Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2003
"Wycieczka w Jaworniki"


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 05.07.2003 - 06.07.2003
MIEJSCE: Slovenská Republika (Słowacja). Karpaty Zachodnie; Javorniky (Jaworniki).

UCZESTNICY WYCIECZKI:
 • Dariusz Bogumił (Tarnobrzeg/Warszawa)
 • Łukasz Gorgol (Zebrzydowice)
 • Marzena Grygiel (Gdańsk)
 • Adam Klyszcz (Przezchlebie)
 • Paweł Kotlarz (Stalowa Wola/Warszawa)
 • Anna Michalik (Bydgoszcz/Warszawa)
 • Agnieszka Palińska (Warszawa)
 • Andrzej Bogumił Pondo (Warszawa)
 • Paweł Pontek (Warszawa)
 • Krzysztof Przybylak (Poznań)
 • Bartosz Swacha (Janów Lubelski/Warszawa)
 • Justyna Šwidzińska (Warszawa)
 • Anna Maria Wielicka (Poznań)

TRASA WYCIECZKI:
5 lipca: Zárieèie źSR (ok. 323) - Mesteèko (ok. 321) - Mesteèianska skala (437) - kota 758 - Hrebienok (759) - trawers: Kohútky (794) - Sedlo Kęèera (745) - trawers: Kęèerka (774) - Baèovisko Bielych - trawers: kota 690 [Javornièek] - Pasieèka - Zigov (893) - Raganka (825) - kota 891 - Panièka - Èierne - Buèovec (628) - Vlkov - Èovia (793) - kota 739 - Ráztoka - Galkov (943) [Galbov] - Adamkov (937) - trawers: kota 995 [Oblaz] - trawers: kota 1028 [Koniakova skala] - Pri skale [na przełêczy pod kota 813 nocleg w namiotach] [dystans: 23 km, suma podej¶æ: 1600 m]
6 lipca: Pri skale - kota 1028 [Koniakova skala] - kota 995 [Oblaz] - Adamkov (937) - Chotárna - Malę Javornik (1019) - Bukovina - kota 1013 - Stratenec (1055) - kota 1059 - Većkę Javornik (1071) - Sedlo Butorky (981) - kota 1031 - Sedlo Èierna voda (1000) - trawers: Hrièovec (1059) - Èemerka (1052) - Nad zápaèou - Gregučovci - kota 885 - Èerenka (947) - kota 850 - sedlo Javornik (785) - U Melocika - Ovsenovci - Kocincovci - trawers: kota 908 - trawers: kota 910 - Vrchrieka - ©upikovci - Cipkovci - trawers: Solisko (761) - Kujanovci - Bielovci - trawers: Kraviarska (804) - Bachronovci - Poćany - HviŸdíkovci - Voloòovci - trawers: Èupec (860) - kota 805 - Fujákovci - Cisárikovci - kota 834 - Taranovci - trawers: Većká lúka (775) - Hlobíkovci - Turzovka (ok. 471) [dystans: 39 km, suma podej¶æ: 1000 m]

PRZEJAZDY (podróż TAM; ł±czny koszt około 62,44 PLN):
- 04-07-2003: Warszawa Wschodnia (20:58) - Èadca (03:33) [poc. pos. Warszawa Wschodnia - Budapest Nyugati (Batory); opłata za przejazd: W-wa - Zwardoń: 45,59 PLN, Zwardoń - Èadca: 8,23 PLN (miêdzynarodowy bilet powrotny ważny 2 dni; taryfa specjalna, cena biletu 1,80 EUR)]
- 05-07-2003: Èadca (04:40) - źilina (05:20) [poc. os. Èadca - źilina; opłata za przejazd (¶rednio) 73,08 SKK (bilet zbiorowy źSR; zniżka: 20% dla osób w wieku powyżej 26 lat (10 osób; 80,00 SKK), zniżka: 50% dla osób w wieku 15-26 lat (3 osoby; 50,00 SKK); opłata za formularz podania o bilet zbiorowy: 6,70 SKK; cena biletu 100% 100,00 SKK)]
- 05-07-2003: źilina (05:48) - Púchov (06:44) [poc. os. źilina - Nové Mesto nad Váhom; opłata za przejazd j.w.]
- 05-07-2003: Púchov (07:10) - Zarieèie (07:24) [poc. os. Púchov - Horni Lideè; opłata za przejazd j.w.]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT; ł±czny koszt około 56,80 PLN):
- 06-07-2003: Turzovka (21:52) - Èadca (22:20) [poc. os. Makov - Èadca; opłata za przejazd 17,00 SKK]
- 07-07-2003: Èadca (00:33) - Warszawa Centralna (07:04) [poc. pos. Budapest Nyugati - Warszawa Wschodnia (Batory); opłata za przejazd: Èadca - Zwardoń: 78,00 SKK (miêdzynarodowy bilet powrotny ważny 2 dni; taryfa specjalna, cena biletu 1,80 EUR), Zwardoń - W-wa: 45,59 PLN]

KURSY WALUT:
- Warszawa: 1 USD = 3,80/3,90 PLN; 1 EUR = 4,39/4,47 PLN; 10 SKK = 1,05/1,18 PLN; 10 CZK = 1,35/1,45 PLN

MAPY:
- Edicia Turistickęch Máp 1:50 000, Javorniky - Púchov (arkusz nr 108) Vojenskę kartografickę ústav, Harmanec 1997 (wydanie 1)
- Edicia Turistickęch Máp 1:50 000, Javorniky - Èadca (arkusz nr 109) Vojenskę kartografickę ústav, Harmanec 1997 (wydanie 2)
- Edicia Turistickęch Máp 1:100 000, Letná Turistická Mapa Javorniky - Kysuce (arkusz nr 7), Slovenská Kartografia, Bratislava 1984 (wydanie 2)
- Edice Klubu Èeskęch Turistù, Turistická Mapa, arkusz nr 95, Javorniky západ, 1 : 50 000, Klub Èeskęch Turistù Praha, 1994-97 (wydanie 1)
- Turistická mapa 1:50 000 Beskydy, Javorniky (arkusz nr 71); SHOCart Vizovice 2002 (wydanie 1)

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysoko¶ci ponad poziomem morza podane s± według map: Edicia Turistickęch Máp 1:50 000. Nazwy geograficzne i wysoko¶ci ponad poziomem morza wskazane w nawiasach [] s± podane wg pozostałych map.

Oprac.: Paweł Pontek, lipiec 2003 (wer. 2 poprawiona)