Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2002
"Wycieczka w Góry Bihorskie"


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 10.08.2002 - 18.08.2002
MIEJSCE: Rumunia. Góry Zachodniorumuńskie (Carpații Occidentali); Munții Apuseni (Munții Bihor, Padiș)

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Anna Baraniuk-Otrêba (Leszno)
  • Jacek Daszkowski (Kraków)
  • Anna Jaworska (Warszawa)
  • Elżbieta Murawska (Nowy Dwór Mazowiecki)
  • Andrzej Pondo (Warszawa)
  • Paweł Pontek (Warszawa)
  • Wojciech Sułek (Kielce)
  • Justyna Šwidzińska (Warszawa)
  • Robert Wiêckowski (Miêdzyrzec Podlaski)
  • Jerzy Żuchowski (Lublin)

TRASA WYCIECZKI:
10 sierpnia: Valea Drăganului - Tranișu - Vișagu - Bogdăneasa [nocleg w namiotach]
11 sierpnia: Bogdăneasa - Vf. Teșituri (1525) - Vlădeasa (1836) - Șaua între M-ți - trawers: Vârfurașu (1688) - Nimăiasa (1589) - Vf. Micău (1640) - Gardu de Piatra (1633) - Piatra Tâlharului (1608) [pod szczytem Vf. Briței (1758) nocleg w namiotach]
12 sierpnia: Vf. Briței (1758) - Piatra Grăitoare (1692) - Șaua Cumpănătelul - Piatra Arsă (1488) - Cheile Someșului Cald - Cetățile Rădesei - Poiana Vărășoaia - Șaua Vărășoaia - Șesul Padiș - trawers: Tomașca (1341) [pod szczytem Vf. Biserica Moțului (1466) nocleg w namiotach]
13 sierpnia: Valea Trănghiești - Poiana Rotundă - Poiana Ponor - Cetățile Ponorului - Valea Seacă - trawers: Vf. Glăvoi (1426) - Vf. Vârtop (1295) - Pasul Vârtop (1180) [na stokach Gălișoaia (1395) nocleg w namiotach]
14 sierpnia: Piatra Grăitoare (1658) - Biharia (1579) - Cucurbăta Mare (1849) - trawers: Cucurbăta Mică (1769) - Galbena - Arieșeni [na stokach Borodei (1263) nocleg w namiotach]
15 sierpnia: dolina Gârda Seacă - Peșteră Scărișoara - dolina Ordâncușa - Sfoartea - Vf. Bătrâna (1579) - Padiș - Șaua Vărășoaia - Poiana Vărășoaia [nocleg w namiotach]
16 sierpnia: Poiana Vărășoaia - Piatra Arsă (1488) - Șaua Cumpănătelul - trawers: Vf. Cârligata (1694) - trawers: Vf. Cornul Munților (1624) - trawers: Vf. Fântăna Rece (1653) - trawers: Vf. Bohodei (1654) - Șaua Bohodei (1480) - trawers: Vf. Poienii (1625) - dolina Sebeș - Stâna de Izvor (1339) [na grzbiecie na północ od szczytu Stâna de Izvor (1339) nocleg w namiotach]
17 sierpnia: Remeți - Ponoară - Lorău - dolina Crișul Repede [we wsi Lorău nad brzegiem rzeki Crișul Repede nocleg w namiotach]
18 sierpnia: Lorău - Bratca CFR

PRZEJAZDY (podróż TAM):
- 09-08-2002: Warszawa Wsch. (19:34) - Budapest Nyugati (07:20) [poc. pos. Warszawa Wsch. - Budapest Nyugati (Batory); opłata za przejazd: W-wa - Èadca: 56,05 PLN (miêdzynarodowy zbiorowy bilet powrotny ważny 2 m-ce, cena biletu: 112,10 PLN), Èadca - ©túrovo: 286,00 SKK, ©túrovo - Biharkeresztes: 383,50 SKK (miêdzynarodowy bilet powrotny ważny 2 m-ce, cena biletu: 767,00 SKK /16,80 EUR/)]
- 10-08-2002: Budapest Nyugati (07:50) - Püspökladány (10:49) [poc. os. Budapest Nyugati - Nyiregyháza; opłata za przejazd: j.w.]
- 10-08-2002: Püspökladány (11:00) - Biharkeresztes (11:53) [poc. os. Püspökladány - Biharkeresztes; opłata za przejazd: j.w.]
- 10-08-2002: Biharkeresztes (12:47) - Oradea (14:27 CWE) [poc. pos. Budapest Nyugati - Târgu Mureș (Ady Endre); opłata za przejazd: 725 HUF (miêdzynarodowy bilet powrotny ważny 2 m-ce, cena biletu: 1450,00 HUF) opłata za obowi±zkow± rezerwacjê miejsca: 625.00 HUF]
- 10-08-2002: Oradea (15:56 CWE) - Ciucea (18:47 CWE) [poc. os. Oradea - Ciucea; opłata za przejazd: 36.000 ROL]
- 10-08-2002: Ciucea (ok. 19:30 CWE) - Valea Drăganului (ok. 19:45 CWE) [okazyjny przejazd samochodem dostawczym]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT):
- 18-08-2002: Bratca (04:52 CWE) - Oradea (06:32 CWE) [poc. os. Cluj Napoca - Oradea; opłata za przejazd: 25.000 ROL]
- 18-08-2002: Oradea (09:20 CWE) - Budapest Nyugati (12:50) [poc. pos. Târgu Mureș - Budapest Nyugati (Ady Endre); opłata za przejazd: Oradea - Biharkeresztes 725 HUF (miêdzynarodowy bilet powrotny ważny 2 m-ce, cena biletu: 1450,00 HUF), opłata za obowi±zkow± rezerwacjê miejsca: 82.000 ROL, Biharkeresztes - ©túrovo 383,50 SKK (miêdzynarodowy bilet powrotny ważny 2 m-ce, cena biletu: 767,00 SKK /16,80 EUR/)]
- 18-08-2002: Budapest Nyugati (19:20) - Warszawa Centralna (07:00) [poc. pos. Budapest Nyugati - Warszawa Wsch. (Batory); opłata za przejazd: Budapest Nyugati - ©túrovo j.w., ©túrovo - Èadca 229,00 SKK (bilet zbiorowy źSR /zniżka: 20% dla osób w wieku powyżej 26 lat, 50% dla osób w wieku od 15 do 26 lat, opłata za formularz podania o bilet zbiorowy: 6,70 SKK/, Èadca - Warszawa Centralna 56,05 PLN (miêdzynarodowy zbiorowy bilet powrotny ważny 2 m-ce, cena biletu: 112,10 PLN)

INNE:
- opłata za wstêp do jaskini lodowej Peșteră Scărișoara: 30.000 ROL

KURSY WALUT:
- Warszawa: 1 USD = 4,12/4,22 PLN; 1 EUR = 4,08/4,16 PLN; 100 CZK = 13,50/14,50 PLN; 100 SKK = 9,20/9,80 PLN; 1000 HUF = 17,00/17,90 PLN; 10.000 ROL = 1,00/1,50 PLN
- Oradea - kantor (RO): 1 USD = 32.000/32.900 ROL; 1 EUR = 31.000/31.900 ROL; 1 HUF = 125/130 ROL
- Oradea - bankomat (RO): 10.000 ROL = 1,329 PLN
- Budapest [bankomat]: 1000 HUF = 17,434 PLN
- źilina [bankomat]: 100 SKK = 9,707 PLN

MAPY I PRZEWODNIKI:
- mapa turystyczna Munții Apuseni; podz.1:200.000; wyd. Sc ERFATUR Srl, Cluj oraz DIMAP, Budapest 2001
- mapa turystyczna Munții Apuseni; podz.1:200.000; wyd. Ministerstwo Turystyki, Publiturism 1983
- mapa turystyczna Munții Trascăului (partea de nordică) cu Cheile Turzii; podz. 1:45.000; wyd. Sc ERFATUR Srl, Cluj oraz DIMAP, Budapest 1999
- mapa turystyczna A bihari Pádis karsztvidéke; podz. 1:35.000; wyd. Sc ERFATUR Srl, Cluj, DIMAP, Budapest 1998
- schemat przebiegu szlaków turystycznych Munții Bihor și Vlădeasa; Drumeție în Carpați; wyd. Publirom S.A., București
- schemat przebiegu szlaków turystycznych Munții Bihor - Vlădeasa; Invitație în Carpați; wyd. Ministerul Turismului, București
- mapa przegl±dowa Erdély; podz. 1:500 000; wyd. DIMAP, Budapest 1995
- mapa przegl±dowa Europy - Rumunia; podz. 1:1 000 000; wyd. PPWK, Warszawa-Wrocław 1983/84
- mapa samochodowa Rumunii; podz. 1:750 000; wyd.: różni wydawcy
- czasopismo Munții Carpați; numery: 26 oraz 29
- przewodnik Rumunské a bulharské hory; Jiűi ÈiŸek a kolektiv; wyd. Olympia, Praha 1978
- pamiêtniki Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego - Rumunia; Rocznik 1996
- przewodnik Transylwania twierdza rumuńskich Karpat; wyd. Bezdroża, Kraków 2002

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysoko¶ci ponad poziomem morza podane s± według w/w map.

Oprac.: Paweł Pontek, wrzesień 2002