Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2001
Wycieczka narciarska w PovaŸskę Inovec


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Paweł Pontek
TERMIN: 15.12.2001 - 16.12.2001
MIEJSCE: Słowacja; PovaŸskę Inovec

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Paweł Pontek (Warszawa)
  • Michał Rzewuski (Warszawa)
  • Wojciech Szczepańczyk (Żarki Letnisko k. Myszkowa)
  • Justyna Šwidzińska (Warszawa)

TRASA WYCIECZKI:
15 grudnia: Mnichova Lehota źSR (360) - Humienec (609) - Jarabskę vrvh (794) - Inovec (1041) - Palúch - KrŸelnica (968) - kota 896 - Jakubová (906) - kota 854 - przeł. 806 - Ostrę vrch (Vtáèi vàčtek) (910) - Sedlo pod Panskou javorinou (913) - trawers: Panská javorina (942) [nocleg w namiotach na przełêczy pomiêdzy szczytami Panská javorina (942) oraz Priećaèina (893)] [dł. trasy ok. 16,5 km; suma podej¶æ ok. 1000 m]
16 grudnia: Priećaèina (893) - kota 624 - Sedlo pod Skalinami (606) - Skaliny (644) - trawers: Bezovec (742) - Bezovec - Veselę vàčok - Veselę vrch (562) - trawers: Kostolnę vrch (568) - Gonove lazy - kota 641 - trawers: Grnica (522) - Babovie Kopanice - Hubina (220) [dalej pieszo ok. 3 km] Hubina skrzyżowanie SAD [dł. trasy ok. 22 km; suma podej¶æ ok. 300 m]

PRZEJAZDY (podróż TAM):
- 14-12-2001: Warszawa (ok. 22:30) - Cieszyn (ok. 02:30) [przejazd samochodem]
- 15-12-2001: Cieszyn - Èeskę Tìčin [przej¶cie piesze, czas przej¶cia około 15 min.]
- 15-12-2001: Èeskę Tìčin (03:01) - źilina (04:25) [poc. pos. Praha hl.n. - Medzilaborce (Laborec), opłata za przejazd w relacji Èeskę Tìčin - Èadca: 38,00 Kè (wg cennika dla małego ruchu przygranicznego /MPS źSR-ÈD/), opłata za przejazd w relacji Èadca - Mnichova Lehota: 142,00 Sk (2 kl. poc. pos.)]
- 15-12-2001: źilina (04:40) - Trenèin (05:43) [poc. pos. źilina - Bratislava hl. st. (Polom)]
- 15-12-2001: Trenèin (05:51) - Mnichova Lehota (06:18) [poc. os. Trenèin - Chynorany]
PRZEJAZDY (podróż POWRÓT):
- 16-12-2001: Hubina razc. (17:58) - Pieč»any (18:15) [autobus Modrová - Pieč»any, opłata za przejazd: 11,00 Sk, opłata za przewóz plecaka: 5,00 Sk, opłata za przewóz nart: 5,00 Sk]
- 16-12-2001: Pieč»any (18:58) - źilina (20:36) [poc. pos. Bratislava hl. st. - Martin (Turiec), opłata za przejazd w relacji Pieč»any - Èadca: 174 Sk (2 kl. poc. pos.)]
- 16-12-2001: źilina (21:50) - Èeskę Tìčin (23:23) [poc. pos. Kočice - Praha hl.n. (Cassovia), opłata za przejazd w relacji Èadca - Èeskę Tìčin: 38,00 Sk (wg cennika dla małego ruchu przygranicznego /MPS źSR-ÈD/)]
- 16-12-2001: Èeskę Tìčin - Cieszyn [przej¶cie piesze, czas przej¶cia około 20 min.]
- 17-12-2001: Cieszyn (ok. 00:30) - Warszawa (ok. 05:00) [przejazd samochodem, opłata za parking strzeżony w Cieszynie: 12 PLN/dobê]

LEGENDA:
Nazwy geograficzne oraz wysoko¶ci ponad poziomem morza s± podane według mapy turystycznej: Edicia letnęch turistickęch máp 1:50 000, arkusz nr 130 PovaŸskę Inovec - Pieč»any, wyd. Vojenskę kartografickę ústav, č. p., Harmanec, wydanie 1, Harmanec 1996. Podczas wycieczki wykorzystywana była mapa: Letná turistická mapa 1:100 000, arkusz nr 3 PovaŸskę Inovec, wyd. Slovenská kartografia, n. p., Bratislava, wydanie 2, Bratislava 1988.

Oprac.: Paweł Pontek, grudzień 2001