Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2002
"Wycieczka w Beskidy Kysuckie"


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 05.10.2002 - 06.10.2002
MIEJSCE: Słowacja; Beskidy Kysuckie (Kysucké Beskydy, Kysucká Vrchovina), Magura Orawska (Oravská Magura)

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Małgorzata Dul (Rzeszów)
  • Łukasz Gorgol (Zebrzydowice)
  • Mirosław Jabłoński (Kraków)
  • Marcin Jachimowicz (Sulechów)
  • Elżbieta Murawska (Nowy Dwór Mazowiecki)
  • Halina Muszyńska-Zdyb (Pruszków)
  • Paweł Pontek (Warszawa)
  • Justyna Šwidzińska (Warszawa)
  • Bartłomiej Tofel (Ostrowiec Šwiêtokrzyski)
  • Wojciech Zeman (Sulechów)

TRASA WYCIECZKI:
5 paŒdziernika: Oravskę Podzámok SAD (511) - Drvisko (733) - Bobkovo (933) - Javorová (1033) - Poćana (898) - sedlo Prislop (807) - Prislop (1032) - Jaloviarka - Dva pne (1204) - Èierny vrvh (1319) - Kubinska hoća (1346) - Minèol (1393) - Vasićovská hoća - Minèol (1139) - Bzinská hoća (1194) - Prislopec (1258) - trawers: Paráè (1324) - Lesnianska priehyba - Magurka (1208) [na szczycie nocleg w namiotach] [GOT: 39; 27 km, 1200 m]
6 paŒdziernika: Magurka (1208) - Lesnianska priehyba - trawers: Hoća (1166) - Nad jelčinami (1089) - Drapaèka - Okrúhlica (1165) - Javorinka (1210) - Okrúhlica (1076) - Kęèera (900) - Kováèka Grapa - kota 845 - kota 900 - Vojenné - trawers: kota 853 - Michalovci - Èierna Lutiča: kota 952, kota 951 - Kęèera (922) - Pastveèkov vrch - Pe»kovci - Bystrica HanidŸiar SAD (ok. 520) [GOT: 30; 24 km, 600 m]

PRZEJAZDY (podróż TAM; ł±czny koszt około 69,00 PLN):
- 04-10-2002: Warszawa Wsch. (19:34) - Èadca (01:41) [poc. pos. Warszawa Wschodnia - Budapest Nyugati (Batory); opłata za przejazd: W-wa - Zebrzydowice: 43,48 PLN, Zebrzydowice - Petrovice u Karvine: 2,00 PLN, Petrovice u Karvine - Èadca: 102,00 CZK]
- 05-10-2002: Èadca (04:00) - Kraćovany (05:15) [poc. pos. Praha hl.n. - Medzilaborce (Laborec); opłata za przejazd: 61,00 SKK (bilet zbiorowy źSR, zniżka: 20% (66,00 SKK) dla osób w wieku powyżej 26 lat (8 osób), 50% (41,00 SKK) dla osób w wieku od 15 do 26 lat (2 osoby); opłata za formularz podania o bilet zbiorowy: 6,70 SKK; cena biletu 100% 82 SKK)]
- 05-10-2002: Kraćovany (06:15) - Oravskę Podzámok (07:05) [autobus Kraćovany - Námestovo; opłata za przejazd: 31,00 SKK; opłata za przewóz bagażu: 4,00 SKK]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT; ł±czny koszt około 57,00 PLN):
- 06-10-2002: Bystrica HanidŸiar (18:07) - Èadca (19:10) [autobus Nová Bystrica Vychylovka - Èadca; opłata za przejazd: 24,00 SKK; opłata za przewóz bagażu: 6,00 SKK]
- 07-10-2002: Èadca (00:45) - Warszawa Centralna (07:00) [poc. pos. Budapest Nyugati - Warszawa Wsch. (Batory); opłata za przejazd: Èadca - Petrovice u Karvine: 108,00 SKK (miêdzynarodowy powrotny bilet zbiorowy ważny 2 m-ce, cena biletu dla 8 osób: 864,00 SKK /20,00 EUR/), Petrovice u Karvine - Zebrzydowice: 2,00 PLN /opłaty nie pobrano/, Zebrzydowice - Warszawa Centralna: 43,48 PLN]
KURSY WALUT:
- Èadca (SK): 1 USD = 42,00/43,50 SKK; 1 EUR = 41,60/42,70 SKK; 1 PLN = 10,00/19,80 SKK; 1 CZK = 1,355/1,395 SKK; 100 HUF = 16,50/18,00 SKK
- źSR: 1 EUR = 43,20 SKK

MAPY:
- Edicia Turistickęch Máp 1:50 000, Turistická Mapa Kysucké Beskydy - Većká Raèa (arkusz nr 101), Vojenskę kartografickę ústav, Harmanec, 2 vydanie, 1998
- Edicia Turistickęch Máp 1:50 000, Turistická Mapa Choèské vrvhy - Vodná nádrŸ Liptovská Mara (arkusz nr 111), Vojenskę kartografickę ústav, Harmanec, 2 vydanie, 2000
- Edicia Turistickęch Máp 1:100 000, Letná Turistická Mapa Orava - vodná nádrŸ Orava (arkusz nr 13), Slovenská Kartografia, Bratislava, 1 vydanie, 1988
- Edicia Turistickęch Máp 1:100 000, Letná Turistická Mapa Javorniky - Kysuce (arkusz nr 7), Slovenská Kartografia, Bratislava, 2 vydanie, 1986

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysoko¶ci ponad poziomem morza podane s± według map 1:50 000.

Oprac.: Paweł Pontek, paŒdziernik 2002