Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2004
"Wycieczka na Pogórze Orawskie"


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 31.07.2004 - 01.08.2004
MIEJSCE: Słowacja. Pogórze Orawskie (Oravská vrchovina, Skoručinské vrchy, Skoručinské pohorie - Kopec, Podtatranská brázda); Góry Choczańskie (Choèské vrchy - Proseèné, - Sielnické vrchy, - Choè).

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Janusz Baran (Tarnów)
  • Paweł Pontek (Warszawa)
  • Wojciech Sułek (Warszawa / Kielce)
  • Wojciech Szczepańczyk (Kraków / Żarki Letnisko)
  • Justyna Šwidzińska (Warszawa)
  • Małgorzata Tofiluk (Wrocław / Wêgorzewo)

TRASA WYCIECZKI:
31 lipca: Krivá źSR - dolina rzeki Orava - Krivá (545) - Príboj - Grapy (804) - Blatnickę vrvh (830) - Bane (943) - Capierka - Prieková - Kopec (1251) - Prípor (1150) - trawers: Blato (1138) - przeł. nad Melé Borové - kota 989 - trawers: Polianky (1066) - Dielnice - trawers: Súčava (1076) - trawers: Grúò (960) - Većké Borové - kota 911 - kota 1004 - Sekané (944) - kota 992 - powyżej: sedlo Ostruky (1085) - Proseèné (1372) - Kamenná - dolina potoku Prosieèanka - Prosiecka dolina - trawers: Kubín (1000) - Svorad - kota 960 - trawers: Diel (1051) - Mlynová - kota 1005 - Vrchy (927) [na wierzchołku Vrchy nocleg w namiotach] [dystans: ok. 30 km, suma podej¶æ: ok. 1600 m]
1 sierpnia: Vrchy (927) - nad Malatiná - Pálenièka - trawers: Mladá hora (813) - Rakytinka (808) - Paseka - kota 773 - Pribič (643) - Vrchné lány - dolina potoku Pucov - rez. Pucovské zlepence - Pucov (591) - trawers: ©oltęsky vrch (780) - Zadné Uhliská - Vlèinec (746) - Noviny - Úboè - kota 787 - Malé lány - kota 796 - kota 854 - powyżej: Ostrę vrch (923) - trawers: kota 1037 - przeł pod Ostré (1104) - Pod Ostręm - sedlo Vrchvarta (820) - dolina potoku Teplianka - Tokárne - Uhliská - Pračivá - przeł. pod Bukov (1218) - sedlo Vráca (1422) - Većkę Choè (1607) [Wielki Chocz] - Drapáè - trawers: Vàčok (762) - Siatiská (671) - Vyčnę Kubin (525) - dolina potoku Jasenovskę potok - Dolnę Kubin (468) [Dolny Kubin] [dystans: ok. 35 km, suma podej¶æ: ok. 1500 m]

PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Dolny Kubin); ł±czny koszt około 46,40 PLN):
- 30-07-2004: Warszawa (ok. 20:30) - Dolnę Kubin (ok. 01:40) [przejazd samochodem /3 osoby/; koszt przejazdu jednej osoby około 43,50 PLN /koszt paliwa/]
- 31-07-2004: Dolnę Kubin (04:30) - Krivá (05:13) [poc. osob. Kraćovany - Trstená; opłata za przejazd (¶rednio) 26,00 SKK (ok. 2,90 PLN) (bilet zbiorowy źSR; zniżka: 20% dla osób w wieku powyżej 26 lat (6 osób; 156,00 SKK); cena biletu 100% 32,00 SKK)]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Dolny Kubin - W-wa); ł±czny koszt około 41,00 PLN):
- 01-08-2004: Dolnę Kubin (ok. 21:30) - Warszawa (ok. 02:45) [przejazd samochodem /3 osoby/; koszt przejazdu jednej osoby około 41,00 PLN /koszt paliwa/]

KURSY WALUT:
- Dolnę Kubin (bankomat): 10,00 SKK = 1,1? PLN (do uzupełnienia)

MAPY:
- Edicia Turistickęch Máp 1:50.000, Vojenskę kartografickę ústav, Harmanec; arkusz Choèské vrchy (arkusz nr 111; wydanie 2; wyd. w roku 2000)
- Edicia Turistickęch Máp 1:100.000, Slovenská Kartografia, Bratislava; arkusze: Orava - vodná nádrŸ Orava (arkusz nr 23; wydanie 1; Bratislava 1988), Choèské vrchy (arkusz nr 19; wydanie 2; Bratislava, wydanie 1:50.000)
- Mapa topograficzna Polski 1:100.000 (wydanie turystyczne), Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1995-1996; arkusze: Zakopane (nr M-34-99/100; wydanie 1; wyd. w roku 1996)
- Słowacja, mapa samochodowa lub przegl±dowa

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysoko¶ci ponad poziomem morza podane s± według mapy: Edicia Turistickęch Máp 1:50 000, Vojenskę kartografickę ústav, Harmanec. Nazwy geograficzne i wysoko¶ci ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] s± podane według pozostałych map oraz innych Œródeł.

Oprac.: Paweł Pontek, sierpień 2004 (wersja 1 - do uzupełnienia)