Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2001
Wycieczka w Hnilecké vrchy


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Pawe³ Pontek
TERMIN: 7.04.2001 - 8.04.2001
MIEJSCE: S³owacja; Hnilecké vrchy

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Agnieszka Bartoszewska (W-wa)
  • Marcin Gajek (W-wa)
  • Pawe³ Pontek (W-wa)
  • Dariusz Stola (W-wa)
  • Justyna ¦widzińska (W-wa)
  • Tomasz Ta³uę (Bia³ystok)
  • Leszek Zarźbski (W-wa)

TRASA WYCIECZKI:
7 kwietnia: Gelnica ®SR (372) - trawers: ®akarovskż vrvh (842) - trawers: Krompa¹skż vrch (1025) - Tatarkov kri¾ - trawers: Ostrż vrch (1082) - trawers: Banskż vrch (1004) - Havrania hlava (1020) - Orli vrvh (1043) - trawers: Korban (1100) - kota 1080 - Bukovec (1127) [pod szczytem nocleg w namiotach] {24 km + 800 m}
8 kwietnia: Bukovec (1127) - trawers: Slovinskį hora (909) - Skala (1014) - Porįčska dolina (ok. 450) - Porįč Borisovį - Zbojskż stol - Galmus - trawers: Kopec (858) - Biela skala (926) - Pod skalou - Krompachy ®SR (372) {35 km + 600 m}

PRZEJAZDY:
- 06-04-2001: Warszawa Wsch. (20:54) - Českż Tģ¹in (01:38) [poc. pos. W-wa Wsch. - Budapest kel. (Batory), op³ata: 26,50 PLN (miźdzynarodowy zbiorowy bilet powrotnego w relacji: W-wa - Českż Tģ¹in, op³ata za przejazd 7 osób w obie strony: 371,00 PLN)]
- 07-04-2001: Českż Tģ¹in (02:00) - Margecany (06:30) [poc. pos. Brno hl.n. - Ko¹ice (Petrov), op³ata: 260,00 Kč]
- 07-04-2001: Margecany (07:08) - Gelnica mesto (07:38) [poc. os. Margecany - Mni¹ek nad Hnilcom, op³ata: 11,00 Sk]
- 08-04-2001: Krompachy (19:58) - Spi¹skį Novį Ves (21:31) [poc. os. Ko¹ice - Svit, op³ata: 28,00 Sk]
- 08-04-2001: Spi¹skį Novį Ves (22:10) - ®ilina (00:25) [poc. ex. Medzilaborce - Praha hl.n. (Laborec), op³ata: 254,86 Sk (miźdzynarodowy bilet zbiorowy w relacji: Spi¹skį Novį Ves - Českż Tģ¹in, op³ata za przejazd 7 osób: 1784,00 Sk)]
- 08-04-2001: ®ilina (01:22) - Warszawa Centr. (07:12) [poc. pos. Budapest kel. - W-wa Wsch. (Batory), op³ata: 26,50 PLN (miźdzynarodowy zbiorowy bilet powrotnego w relacji: W-wa - Českż Tģ¹in, op³ata za przejazd 7 osób w obie strony: 371,00 PLN)]

LEGENDA:
Nazwy geograficzne i wysoko¶ci ponad poziomem morza s± podane wed³ug mapy: Edicia turistickżch mįp, Letnį Turistickį Mapa, arkusz. nr 17, Slovenské rudohorie, Volovské vrchy, wydanie 1, 1 : 100 000, Slovenskį Kartografia, Bratislava, 1986 (nr katal. 79-627-86). Podczas wycieczki by³a wykorzystywana mapa: Edicia Turistickżch Mįp 1:50 000, Turistickį Mapa Volovské vrchy, Krompachy (arkusz nr 125). Vojenskż kartografickż śstav, Harmanec, 1 vydanie, 1995.

Oprac.: Pawe³ Pontek, kwiecień 2001