Klub Karpacki Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2001
Wycieczka narciarska w Kremnické vrchy


ORGANIZATOR: Klub Karpacki
KIEROWNIK: Pawe³ Pontek
TERMIN: 27.01.2001 - 28.01.2001
MIEJSCE: S³owacja; Kremnické vrchy

UCZESTNICY WYCIECZKI:
  • Pawe³ Pontek (W-wa)
  • Krzysztof Sapielak (Wroc³aw)
  • Witold Stanula (O¶wiêcim)
  • Justyna ¦widziñska (W-wa)
  • Ma³gorzata Wo¼niakowska (Wroc³aw)

TRASA WYCIECZKI:
27 stycznia: Horná ©tubòa (®SR) (ok. 600) - trawers: ©pièiak (965) - Javorová studòa (1279) - trawers: Flochová (1316) - Spálenisko (1152) - Tabla (1178) - Kordické sedlo (1117) - trawers: Vyhnatová (1282) - trawers: sedlo Tunel - trawers: Skalka (1231) - Bystrické sedlo (1190) - Mýtny vrch (1221) [na szczycie nocleg w namiotach] {22 km (17 km na nartach) + 800 m}
28 stycznia: Mýtny vrch (1221) - Králické sedlo - Lopúchový vrch - trawers: Zlatá Studòa (1265) - trawers: Velestúr (1254) - trawers: sedlo Tri kri¾e - Rudná poåana (1121) - Sielnická poåana - trawers: Laurin (1025) - Sielnická poåana - Veåký Son (852) - Lavný và¹ok (665) - Sielnica (340) - Sliaè (SAD) (303) {20 km (15,5 km na nartach) + 100 m}

PRZEJAZDY:
- 26-01-2001: Warszawa Wsch. (20:15) - Petrovice u Karvine (00:40) [poc. pos. W-wa Wsch. - Budapest kel. (Batory), op³ata: 32,35 PLN (1/2 ceny miêdzynarodowego biletu powrotnego w relacji: W-wa - Ostrava)]
- 27-01-2001: Petrovice u Karvine (01:05) - ®ilina (03:06) [poc. pos. W-wa Wsch. - Budapest kel. (Batory), op³ata za przejazd w relacji Petrovice u Karvine - Vrútky: 93,00 Kè]
- 27-01-2001: ®ilina (03:40) - Vrútky (03:59) [poc. pos. Brno - Ko¹ice (Petrov)]
- 27-01-2001: Vrútky (04:24) - Horná ©tubòa obec (05:21) [poc. os. Vrútky - Banská Bystrica, op³ata: 34,00 Sk]
- 28-01-2001: Sliaè (ok. 19:00) - Zvolen [autobus miejski SAD (nr 12), op³ata: 8,00 Sk oraz 4 Sk (baga¿)]
- 28-01-2001: Zvolen (21:35) - Èadca (00:15) [poc. posp. Budapest kel. - Szczecin (Bem), op³ata za przejazd w relacji Zvolen - Petrovice u Karvine: 223,00 Sk]
- 29-01-2001: Èadca (02:00) - Warszawa Centr. (07:38) [poc. pos. Budapest kel. - W-wa Wsch. (Batory), op³ata za przejazd w relacji Petrovice u Karvine - Warszawa Centr.: 32,35 PLN (1/2 ceny miêdzynarodowego biletu powrotnego w relacji: W-wa - Ostrava)]

LEGENDA:
Nazwy geograficzne oraz wysoko¶ci ponad poziomem morza s± podane wed³ug mapy turystycznej: Edicia Turistických Máp 1:50 000, Turistická Mápa Kremnické Vrchy (arkusz nr 132). Vojenský kartografický ústav, Harmanec., 1 vydanie, 1994.

Oprac.: Pawe³ Pontek, styczeñ 2001