Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2002
Wycieczka narciarska w Wielk± Fatrê


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 02.03.2002 - 03.03.2002
MIEJSCE: Słowacja. Većká Fatra (Wielka Fatra)

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Mirosław Dygdoń (Jastrzêbie)
  • Paweł Pontek (Warszawa)
  • Dariusz Sitarski (Warszawa)
  • Wojciech Szczepańczyk (Żarki Letnisko)
  • Justyna Šwidzińska (Warszawa)

TRASA WYCIECZKI:
2 marca: [M.D.; D.S.; W.Sz.] Donovaly SAD (960) - Zvolen (1402) - sedlo Pripor - kota 1284 - Motyèská hoća (1292) - sedlo Većkę ©turec (1010) - ©turec (1075) - Vęchodné Pračnické sedlo (920) - Veternę vrch (1030) - Pračnické sedlo (1037) - Repičte (1239) [nocleg w szałasie]
2 marca: [P.P.; J.Š.] Turecká SAD (610) - Saláčky (785) - Lička (1445) - KriŸna (1574) [na szczycie KriŸna nocleg w namiocie]
3 marca: [M.D.; D.S.; W.Sz.] Repičte (1239) - Rybovské sedlo (1316) - KriŸna (1574) [M.D.; P.P.; D.S.; W.Sz.; J.Š.] KriŸna (1574) - Frèkov (1585) - Ostredok (1592) - trawers: Suchę vrch (1549) - Koniarky - ChyŸky (1340) - Ploská (1532) - Sedlo Ploskej - trawers: Èierny kameò (1479) - kota 1266 - Magurka - Malá Turecká - Liptovské Revúce (Stredná Revúca) SAD (680)

PRZEJAZDY (podróż TAM):
- 01-03-2002: Warszawa (ok. 21:30) - Cieszyn (ok. 02:00) [przejazd samochodem]
- 02-03-2002: Cieszyn - Èeskę Tìčin [przej¶cie piesze, czas przej¶cia około 15 min.]
- 02-03-2002: Èeskę Tìčin (03:01) - RuŸomberok (05:32) [poc. pos. Praha hl.n. - Medzilaborce (Laborec); opłata za przejazd: 130,00 CZK]
- 02-03-2002: RuŸomberok (05:45) - Donovaly (06:15) [autobus posp. Liptovskę Hrádok - Rimavská Sobota; opłata za przejazd: 31,00 SKK; opłata za przewóz plecaka: 15,00 SKK; opłata za przewóz nart: 15,00 SKK]
PRZEJAZDY (w trakcie trwania wycieczki [P.P.; J.Š.]):
- 02-03-2002: Donovaly (07:40) - Banská Bystrica (08:40) [autobus Liptovskę Hrádok - Banská Bystrica; opłata za przejazd: 31,00 SKK; opłata za przewóz plecaka: 4,00 SKK; opłata za przewóz nart: 4,00 SKK]
- 02-03-2002: Banská Bystrica (12:30) - Turecká (12:59) [autobus Banská Bystrica - Turecká; opłata za przejazd: 20,00 SKK; opłata za przewóz plecaka: 5,00 SKK; opłata za przewóz nart: 5,00 SKK]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT):
- 03-03-2002: Liptovské Revúce (16:51) - Liptovská Osada (17:05) [autobus Liptovské Revúce - Liptovská Osada; opłata za przejazd: 11,00 SKK; opłata za przewóz plecaka: 4,00 SKK; opłata za przewóz nart: 4,00 SKK]
- 03-03-2002: Liptovská Osada (17:05) - RuŸomberok (17:30) [autobus Banská Bystrica - Liptovskę Hrádok; opłata za przejazd: 17,00 SKK; opłata za przewóz plecaka: 4,00 SKK; opłata za przewóz nart: 4,00 SKK]
- 03-03-2002: RuŸomberok (17:45) - źilina (18:34) [poc. pos. Prečov - Bratislava (©aričan); opłata za przejazd w relacji RuŸomberok - Èeskę Tìčin: 172,00 SKK]
- 03-03-2002: źilina (18:44) - Èadca (19:24) [poc. os. źilina - Èadca]
- 03-03-2002: Èadca (19:30) - Èeskę Tìčin (20:30) [poc. os. Èadca - Ostrava Svinov]
- 03-03-2002: Èeskę Tìčin - Cieszyn [przej¶cie piesze, czas przej¶cia około 20 min.]
- 03-03-2002: Cieszyn (ok. 21:30) - Warszawa (ok. 01:30) [przejazd samochodem]

INNE:
- opłata za pozostawienie samochodu na parkingu strzeżonym w Cieszynie: 12,00 PLN/dobê

KURSY WALUT:
- Banská Bystrica: 100 SKK = 9,09 PLN (bankomat)

MAPY:
- Nazwy geograficzne oraz wysoko¶ci ponad poziomem morza s± podane według mapy turystycznej: Edicia letnęch turistickęch máp 1:50000, arkusz nr 121 Većká Fatra, wyd. Vojenskę kartografickę ústav, č. p., Harmanec, wydanie 3, Harmanec 2000.

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysoko¶ci ponad poziomem morza podane s± według w/w map.

Oprac.: Paweł Pontek, czerwiec 2002