: Turka n. Stryjem - dolina potoku Litmirz - Turka Średnia - Kiczera (758) [Dolha] - Pawłowska Góra (661) [Pawłowska gar] - Jeleniowaty (745) [Jelenowaty, Jeleniewaty (744)] - kota 723 - kota 741 - kota 737 - kota 745 - trawers: Wysoki (737) [Wysoka, Wysokaja (737)] - Wyż. Koniec - Szandrowiec - Boberka [Bobierka] - dolina potoku Rzeka [Ryka] - kota 702 [na grzbiecie pod wierzchołkiem kota 702 nocleg w namiotach] [dystans: ok. 25 km, suma podejść: ok. 550 m]
29 sierpnia: kota 702 - trawers: kota 700 - Dniestrzyk Dębowy [Dniestrzyk Dubowy, Dniestrik Dubowyj] - dolina potoku Dniestrzyk Dębowy - kota 668 - Zarubaniec - Łomna [Limna] - dolina potoku Chaszczówka [Lechniewa] - dolina rzeki Dniestr [Dniester] - Bereżek (Żukotyn) [Bierieżok] - przeł. pod Babcówka (779) - Smereczka [Smierieczka] - Pecarowa (Jasienica Zamkowa) - Laniski (767) - Gwoździec [Gwozdziec] [Gołowieckoje] - dolina rzeki Dniestr - Młyny - Łopuszanka [dystans: ok. 36 km, suma podejść: ok. 600 m]

PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Turka); łączny koszt około 44,38 PLN):
- 27-08-2004: Warszawa (ok. 22:45) - Krościenko (ok. 03:30) [przejazd samochodem /3 osoby/; koszt przejazdu jednej osoby około 35,69 PLN /koszt paliwa/]
- 28-08-2004: Krościenko (07:48) - Chyrów (09:47 CWE) [międzynarodowy poc. osob. Zagórz - Chyrów; opłata za przejazd 4,49 PLN (1 EUR)]
- 28-08-2004: Chyrów (ok. 10:25 CWE) - Stary Sambor (ok. 10:50 CWE) [marszrutka Niżankowice - Lwów; opłata za przejazd 2,00 UAH (ok. 1,40 PLN)]
- 28-08-2004: Stary Sambor (ok. 11:02 CWE) - Turka (ok. 11:55 CWE) [marszrutka Lwów - Wierchnieje; opłata za przejazd 4,00 UAH (ok. 2,80 PLN)]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Łopuszanka - W-wa); łączny koszt około 41,90 PLN):
- 29-08-2004: Łopuszanka (18:24 CWE) - Stary Sambor (18:54 CWE) [poc. Sianki - Sambor; opłata za przejazd 1,50 UAH (ok. 1,05 PLN)]
- 29-08-2004: Stary Sambor (ok. 19:00 CWE) - Chyrów (ok. 19:25 CWE) [marszrutka Lwów - Niżankowice; opłata za przejazd 2,00 UAH (ok. 1,40 PLN)]
- 29-08-2004: Chyrów (20:00 CWE) - Krościenko (ok. 20:25) [pl. przyj. 19:48] [międzynarodowy poc. osob. Chyrów - Zagórz; opłata za przejazd 6,61 UAH (ok. 4,63 PLN)]
- 29-08-2004: Krościenko (ok. 20:40) - Warszawa (ok. 02:20) [przejazd samochodem /3 osoby/; koszt przejazdu jednej osoby około 34,82 PLN /koszt paliwa/]

KURSY WALUT:
- Warszawa (30-08-2004): 1 USD = 3,67/3,70 PLN; 1 EUR = 4,42/4,58 PLN; 1 UAH = 0,69/0,73 PLN

MAPY:
- Mapa topograficzna WIG 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1925-1937; arkusze: Ustrzyki Dln. (pas 51; słup 35), Stary Sambor (pas 51; słup 36), Dźwiniacz Górny (pas 52; słup 35), Turka (pas 52; słup 36)
- Spezialkarte der Osterreich - Ungarischen Monarchie 1:75.000, wyd. Ku.k. Militärgeographisches Institut, Wien, 1875-1915; arkusze: (m.in.) Turka (zone 9; kol. XXVIII), Zemplénoroszi und Dydiowa (zone 9; kol. XXVII)
- Mapa topograficzna Ukrainy 1:100.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001; arkusze: Stryj (nr ark. 126), Jabłonka Niżna (nr ark. 125)
- Mapa topograficzna Polski 1:100.000 (wydanie turystyczne), Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1995-1996; arkusz Cisna (nr M-34-105/106; wydanie 1; 1995)
- Wojskowa mapa topograficzna 1:100 000, Sztab Generalny Armii ZSRR; arkusze: Borysław (nr M-34-107; wydanie 1991), Jabłonka Niżna (nr M-34-106; wydanie 1985)
- Mapa topograficzna Ukraińskie Karpaty 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 2001
- Mapa topograficzna Ĺvivska Obłasť 1:200.000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Kijów 1999
- Mapa turystyczno-krajoznawcza Bieszczady Zachodnie 1:75.000, Wyd. PTR-Kartografia, wydanie trzecie uzupełnione, Warszawa 1992
- Reedycja Map Topograficznych WIG, Bieszczady Wschodnie 1:75.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 2003
- Reedycja Map Topograficznych WIG, arkusze: Turka, Stary Sambor 1:100.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1995
- Mapa przeglądowa Karpaty Wschodnie 1:300.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1993/4, 1998, 2001
- Mapa operacyjna 1:300 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1937; arkusz Lwów (nr ark. 86)
- Mapa topograficzna Polski 1:200.000, Sztab Generalny Wojska Polskiego - Zarząd Topograficzny; Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa; arkusz Cisna (nr M-34-XXIX; wyd. w roku 1992)

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza podane są według mapy topograficznej WIG 1:100.000. Nazwy geograficzne i wysokości ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] są podane według pozostałych map oraz innych źródeł.

Oprac.: Paweł Pontek, sierpień 2004 (wersja 2 - uzupełniona)